Hyundai Ioniq Electric: Als uw auto een lekke band heeft - Wat te doen in een noodgeval - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Als uw auto een lekke band heeft

Met Tire Mobility Kit (TMK)

Met Tire Mobility Kit (TMK)

De Tire Mobility Kit bevindt zich onder het opbergvak in de bagageruimte.

Lees voor een veilige bediening de instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwgezet op.

  1. Compressor
  2. Fles bandenreparatievloeistof

Met de Tire Mobility Kit kan de band slechts tijdelijk worden gerepareerd.

Laat de band zo snel mogelijk controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

OPMERKING
Als de auto meerdere lekke banden heeft mag de Tire Mobility Kit niet worden gebruikt. De bandenreparatievloeistof uit de Tire Mobility Kit kan namelijk maar voor één lekke band worden gebruikt.

 

WAARSCHUWING
Gebruik de Tire Mobility Kit niet om een lek in de wang van de band te repareren. Hierdoor kan de band defect raken, waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan.

 

WAARSCHUWING
Laat de band zo snel mogelijk repareren. De bandenspanning kan, nadat de band met de Tire Mobility Kit is opgepompt, op ieder moment wegvallen.

Introductie

Introductie

Met de Tire Mobility Kit blijft u mobiel, ook na een lekke band.

Het systeem met compressor en afdichtingsmiddel zorgt ervoor dat de meest voorkomende lekken in een personenautoband, veroorzaakt door spijkers, enz. effectief gedicht kunnen worden en dat de band na reparatie weer op spanning kan worden gebracht.

Zodra u er zeker van bent dat het lek is verholpen, kunt u voorzichtig met een maximumsnelheid van 80 km/h verder rijden (maximaal 200 km) naar een garagebedrijf of bandenspecialist om de band te laten vervangen.

In sommige gevallen, met name bij grotere lekken of bij beschadigingen in de wang van de band, kan het lek mogelijk niet afdoende verholpen worden.

Een te lage bandenspanning heeft een negatieve invloed op de prestaties van de band.

Daarom moet u abrupte stuurbewegingen of andere manoeuvres vermijden, vooral als de auto zwaar beladen is of als er een aanhanger getrokken wordt.

De Tire Mobility Kit is niet ontworpen of bedoeld voor een permanente reparatie van een band en mag maar voor 1 band gebruikt worden.

Deze instructie laat u stap voor stap zien hoe u op een eenvoudige en betrouwbare manier een lekke band kunt repareren.

Lees het hoofdstuk "Aanwijzingen voor het veilig gebruik van de Tire Mobility Kit".

Aanwijzingen voor het veilig gebruik van de Tire Mobility Kit

Onderdelen van de Tire Mobility Kit

Onderdelen van de Tire Mobility Kit

0. Label met snelheidsbeperking
1. Fles bandenreparatievloeistof en label met snelheidsbeperking
2.Vulslang van fles bandenreparatievloeistof naar band
3. Aansluitingen en kabel voor directe aansluiting op 12V-aansluiting
4.Houder voor fles bandenreparatievloeistof
5. Compressor
6. AAN/UIT-schakelaar
7. Bandenspanningsmeter voor weergave van de bandenspanning
8. Schroefventiel voor het verlagen van de bandenspanning

De stekkers, kabel en aansluitslang zijn opgeborgen in de compressorbehuizing.

Volg de hieronder beschreven procedure nauwgezet, omdat de bandenreparatievloeistof anders onder hoge druk kan ontsnappen.

WAARSCHUWING
Gebruik geen bandenreparatievloeistof waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken (deze datum staat vermeld op de verpakking).

Hierdoor kan de band stuklopen.

 

WAARSCHUWING
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Contact met de ogen vermijden.
  • Niet inslikken.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

WAARSCHUWING

 

Neem het label met de snelheidsbeperking (0) los van de fles bandenreparatievloeistof (1) en bevestig het op een goed zichtbare plaats in de auto, bijvoorbeeld op het stuurwiel, om de bestuurder eraan te herinneren dat hij of zij langzaam moet rijden.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

1.Schud de fles bandenreparatievloeistof.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

2. Schroef de vulslang (2) op de aansluiting van de fles met bandenreparatievloeistof.
3. Controleer of de AAN/UITschakelaar van de compressor in stand OFF staat.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

4. Schroef de ventieldop van de defecte band los en schroef de vulslang (2) van de fles bandenreparatievloeistof op het ventiel.

OPMERKING

Sluit de vulslang voor de bandenreparatievloeistof goed aan op het ventiel. Wanneer dit niet gebeurt, kan de bandenreparatievloeistof terugvloeien waardoor de vulslang verstopt kan raken.

Gebruik van de Tire Mobility Kit

Gebruik van de Tire Mobility Kit

5. Plaats de fles met bandenreparatievloeistof rechtop in de compressorbehuizing (4).
6. Zorg ervoor dat de compressor uitgeschakeld is, stand "0".

Gebruik van de Tire Mobility Kit

7. Steek de aansluiting van de compressor (3) in de 12Vaansluiting van de auto.
8.Zet de startknop in stand ON, zet de compressor aan en laat de compressor gedurende 5 - 7 minuten draaien, zodat de band tot de juiste spanning met bandenreparatievloeistof wordt gevuld. (Raadpleeg "Banden en wielen" in hoofdstuk 8.) De bandenspanning na het vullen van de band is niet belangrijk; deze wordt later gecontroleerd/ gecorrigeerd.

Let er bij het vullen van de band op dat de maximale spanning niet wordt overschreden en bewaar tijdens het vullen afstand tot de band.

OPMERKING
Rijd niet met de auto wanneer de bandenspanning lager is dan 200 kPa (29 psi). Hierdoor kan de band defect raken, waardoor een ongeval zou kunnen ontstaan.

9. Schakel de compressor uit.
10. Verwijder de slangen van de aansluiting van de fles bandenreparatievloeistof en van het ventiel.

Berg de Tire Mobility Kit weer op zijn oorspronkelijke positie in de auto op.

Verdelen van de bandenreparatievloeistof

Verdelen van de bandenreparatievloeistof

11. Rijd onmiddellijk ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) met de auto, zodat de bandenrepara tievloeistof gelijkmatig in de band wordt verdeeld.

Rijd niet harder dan 80 km/h. Rijd indien mogelijk niet langzamer dan 20 km/h.

Als u tijdens het rijden ongewone trillingen opmerkt, een abnormaal rijgedrag ervaart of bijgeluiden hoort, verlaag dan uw snelheid en rijd voorzichtig verder totdat u de auto op een veilige plaats tot stilstand kunt brengen.

Roep hulp in of laat de auto wegslepen. Wanneer u de Tire Mobility Kit gebruikt, kunnen de bandenspanningssensor en velg door de bandenreparatievloeistof beschadigd raken. Laat de band controleren door een officiële dealer.

Verdelen van de bandenreparatievloeistof

Controleren van de bandenspanning

1. Stop, nadat u ongeveer 7 - 10 km (of ongeveer 10 minuten) hebt gereden, op een veilige plaats.
2. Sluit de vulslang (2) direct aan op het ventiel.
3. Steek de aansluiting van de compressor in de 12V-aansluiting van de auto.
4. Breng de band op de aanbevolen spanning.

Zet de startknop in stand ON en ga dan als volgt te werk.

- Verhogen van de bandenspanning: Schakel de compressor in, stand "I". Schakel de compressor kort uit om de huidige bandenspanning te controleren.
- Verlagen van de bandenspanning: Druk op de knop (8) van de compressor.

Informatie De bandenspanningsmeter kan een hogere waarde dan de werkelijke waarde aangeven als de compressor draait. Om de juiste bandenspanning te kunnen aflezen, moet de compressor worden uitgeschakeld.

OPMERKING
Wanneer u een bandenreparatieset gebruikt die niet door HYUNDAI is goedgekeurd, kunnen de bandenspanningssensoren door de bandenreparatievloeistof beschadigd raken. De bandenreparatievloeistof op de bandenspanningssensor en velg moet worden verwijderd wanneer de band door een nieuw exemplaar wordt vervangen en de bandenspanningssensoren moeten door een officiële HYUNDAI-dealer worden gecontroleerd.

Een wiel verwisselen met TPMS

Bij een lekke band gaan de waarschuwingslampjes lage bandenspanning en positie lage bandenspanning branden. Laat de lekke band zo snel mogelijk door een officiële HYUNDAI-dealer repareren of verv ...

Slepen

...

Zie ook:

Volvo V40. Motor starten
De motor wordt gestart c.q. uitgeschakeld met behulp van de transpondersleutel en de START/ STOP ENGINE-knop. Contactslot met transpondersleutel uitgetrokken/ingeduwd en knop START/STOP ENGIN ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Routewijziging aangekondigd met rijstrookadvies
  Doelrichting van de routewijziging Afstand tot de routewijziging Symbool ...

Modellen: