Hyundai Ioniq Electric: Ruiten - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Ruiten

Elektrisch bedienbare ruiten

Elektrisch bedienbare ruiten

 1. Schakelaar ruitbediening bestuurdersportier
 2. Schakelaar ruitbediening voorpassagiersportier
 3. Schakelaar ruitbediening achterportier (links)
 4. Schakelaar ruitbediening achterportier (rechts)
 5. Ruiten openen en sluiten
 6. Elektrisch bedienbare ruit*
 7. Blokkeerschakelaar ruitbediening

* : indien van toepassing

Om de ruiten te kunnen sluiten of openen, moet de startknop in stand ON staan. Ieder portier is voorzien van een schakelaar voor de bediening van de desbetreffende ruit. De bestuurder beschikt over een blokkeerschakelaar waarmee de ruitbediening van de schakelaars op de overige portieren kan worden uitgeschakeld. De elektrisch bedienbare ruiten kunnen worden bediend tot ongeveer 30 seconden nadat de startknop in stand ACC of OFF is gezet.

Wanneer de voorportieren echter geopend zijn, kunnen de ruiten niet bediend worden, zelfs niet binnen de periode van 30 seconden.

WAARSCHUWING
Steek tijdens het rijden uw hoofd, armen of andere lichaamsdelen niet naar buiten, om ernstig letsel te voorkomen.

Informatie

Ruiten openen en sluiten

Ruiten openen en sluiten

Openen : Druk de ruitbedieningsschakelaar omlaag tot de eerste stand (5). Laat de schakelaar los als u wilt dat de ruit stopt.

Sluiten : Druk de ruitbedieningsschakelaar omhoog tot de eerste stand (5). Laat de ruitbedieningsschakelaar los als u wilt dat de ruit stopt.

Automatische ruitbediening (indien van toepassing)

Door de schakelaar ruitbediening kortstondig in te drukken tot de tweede stand (6), wordt de ruit automatisch geheel geopend, zelfs als de schakelaar wordt losgelaten.

Om de ruitbeweging te stoppen, trekt u de schakelaar omhoog of drukt u hem omlaag en laat u hem vervolgens los.

Ruit automatisch omhoog /omlaag (indien van toepassing)

Door de schakelaar kortstondig in te drukken of omhoog te trekken tot de tweede stand (6), wordt de ruit automatisch geopend of gesloten, zelfs als de schakelaar wordt losgelaten. Om de ruitbeweging te stoppen, trekt u de schakelaar omhoog of drukt u hem omlaag en laat u hem vervolgens los.

De elektrisch bedienbare ruiten resetten

Als de elektrisch bedienbare ruiten niet goed werken, moet de elektrische ruitbediening als volgt worden gereset :

 1. Zet de startknop in stand ON.
 2. Sluit de ruit en houd de ruitbedieningsschakelaar daarna nog minstens 1 seconde omhoog.

Als de elektrisch bedienbare ruiten na het resetten niet goed werken, raden we u aan het systeem te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Klembeveiliging (indien van toepassing)

Klembeveiliging

Als een obstakel gesignaleerd wordt tijdens het automatisch sluiten van een ruit, stopt de beweging van de ruit en zakt de ruit ongeveer 30 cm, zodat het voorwerp verwijderd kan worden.

Als de ruit weerstand ondervindt terwijl de ruitbedieningsschakelaar omhooggetrokken blijft, stopt de omhooggaande beweging van de ruit en zakt de ruit ongeveer 2,5 cm.

Als de schakelaar opnieuw omhooggetrokken wordt binnen 5 seconden nadat de ruit automatisch naar beneden is gegaan door de klembeveiliging, zal de klembeveiliging niet werken.

Informatie De klembeveiliging voor de portierruit werkt alleen als de automatische sluitfunctie wordt gebruikt door de schakelaar omhoog te trekken tot de tweede stand.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat lichaamsdelen en voorwerpen zich op een veilige afstand bevinden alvorens de ruiten te sluiten, om letsel en schade aan de auto te voorkomen.

Als een voorwerp met een diameter kleiner dan 4 mm tussen de ruit en de sponning terechtkomt, wordt de extra weerstand mogelijk niet opgemerkt door de klembeveiliging en zal de ruit niet stoppen en in de andere richting bewegen.

Blokkeerschakelaar ruitbediening

Blokkeerschakelaar ruitbediening

De bestuurder kan de ruitbedieningsschakelaars van de passagiersportieren uitschakelen door de blokkeerschakelaar van de ruitbediening in te drukken.

Als de blokkeerschakelaar van de ruitbediening ingedrukt is :

WAARSCHUWING
Laat kinderen niet met de ruitbediening spelen. Laat de blokkeerschakelaar voor de ruitbediening van het bestuurdersportier in de stand LOCK staan. Het onbedoeld bedienen door een kind kan tot ernstig letsel leiden.

 

AANWIJZING
 • Open of sluit telkens maar één ruit tegelijk. Anders kan de elektrische ruitbediening beschadigd raken. Hierdoor zal bovendien de zekering langer meegaan.
 • Probeer nooit tegelijkertijd de hoofdschakelaar voor de ruitbediening in het bestuurdersportier en de afzonderlijke schakelaar voor de ruitbediening in tegengestelde richtingen in te drukken. In dat geval stopt de ruit en kan deze niet meer worden geopend of gesloten.

 

WAARSCHUWING
 • Laat kinderen NOOIT zonder toezicht achter met de sleutels in de auto terwijl het contact in stand ON staat.
 • Laat een kind NOOIT zonder toezicht achter in de auto. Ook zeer jonge kinderen kunnen per ongeluk de auto in beweging zetten, bekneld raken tussen de portierruiten of zichzelf of anderen letsel toebrengen.
 • Controleer altijd zorgvuldig of er zich geen armen, handen of andere belemmeringen in de buurt bevinden voordat een ruit gesloten wordt.
 • Laat kinderen niet met de ruitbediening spelen. Laat de blokkeerschakelaar voor de ruitbediening in de stand VERGRENDELD (ingedrukt) staan. Het onbedoeld bedienen van een ruit kan vooral bij kinderen tot letsel leiden.
 • Steek tijdens het rijden uw hoofd, armen of andere lichaamsdelen niet naar buiten.

Buitenspiegel

Stel de spiegels af voordat u gaat rijden. Uw auto is uitgerust met zowel een linker als een rechter buitenspiegel. De spiegels kunnen elektrisch versteld worden met de schakelaar. De spiegel ...

Schuifdak

Indien uw auto is uitgerust met een schuifdak, kunt u dit met behulp van de schakelaar in de dakconsole open- en dichtschuiven of kantelen. Het schuifdak kan elektrisch geopend, gesloten en gek ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. HOLD-functie uitschakelen
De HOLD-functie wordt uitgeschakeld, als: gas wordt gegeven. Bij auto's met automatische transmissie alleen als de transmissie zich in de stand ...

Skoda Octavia. Bluetooth®-speler
Het infotainment biedt de mogelijkheid, audiobestanden van een aangesloten Bluetooth®-speler met het A2DP- resp. AVRCP-audioprofiel af te spelen. Met het infotainment kunnen meerdere apparaten v ...

Modellen: