Mazda 6: Boordcomputer en INFO
schakelaar (Zonder multiinformatiedisplay) - Meters en tellers - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Boordcomputer en INFO schakelaar (Zonder multiinformatiedisplay)

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Tijdens het rijden / Instrumentengroep en display / Meters en tellers / Boordcomputer en INFO schakelaar (Zonder multiinformatiedisplay)

Terwijl het contact op ON staat kan door het indrukken van de INFO schakelaar de volgende informatie worden geselecteerd.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur indien u problemen heeft met de boordcomputer.

Modus voor afstand die met voorradige brandstof kan worden afgelegd

Bij gebruik van deze functie wordt de afstand (bij benadering) berekend die u met de voorradige brandstof kunt afleggen, gebaseerd op het brandstofverbruik.

De afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd wordt berekend en zal elke seconde worden getoond.

(Europees model)

(Behalve Europees model)

OPMERKING

  • Alhoewel de indicatie voor de afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof een voldoende resterend aantal kilometers aangeeft alvorens bijtanken noodzakelijk wordt, zo spoedig mogelijk bijtanken als het brandstofpeil erg laag is of als het waarschuwingslampje voor laag brandstofpeil gaat branden.

  • De indicatie verandert mogelijk niet tenzij u meer dan ongeveer 9 liter brandstof tankt.

  • De afstand die kan worden afgelegd met de voorradige brandstof geeft bij benadering de afstand aan die met de auto gereden kan worden totdat alle maatstrepen in de brandstofmeter (die de resterende brandstofvoorraad aangeven) verdwijnen.

  • Als er geen historische brandstofverbruikgegevens zijn, bijvoorbeeld nadat u uw auto zojuist heeft aangeschaft of de gegevens als gevolg van het losmaken van de accukabels zijn gewist, is het mogelijk dat de feitelijke afstand die met de voorradige brandstof kan worden afgelegd van de aangegeven hoeveelheid verschilt.

Gemiddeld brandstofverbruik

Deze modus toont het gemiddelde brandstofverbruik door het berekenen van het totale brandstofverbruik en de totaal afgelegde afstand sinds de aankoop van de auto, het opnieuw aansluiten van de accu na loskoppeling of het terugstellen van de gegevens. Het gemiddelde brandstofverbruik wordt berekend en elke minuut getoond.

(Europees model)

(Behalve Europees model)

Houd de INFO schakelaar langer dan 1,5 seconden ingedrukt om de informatie op de display te wissen.

Na het indrukken van de INFO schakelaar zal "- - - L/100 km" gedurende ongeveer 1 minuut op de display verschijnen. Daarna wordt het gemiddelde brandstofverbruik opnieuw berekend en op de display aangegeven.

Huidige brandstofverbruikmodus

Deze stand geeft het huidige brandstofverbruik aan, berekend op basis van de verbruikte brandstof en de afgelegde afstand.

Het huidige brandstofverbruik wordt berekend en zal elke 2 seconden worden getoond.

(Europees model)

(Behalve Europees model)

Wanneer u de snelheid heeft teruggebracht tot ongeveer 5 km/h, zal - - - L/100 km op de display worden aangegeven.

Kompasmodus

Tijdens het rijden wordt de rijrichting van de auto getoond in een van de acht hoofdrichtingen.

(Europees model)

(Behalve Europees model)

Display van afstelbare snelheidsbegrenzer (Zonder multiinformatiedisplay)

De instellingstatus van de afstelbare snelheidsbegrenzer wordt getoond.   Display van ingestelde rijsnelheid van kruissnelheidsregelaar (Zonder multi-informatiedisplay) De rijsnelheid d ...

Rijsnelheidsalarm

In deze modus wordt de huidige instelling voor het rijsnelheidsalarm getoond. U kunt de instelling van de rijsnelheid waarbij de waarschuwing wordt gegeven veranderen. OPMERKING De display va ...

Zie ook:

Mazda 6. Bedieningstips voor USB apparaat
Dit apparaat geeft audiobestanden als volgt weer: Extensie Afspelen met dit apparaat .mp3 MP3 .wma WMA .aac AAC .m4a .wav *1 WAV ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Inschakelvoorwaarden
Het beeld van de 360º-camera verschijnt, wanneer het multimediasysteem ingeschakeld is de functie 360º-camera ingeschakeld is Als sneller d ...

Modellen: