Hyundai Ioniq Electric: Automatisch ontwasemingssysteem - Voorruit ontdooien en ontwasemen - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Automatisch ontwasemingssysteem

Automatisch ontwasemingssysteem 

Het automatische ontwasemingssysteem verkleint de kans op het beslaan van de binnenzijde van de voorruit doordat de aanwezigheid van vocht aan de binnenzijde van de voorruit automatisch gesignaleerd wordt.

Het automatische ontwasemingssysteem werkt als de verwarming of de airconditioning ingeschakeld is.

Informatie Het automatische ontwasemingssysteem werkt mogelijk niet goed wanneer de buitentemperatuur lager is dan -10°C.

Als het automatische ontwasemingssysteem werkt, brandt het controlelampje.

Als het automatische ontwasemingssysteem werkt, brandt het controlelampje.

Stap 1: Toevoer van buitenlucht
Stap 2: Inschakelen van de airconditioning
Stap 3: Er wordt lucht naar de voorruit geblazen
Stap 4: Er wordt meer lucht naar de voorruit geblazen

Als de airconditioning is uitgeschakeld of als handmatig de stand recirculatie is geselecteerd terwijl het automatische ontwasemingssysteem in werking is, knippert het controlelampje van het automatische ontwasemingssysteem 3 keer om aan te geven dat de handmatige bediening is uitgeschakeld.

Uitschakelen of resetten van het automatische ontwasemingssysteem

Druk met de startknop in stand ON de toets voorruitontwaseming gedurende 3 seconden in.

Als het automatische ontwasemingssysteem wordt uitgeschakeld, knippert het symbool ADS OFF 3 keer en wordt ADS OFF weergegeven op het informatiescherm van het verwarmings- en ventilatiesysteem.

Als het automatische ontwasemingssysteem wordt gereset, knippert het symbool ADS OFF 6 keer zonder dat er een signaal wordt gegeven.

Informatie

AANWIJZING
Verwijder de behuizing van de sensor boven aan de voorruit niet.

Eventuele schade aan onderdelen die hierdoor kan ontstaan, valt niet onder de fabrieksgarantie.

Extra voorzieningen verwarmingsen ventilatiesysteem

Luchtcirculatie schuifdak (indien van toepassing)

Als het schuifdak geopend wordt terwijl de verwarming of airconditioning in werking is, zal automatisch de stand buitenlucht worden geactiveerd voor het ventileren van de auto. Als u vervolgens de stand recirculatie selecteert, zal automatisch na 3 minuten de stand buitenlucht worden geactiveerd.

Als u het schuifdak sluit, zal de luchttoevoerstand automatisch gewijzigd worden in de laatst geselecteerde stand.

Ontwasemfunctie

  Om de kans op beslaan van de binnenkant van de ruit tot een minimum te beperken, wordt de luchttoevoer of de airconditioning automatisch afgestemd op omstandigheden als het inschakelen van ...

Opbergvak

WAARSCHUWING Bewaar nooit aanstekers of andere brandbare of explosieve materialen in de auto. Deze kunnen ontploffen of vlam vatten wanneer de auto gedurende lange tijd blootge ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijsnelheidsalarm
De functie van het rijsnelheidsalarm is bestemd om de bestuurder via een enkele pieptoon en een waarschuwingsindicatie in de instrumentengroep te waarschuwen dat de tevoren ingestelde ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Terugname van de oude auto
Alleen voor EU-landen: Mercedes-Benz neemt uw oude auto weer terug om deze overeenkomstig de richtlijn autowrakken van de Europese Unie (EU) milieuvriendelijk af te voeren. V ...

Modellen: