Mazda 6: Europa - Periodieke onderhoudsbeurten - Periodieke onderhoudsbeurten - Onderhoud en verzorging - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Europa

Periodieke onderhoudsbeurten

Periodieke onderhoudsbeurten

Tabelsymbolen:

I: Inspecteren: Inspecteren en reinigen, repareren, afstellen, bijvullen of indien nodig vernieuwen.
R: Vernieuwen
C: Reinigen
T: Vastdraaien
D: Aftappen

Opmerkingen:

*1 Inspecteer in onderstaande landen de bougies elke 10.000 km of 12 maanden alvorens deze bij de genoemde interval te vernieuwen. Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Letland, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië, Oekraïne
*2 Indien de auto gebruikt wordt in gebieden met veel zand of stof, dient het luchtfilter vaker gereinigd en indien nodig vernieuwd te worden dan bij de normaal aanbevolen intervallen.
*3 Alleen in bepaalde landen van Europa kan er bij SKYACTIV-G 2.0 en SKYACTIV-G 2.5 voertuigen een flexibele instelling worden geselecteerd. Raadpleeg een officiële Mazda reparateur voor details. Een flexibele instelling kan worden ingesteld als het voertuig hoofdzakelijk wordt gebruikt op plaatsen waar geen van onderstaande condities van toepassing zijn.

 1. Gebruiksdoel van het voertuig is als politieauto, taxi of rijschoolauto.
 2. Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
 3. Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt

Als flexibel onderhoud wordt geselecteerd, berekent het voertuig de resterende gebruiksduur van de olie op basis van de gebruiksomstandigheden van de motor en wordt u op de hoogte gesteld wanneer een olieverversingsbeurt nodig is door het oplichten van het moersleutelindicatielampje in de instrumentengroep.

Vervang de motorolie en het filter wanneer het bericht/moersleutelindicatielampje verschijnt. Deze dienen tenminste eenmaal per jaar of binnen de 20.000 km nadat de motorolie en het filter de laatste keer zijn vervangen vernieuwd te worden.

Het systeem moet telkens wanneer de motorolie is vernieuwd worden teruggesteld, ongeacht het verschijnen van het bericht/moersleutelindicatielampje.

*4 Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, is het aan te bevelen elke 10.000 km of korter de motorolie te verversen en het oliefilter te vernieuwen.

 1. Gebruiksdoel van het voertuig is als politieauto, taxi of rijschoolauto.
 2. Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
 3. Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
 4. Bij het rijden gedurende lange perioden bij lage buitentemperaturen of het regelmatig rijden van korte afstanden
 5. Rijden bij extreme hitte
 6. Voortdurend rijden in bergachtige gebieden

*5 Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, is het aan te bevelen elke 5000 km of 6 maanden de motorolie te verversen en het oliefilter te vernieuwen.

 1. Gebruiksdoel van het voertuig is als politieauto, taxi of rijschoolauto.
 2. Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
 3. Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
 4. Bij het rijden gedurende lange perioden bij lage buitentemperaturen of het regelmatig rijden van korte afstanden
 5. Rijden bij extreme hitte
 6. Voortdurend rijden in bergachtige gebieden

*6 Bij SKYACTIV-D 2.2, na het verversen van de motorolie de motoroliegegevens terugstellen.
*7 Voer de correctie voor de hoeveelheid brandstofinspuiting uit.
*8 Tap het water in het brandstofsysteem af als het indicatielampje AAN is.
*9 De aandrijfriemen van de airconditioning, indien voorzien, eveneens inspecteren.
Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, de aandrijfriemen elke 20.000 km of 12 maanden inspecteren.

 1. Gebruik in bijzonder stoffige gebieden
 2. Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
 3. Bij het rijden gedurende lange perioden bij lage buitentemperaturen of het regelmatig rijden van korte afstanden
 4. Rijden bij extreme hitte
 5. Voortdurend rijden in bergachtige gebieden

*10 Bij het vervangen van de motorkoelvloeistof wordt het gebruik van FL-22 aanbevolen. Gebruik van andere motorkoelvloeistof dan FL-22 kan ernstige schade aan de motor en het koelsysteem toebrengen.
*11 Inspecteer het elektrolietniveau van de accu, het soortelijk gewicht en het uiterlijk van de accu. Bij de onderhoudsvrije accu is alleen een inspectie van het uiterlijk vereist.
*12 Indien u een intensief gebruik van de remmen maakt (bijvoorbeeld, regelmatig met hoge snelheid of in berggebieden rijdt), of wanneer de auto in zeer vochtige klimaten gebruikt wordt, de remvloeistof jaarlijks verversen.
*13 Indien de auto hoofdzakelijk onder de volgende omstandigheden gebruikt wordt, is het aan te bevelen elke 45.000 km de achterdifferentieelolie te verversen.

 1. Bij het trekken van een aanhanger of het gebruik van een dakbagagedrager
 2. Gebruik in gebieden met veel zand of stof of onder natte omstandigheden
 3. Wanneer men de motor vaak langdurig stationair laat draaien of veelvuldig met lage snelheden rijdt
 4. Veelvuldig rijden van korte afstanden van minder dan 16 km

*14 Als dit onderdeel ondergedompeld is geweest in water, dient de olie ververst te worden.
*15 Om de 10.000 km wordt onderling verwisselen van de banden aanbevolen.
*16 Het initialiseren van het bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) moet zodanig worden uitgevoerd dat het systeem normaal functioneert (indien voorzien).
*17 Controleer de uiterste gebruiksdatum van de bandreparatievloeistof elk jaar tijdens het uitvoeren van periodiek onderhoud. Vervang de fies met bandreparatievloeistof door een nieuwe voor het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum.

Periodieke onderhoudsbeurten

OPMERKING Blijf na de aangegeven periode doorgaan met het volgen van het periodieke onderhoud overeenkomstig de voorgeschreven intervallen. Uitlaatgasreiniging en hiermee verband houdende s ...

Behalve Europa

Israël Tabelsymbolen: I: Inspecteren: Inspecteren en reinigen, repareren, afstellen, bijvullen of indien nodig vernieuwen. R: Vernieuwen C: Reinigen T: Vastdraaien D: Aftappen Opmerk ...

Zie ook:

Volvo V40. Wasstraat
Was de auto zodra deze vuil geworden is. Zorg dat de auto op een spoelvloer met olieafscheider staat. Gebruik autoshampoo. Met de hand wassen Verwijder vogelpoep zo spoedig mogelijk van de ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Problemen met de transmissie
Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen De transmissie heeft schakelproblemen. De transmissie verliest vloeistof. ...

Modellen: