Hyundai Ioniq Electric: Aansluiten van draagbare lader (ICCB: In-Cable Control Box) - Druppellaadprocedure - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Aansluiten van draagbare lader (ICCB: In-Cable Control Box)

Aansluiten van draagbare lader

1. Steek de stekker in een wandcontactdoos.

Aansluiten van draagbare lader

2. Controleer of het voedingslampje (groen) op de regeleenheid gaat branden.

Aansluiten van draagbare lader

3. Trap het rempedaal in en activeer de parkeerrem.
4. Zet alle schakelaars UIT, zet de transmissie in stand P (parkeren) en zet de auto UIT. Als de laadprocedure gestart wordt zonder dat de transmissie in stand P (parkeren) staat, begint het laden nadat de transmissie automatisch in stand P (parkeren) is gezet.
5. Druk op de schakelaar ( ) om de klep van de laadaansluiting te openen. De schakelaar voor het openen van de klep van de laadaansluiting kan alleen worden bediend als de auto is uitgeschakeld.
6. Als de klep van de laadaansluiting door bevriezing niet geopend kan worden:

  1. Verwijder al het ijs rond de klep van de laadaansluiting.
  2. Trek aan de noodontgrendelingskabel om de klep van de laadaansluiting te openen.

    (Als de klep van de laadaansluiting niet opengaat, raadpleeg dan "Openen klep laadaansluiting in noodsituatie".)

Aansluiten van draagbare lader

7. Verwijder de afdekkap van de laadaansluiting (1).
8. Controleer of er stof in de laadstekker en de laadaansluiting zit.

Aansluiten van draagbare lader

9. Hou de laadstekkerhendel vast en sluit de laadstekker aan op de laadaansluiting voor de normale lader. Druk de stekker aan totdat u een klikkend geluid hoort. Als de laadstekker en de laadaansluiting niet goed contact maken, kan er brand ontstaan.

Informatie AUTO/LOCK-modus laadstekker De laadstekker wordt vergrendeld in de aansluiting op een moment dat kan variëren afhankelijk van de geselecteerde modus.

Zie "Laadstekker AUTO/LOCKmodus" in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Aansluiten van draagbare lader

10. Het laden start automatisch (laadlampje knippert).

Aansluiten van draagbare lader

11. Controleer of het laadindicatielampje voor de hoogspanningsbatterij in het instrumentenpaneel AAN gaat.

Als het laadindicatielampje UIT is, wordt de hoogspanningsbatterij niet geladen.

Als de laadstekker niet goed aangesloten is, dan moet de laadkabel nogmaals aangesloten worden om te beginnen met laden.

Informatie

Aansluiten van draagbare lader

12. Nadat het laden gestart is, wordt de geschatte laadtijd gedurende ongeveer 1 minuut weergegeven op het instrumentenpaneel.

Als u tijdens het laden het bestuurdersportier opent, wordt de geschatte laadtijd eveneens gedurende ongeveer 1 minuut weergegeven op het instrumentenpaneel.

Als er een laadprocedure is gepland, wordt de geschatte laadtijd weergegeven als "--".

Informatie Afhankelijk van de conditie en de ouderdom van de hoogspanningsbatterij, de specificaties van de lader en de omgevingstemperatuur kan de laadtijd van de hoogspanningsbatterij variëren.

Druppellaadprocedure

Code en stekker (code ingesteld) Regeleenheid Laadkabel en laadstekker Met het elektriciteitsnet thuis kan de hoogspanningsbatterij worden geladen met behulp van de druppellaadprocedur ...

Ontgrendelen klep laadaansluiting in noodsituatie

Als de klep van de laadaansluiting niet geopend kan worden door een ontladen accu of een storing in de bedrading, kan de klep worden geopend door de achterklep te openen en aan de noodontgrend ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Kaart
In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Kaart aantippen. ■ Verkeerstekens weergeven - In-/uitschakelen van de weergave van verkeerstekens ■ Rijbaanadvies - In-/uitschakelen van de weerg ...

Volvo V40. Verkeersbordinformatie (RSI) - bediening
De verkeersbordinformatie (RSI) registreert en toont verkeersborden op verschillende manieren, afhankelijk van het bord en de situatie. Voorbeeld van geregistreerde snelheidsinformatie Wannee ...

Modellen: