Hyundai Ioniq Electric: Koelvloeistof - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Koelvloeistof

Het hogedruk-koelsysteem is voorzien van een reservoir dat gevuld is met een koelvloeistof die ook voldoende bescherming biedt tegen bevriezing. Het reservoir is in de fabriek gevuld.

Controleer de vorstbescherming en het koelvloeistofpeil ten minste één keer per jaar, aan het begin van het winterseizoen en voordat u naar een kouder klimaat reist.

Koelvloeistofpeil controleren

Koelvloeistofpeil controleren

Controleer de toestand en de aansluitingen van alle slangen van het koelsysteem en van de verwarming. Vervang beschadigde en slechte slangen.

Het koelvloeistofpeil dient tussen de merktekens MAX en MIN aan de zijkant van het koelvloeistofreservoir te liggen als de onderdelen in de motorruimte koud zijn.

Vul als het peil laag is voldoende gedestilleerd (gedemineraliseerd) water bij tot aan het merkteken MAX, maar vul niet te veel bij. We adviseren het koelsysteem door een officiële HYUNDAI-dealer te laten nakijken indien u het reservoir regelmatig moet bijvullen.

WAARSCHUWING

Koelvloeistofpeil controleren

Verwijder de koelvloeistofdop of de aftapplug NOOIT als de radiateur nog heet is. Er kan onder druk staande hete koelvloeistof en stoom ontsnappen, waardoor er ernstig letsel kan ontstaan.

Wikkel een dikke doek rond de dop en draai hem voorzichtig linksom tot de eerste aanslag.

Ga een stukje achteruit wanneer de druk van het koelsysteem af gaat. Pas als u zeker weet dat er geen overdruk meer is, drukt u de dop met de doek in en draait u hem verder linksom om hem te verwijderen.

 

WAARSCHUWING
De elektromotor voor de koelventilator blijft mogelijk draaien of wordt mogelijk gestart als de auto uitgeschakeld is, hetgeen tot ernstig letsel kan leiden.

Houd handen, kleding en gereedschap uit de buurt van de draaiende bladen van de koelventilator.

De elektromotor voor de koelventilator wordt geregeld door de koelvloeistoftemperatuur, de koudemiddeldruk en de rijsnelheid.

Als de koelvloeistoftemperatuur daalt, wordt de elektromotor automatisch uitgeschakeld. Dit is een normaal verschijnsel.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de koelvloeistofreservoirdop na het bijvullen van koelvloeistof goed vastgedraaid wordt.

Koelvloeistofpeil controleren

1. Controleer of het label op de koelvloeistofreservoirdop recht naar voren zit.

Koelvloeistofpeil controleren

2. Controleer of de kleine uitsteeksels aan de binnenzijde van de koelvloeistofreservoirdop goed in elkaar grijpen.

Aanbevolen koelvloeistof

Zie de volgende tabel voor de mengverhouding:

Koelvloeistofpeil controleren

Informatie Bij twijfel over de mengverhouding is een mengsel van 50% water en 50% antivries het gemakkelijkst te mengen omdat van beide vloeistoffen evenveel gebruikt wordt. Dit mengsel is geschikt voor de meeste temperatuurbereiken vanaf - 35°C.

Koelvloeistof verversen

We adviseren u de koelvloeistof te laten verversen door een officiële HYUNDAI-dealer overeenkomstig het in het begin van dit hoofdstuk beschreven onderhoudsschema.

WAARSCHUWING
Gebruik geen koelvloeistof of antivries in het ruitensproeiervloeistofreservoir.

Koelvloeistof kan het zicht ernstig belemmeren wanneer dit op de voorruit terechtkomt, waardoor u de controle over de auto kunt verliezen en een ongeval zou kunnen veroorzaken.

Koelvloeistof kan tevens de lak en sierlijsten beschadigen.

 

AANWIJZING
Leg, om schade aan onderdelen in de motorruimte te voorkomen, een dikke doek rond de koelvloeistofdop alvorens koelvloeistof bij te vullen om te voorkomen dat er koelvloeistof op onderdelen in de motorruimte terechtkomt.

Uitleg bij onderhoudsschema

Koelsysteem Controleer de onderdelen van het koelsysteem, zoals radiateur, koelvloeistofreservoir, slangen en aansluitingen op lekkage en beschadigingen. Vervang beschadigde onderdelen. Koelvloe ...

Remvloeistof

Remvloeistofniveau controleren Controleer regelmatig het niveau in het reservoir. Het vloeistofniveau dient zich tussen de merktekens MAX en MIN aan de zijkant van het reservoir te bevinden. ...

Zie ook:

Mazda 6. Accu is uitgeput
Starten met een hulpaccu Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn wanneer dit niet op de juiste wijze gebeurt. Volg daarom de procedure nauwkeurig op. Indien u hiermee niet vertrouwd bent, ...

Renault Megane. Startschakelaar
Starten van de motor Benzinemotor Geef bij het starten geen gas; laat de contactsleutel los zodra de motor is aangeslagen. Start uw auto nooit in vrijloop op een helling. De stu ...

Modellen: