Volvo V40: Transpondersleutel met PCC - bereik - Sloten en alarm - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Transpondersleutel met PCC - bereik

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Sloten en alarm / Transpondersleutel met PCC - bereik

Een transpondersleutel met PCC (Personal Car Communicator) heeft voor ontgrendeling van de portieren en de achterklep een bereik van ca. 20 meter en ca. 100 meter voor de overige functies.

Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op minder grote afstand opnieuw.

N.B. Er kunnen storingen optreden in de functie van de informatieknop door radiogolven in de lucht, omringende gebouwen, topografische omstandigheden e.d.

Buiten het bereik

Als de transpondersleutel dermate ver van de auto verwijderd is dat er geen informatie over de auto kan worden uitgelezen, wordt de laatst bekende status van de auto weergegeven zonder dat de lampjes op de transpondersleutels om de beurt oplichten.

Als er meerdere transpondersleutels voor de auto in gebruik zijn, geeft uitsluitend de transpondersleutel waarmee u de auto de laatste keer vergrendelde/ ontgrendelde de juiste status aan.

N.B. Als bij herhaaldelijk gebruik van de informatietoets – op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen – blijkt dat geen van de controlelampjes gaat branden (en dat evenmin na 7 seconden alsook nadat de controlelampjes op de PCC om de beurt oplichtten), dient u contact op te nemen met een werkplaats – geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Gerelateerde informatie

Transpondersleutel met PCC - unieke functies

Een transpondersleutel met PCC heeft extra functies ten opzichte van een transpondersleutel in basisuitvoering  in de vorm van een informatieknop en controlelampjes. Transpondersleutel m ...

Afneembaar sleutelblad

De transpondersleutel bevat een afneembaar metalen sleutelblad, waarmee u enkele functies kunt activeren en bepaalde handelingen kunt uitvoeren. De unieke code van de sleutelbladen is bekend bij ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING  Als wordt afgeweken van de correcte zithouding, kan de airbag niet meer zoals bedoeld beschermen en door het activeren extra verwondingen veroorzaken. Er besta ...

Volvo V40. Noodreparatieset voor banden - overzicht
Overzicht van de onderdelen van de noodreparatieset, Temporary Mobility Kit (TMK). De onderdelen liggen onder de bagageruimtevloer.   Sticker, toegestane maximumsnelheid Knop Voedin ...

Modellen: