Hyundai Ioniq Electric: Door de eigenaar uit te voeren onderhoud - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Door de eigenaar uit te voeren onderhoud

Hyundai Ioniq Electric / Hyundai Ioniq Electric - Instructieboekje / Onderhoud / Door de eigenaar uit te voeren onderhoud

WAARSCHUWING

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een auto kan gevaarlijk zijn.

Laat het werk uitvoeren door een officiële HYUNDAI-dealer wanneer u niet over voldoende kennis en ervaring of over het juiste gereedschap beschikt.

Volg ALTIJD deze voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden:

  • Parkeer uw auto op een vlakke ondergrond, zet de transmissie in stand P (parkeren), activeer de parkeerrem en zet de startknop in stand OFF.
  • Plaats blokken voor de wielen (voor en achter) om te voorkomen dat de auto gaat bewegen.

    Doe loszittende kleding uit en doe sieraden af. Deze kunnen bekneld raken in draaiende onderdelen.

  • Houd open vuur, vonken en rokende materialen uit de buurt van accugerelateerde onderdelen.

De eigenaar of officiële HYUNDAIdealer moet onderstaande controles volgens het aangegeven interval uitvoeren om een veilige en betrouwbare werking van de auto te garanderen.

Neem bij bijzonderheden zo spoedig mogelijk contact op met uw dealer.

Eventuele werkzaamheden die uit deze controles voortvloeien, vallen doorgaans niet onder de fabrieksgarantie en zullen, samen met het arbeidsloon en eventuele onderdelen en smeermiddelen, in rekening gebracht worden.

Schema voor door de eigenaar uit te voeren onderhoud

Bij het tanken:

WAARSCHUWING
Wees voorzichtig bij het controleren van het koelvloeistofpeil wanneer de onderdelen in de motorruimte warm zijn. Hierdoor kan er koelvloeistof naar buiten spuiten en kunt u ernstige brandwonden of ander letsel oplopen.

Tijdens het rijden:

Ten minste maandelijks:

Ten minste twee keer per jaar: (bijvoorbeeld ieder voorjaar en ieder najaar)

Ten minste eenmaal per jaar:

Onderhoudswerkzaamheden

Neem bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en controles de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht om schade aan uw auto en/of persoonlijk letsel te voorkomen. Wij raden u aan de auto t ...

Uitleg bij onderhoudsschema

Koelsysteem Controleer de onderdelen van het koelsysteem, zoals radiateur, koelvloeistofreservoir, slangen en aansluitingen op lekkage en beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen. Koelvloe ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Asbak (indien van toepassing)
  Open het deksel om de asbak te gebruiken. Schoonmaken van de asbak : Het plastic bakje kan worden verwijderd door het op te tillen nadat u het deksel linksom hebt gedraaid en naar buite ...

Skoda Octavia. Instellingen in het infotainment
In het infotainment in het menu de functietoets → Parkeren en manoeuvreren aantippen. ■ ParkPilot - Instelling van de parkeerhulp Automatische inschakeling - Activering/deactivering van ...

Modellen: