Hyundai Ioniq Electric: Onderhoudswerkzaamheden - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Onderhoudswerkzaamheden

Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen.

Wij raden u aan de auto te laten onderhouden en repareren door een officiële HYUNDAI-dealer. Een officiële HYUNDAI-dealer voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van HYUNDAI en krijgt technische ondersteuning van HYUNDAI om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met de service.

Verantwoordelijkheid van de eigenaar

Het laten uitvoeren van onderhoud en de registratie daarvan behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

U dient aan te kunnen tonen dat het juiste onderhoud aan uw auto is uitgevoerd overeenkomstig de voorgeschreven intervallen zoals weergegeven op de volgende bladzijden, dus bewaar alle relevante documenten. U hebt deze informatie nodig om aanspraak te kunnen maken op garantie.

De garantievoorwaarden vindt u in het onderhoudsboekje.

Reparaties en afstellingen die nodig zijn als gevolg van te weinig of verkeerd onderhoud vallen niet onder de garantie.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het onderhoud uitgevoerd door eigenaar

Niet doelmatig, onvoldoende of gebrekkig onderhoud kan problemen bij het gebruik van uw auto veroorzaken, wat kan leiden tot schade aan de auto, een ongeval of persoonlijk letsel. In dit hoofdstuk worden alleen aanwijzingen gegeven voor onderhoudswerkzaamheden die eenvoudig uit te voeren zijn.

Verschillende werkzaamheden kunnen alleen door een officiële HYUNDAI-dealer worden uitgevoerd die de beschikking heeft over speciaal gereedschap.

Er mogen geen aanpassingen aan uw auto worden gedaan.

Aanpassingen kunnen de prestaties, veiligheid of levensduur van uw auto in negatieve zin beïnvloeden en kunnen daarnaast in strijd zijn met de garantiebepalingen.

AANWIJZING
Het verkeerde onderhoud door de eigenaar tijdens de garantieperiode kan ertoe leiden dat de garantie vervalt. Lees voor details het bij de auto geleverde onderhoudsboekje.

Laat in twijfelgevallen het onderhoud altijd uitvoeren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Motorruimte

De werkelijke motorruimte van de auto kan afwijken van de afbeelding. Koelvloeistofreservoir Remvloeistofreservoir Zekeringkast Accu (12 V) Koelvloeistofdop Ruitensproeiervloeistofrese ...

Door de eigenaar uit te voeren onderhoud

WAARSCHUWING Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een auto kan gevaarlijk zijn. Laat het werk uitvoeren door een officiële HYUNDAI-dealer wanneer u niet over vol ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Hoofdsteunhoogte mechanisch instellen
- Hoger instellen: De hoofdsteun tot in de gewenste stand omhoogtrekken. - Lager instellen: De ontgrendelingsknop in de richti ...

Mazda 6. Bedieningstips
Gebruik het klimaatregelsysteem wanneer de motor draait. Om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt, de aanjagerregelknop/schakelaar niet gedurende langere tijd ingeschakeld laten wanneer ...

Modellen: