Volvo V40: Voorruit ontwasemen en ontdooien - Klimaat - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Voorruit ontwasemen en ontdooien

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Klimaat / Voorruit ontwasemen en ontdooien

U kunt de elektrische voorruitverwarming en de maximale ontwaseming gebruiken om de vooruit en zijruiten snel te ontwasemen en ontdooien.

Voorruit ontwasemen en ontdooien
Het middendisplay geeft de gekozen instelling aan

  1. Elektrische voorruitverwarming
  2. Maximale ontwaseming

Het lampje in de ontwasemingsknop brandt, wanneer de functie is ingeschakeld.

Tik herhaalde malen op de knop om de verschillende niveaus door te lopen of het systeem uit te schakelen.

Auto's zonder elektrische voorruitverwarming hebben één ontwasemingsniveau:

Auto's met elektrische voorruitverwarming hebben twee ontwasemingsniveaus:

N.B. Elektrische voorruitverwarming en een eventuele IR-film  kunnen de prestaties van transponders en andere communicatie-apparatuur beïnvloeden.

 

N.B. Aan de beide uiteinden van de voorruit zitten driehoekige gebieden zonder elektrische verwarming, zodat het ontdooien daar mogelijk langer duurt.

 

N.B. De elektrische voorruitverwarming is niet beschikbaar, wanneer de motor automatisch is afgezet .

Als de functie actief is, vindt bovendien het volgende plaats om de lucht in de passagiersruimte zoveel mogelijk van vocht te ontdoen:

N.B. De ventilator maakt meer geluid wanneer de ventilator op maximale snelheid draait.

Bij het uitschakelen van de ontwaseming hervat de klimaatregeling de voorgaande instellingen.

Gerelateerde informatie

Temperatuurregeling passagiersruimte

Bij het starten van de motor wordt de laatst verrichte temperatuurinstelling hervat. N.B. Het is niet mogelijk om het opwarmen/afkoelen te versnellen door een hogere/lagere temperatuur ...

Luchtverdeling - recirculatie

Kies voor recirculatie als u vieze luchtjes, uitlaatgassen en dergelijke buiten wilt houden. Er komt met andere woorden geen lucht van buiten de auto in, wanneer deze functie actief is. Wanneer ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Instellingen voor alle frequentiebereiken
In het hoofdmenu Radio de functietoets aantippen. ■ Klank - Geluidsinstellingen ■ Scan - Scanfunctie van alle beschikbare zenders van het actuele frequentiegebied ■ Pijltoetsen: - Instelling ...

Volvo V40. Instrumentenpaneel - licentieovereenkomst
Een licentie is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsr ...

Modellen: