Mazda 6: Dakconsole - Opbergvakken - Interieuruitrusting - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Dakconsole

Dit consolevak is geschikt voor het opbergen van een bril of overige accessoires.

Dit openen door indrukken en loslaten.

Dakconsole

Opbergzakje

Voor gebruik het deksel openen.

Interieuruitrusting

Handschoenenkast

Voor het openenvan de handschoenenkast de vergrendeling naar u toe trekken.

Voor het sluiten van de handschoenenkast, het handschoenenkastdeksel in het midden stevig aandrukken.

Middenconsole

Voor het openen van de middenconsole, aan de onderste ontgrendelhendel trekken.

Ogen voor het vastzetten van lading (Wagon)

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat bagage en lading alvorens te gaan rijden goed wordt vastgemaakt: Lading die tijdens het rijden niet is vastgemaakt is gevaarlijk aangezien deze bij plotseling afremmen of een botsing kan gaan schuiven of in elkaar gedrukt kan worden en letsel kan veroorzaken.

Gebruik de lussen in de bagageruimte voor het vastzetten van lading met een touw of een net. De treksterkte van de lussen is 196 N (20 kgf). Oefen geen overmatige kracht op de lussen uit, aangezien deze hierdoor beschadigd kunnen worden.

Opbergvakken

WAARSCHUWINGHoud tijdens het rijden de opbergvakken gesloten: Rijden met geopende opbergvakken is gevaarlijk. Ter vermindering van de kans op letsel tijdens ongevallen of een plotselinge ...

Onderste laadcompartiment

(Wagon) 1. Til de bagageruimteplank omhoog. 2. Draai de winkeltashaak uit zijn opsluitplaat en zet de bagageruimteplank er tegen aan. (Sedan) Til de kofferdekselmat op. Winkeltashaa ...

Zie ook:

Volvo V40. Motorolie - algemeen
Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken Volvo adviseert   Voor ritten onder ongunstige omstandigheden, zie Motorol ...

Mercedes-Benz C-Klasse. PRE-SAFE PLUS (preventieve inzittendenbescherming PLUS)
Inleiding PRE-SAFE PLUS is alleen beschikbaar in auto's met rijassistentiepakket. PRE-SAFE PLUS kan met behulp van een radarsensorsysteem een dreigende frontale aanrijding of aan ...

Modellen: