Hyundai Ioniq Electric: Speciale rijomstandigheden - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Speciale rijomstandigheden

Gevaarlijke rijomstandigheden

Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen als er sprake is van gevaarlijke omstandigheden, zoals water, sneeuw, ijs, modder of zand op het wegdek:

Op eigen kracht lostrekken van de auto

Draai eerst het stuurwiel een aantal keren naar rechts en naar links om de voorwielen vrij te maken wanneer de auto vastzit in sneeuw, zand of modder en het nodig is de auto heen en weer te schommelen om te proberen hem los te trekken. Schakel vervolgens afwisselend stand R (achteruit) en een vooruitversnelling in.

Probeer te voorkomen dat de wielen doorslippen en laat de auto niet met een te hoog toerental draaien.

Wacht met schakelen tot de wielen niet meer doorslippen om schade aan de reductieoverbrenging te voorkomen. Laat het gaspedaal los tijdens het schakelen en trap licht op het gaspedaal bij een ingeschakelde reductieoverbrenging. Door de wielen langzaam in voor- en achterwaartse richting door te laten slippen, ontstaat een schommelende beweging waardoor de auto weer vrij kan komen.

WAARSCHUWING
Als de auto vast is komen te zitten en de wielen hevig spinnen, kan de temperatuur van de banden zeer snel oplopen. Als de banden beschadigd raken, kunnen de banden klappen. Dit is een gevaarlijke situatie; uzelf en anderen kunnen gewond raken.

Voer deze procedure niet uit als er mensen of obstakels in de directe nabijheid van de auto aanwezig zijn.

Als u de auto vrij probeert te krijgen, kan de auto snel oververhit raken, waardoor er in de motorruimte brand of andere schade kan ontstaan. Probeer het spinnen van de wielen zo veel mogelijk te vermijden, om oververhitting van de banden of de auto te voorkomen.

Laat de wielen NIET doorslippen bij snelheden hoger dan 56 km/h.

Informatie Het ESC-systeem (indien van toepassing) moet worden uitgeschakeld alvorens te proberen de auto op eigen kracht los te krijgen.

AANWIJZING
Als de auto na enkele schommelpogingen nog vastzit, dient u de auto los te laten trekken om oververhitting van de motor en beschadiging van de reductieoverbrenging en banden te voorkomen. Zie "Slepen" in hoofdstuk 6.

Vloeiend nemen van bochten

Voorkomen remmen en schakelen in bochten, vooral op een nat wegdek.

Het beste is licht accelererend de bocht uit te rijden.

Rijden in het donker

Het rijden in het donker levert meer gevaren op dan het rijden bij daglicht. Hier volgt een aantal belangrijke tips om te onthouden:

Rijden in de regen

Regen en natte wegen kunnen het rijden gevaarlijk maken. Hier volgt een aantal aandachtspunten voor het rijden in de regen of op een glad wegdek:

Aquaplaning

Als er voldoende water op het wegdek ligt en u hard genoeg rijdt, kan het contact tussen uw auto en het wegdek grotendeels of geheel verloren gaan, waardoor op het water rijdt. Het beste advies is LANGZAMER te gaan rijden als de weg nat is.

De kans op aquaplaning neemt toe naarmate de profieldiepte van de banden vermindert, zie "Profiel" in hoofdstuk 7.

Doorwaden van water

Vermijd het doorwaden van water tenzij u er zeker van bent dat het water niet hoger komt dan de onderzijde van de wielnaven. Rijd altijd langzaam bij het doorwaden van water. Bewaar voldoende afstand om te remmen omdat het remvermogen verminderd kan zijn.

Droog de remmen door na het doorwaden bij lage snelheid het rempedaal een aantal malen voorzichtig in te trappen.

Rijden op de snelweg

Banden

Breng de banden op de voorgeschreven spanning. Een te lage spanning kan tot oververhitting of schade aan de banden leiden.

Monteer geen versleten of beschadigde banden. Deze hebben minder grip en kunnen de remwerking in negatieve zin beïnvloeden.

Informatie Breng de banden nooit op een hogere spanning dan de maximale spanning die voor uw banden is voorgeschreven.

Koelvloeistof en hoogspanningsbatterij

Controleer voordat u gaat rijden zowel het koelvloeistofpeil als het ladingsniveau van de hoogspanningsbatterij.

Beperkingen van het systeem

Het Smart Cruise Control-systeem is mogelijk beperkt in het kunnen bepalen van de afstand tot de voorligger als gevolg van weg- en verkeersomstandigheden. In bochten   Bewegende auto's ...

Rijden in de winter

De slechtere weersomstandigheden in de winter leiden tot meer slijtage van de banden en andere problemen. Om problemen bij het rijden in de winter tot een minimum te beperken adviseren we u het vo ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Waarschuwing bij overschrijding van de ingestelde snelheid
Het systeem biedt de mogelijkheid om een snelheidslimiet in te stellen, bij overschrijding waarvan een akoestisch waarschuwingssignaal klinkt en een waarschuwingsmelding op het display verschijnt. ...

Renault Megane. Koelvloeistof
Koelvloeistof Bij stilstaande motor en op een horizontale ondergrond, moet het peil bij koude motor liggen tussen de merktekens "MINI" en "MAXI" aangegeven op het koelvloeistofreservoir 1. Vu ...

Modellen: