Volvo V40: Transpondersleutel - functies - Sloten en alarm - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Transpondersleutel - functies

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Sloten en alarm / Transpondersleutel - functies

De transpondersleutel heeft functies voor bijvoorbeeld vergrendeling en ontgrendeling van de portieren.

Functies

Functies

Transpondersleutel in basisuitvoering.

Vergrendelen
Ontgrendelen
‘Approach’-verlichting
Achterklep
Paniekfunctie


Transpondersleutel met PCC (Personal Car Communicator).

Info-knop - zie Transpondersleutel met PCC - unieke functies  voor een beschrijving van de functie.

Functietoetsen

Vergrendelen – Vergrendelt de portieren en de achterklep en activeert het alarm, zie Vergrendelen/ ontgrendelen - vanaf de buitenkant .

Bij lang indrukken worden alle zijruiten tegelijkertijd gesloten. Voor meer informatie, zie Doorluchtfunctie .

WAARSCHUWING Als de ruiten met de transpondersleutel worden gesloten, moet u controleren of er geen handen bekneld raken.

Ontgrendelen  – Ontgrendelt de portieren en de achterklep en deactiveert het alarm.

Bij lang indrukken worden alle zijruiten tegelijkertijd geopend. Voor meer informatie, zie Doorluchtfunctie .

De gelijktijdige ontgrendeling van alle portieren is dusdanig te wijzigen dat bij eenmaal indrukken van de knop eerst het bestuurdersportier ontgrendeld wordt en bij de tweede maal indrukken – één en ander binnen tien seconden – de resterende portieren te ontgrendelen.

U kunt de functie wijzigen in het menusysteem MY CAR. Voor een beschrijving van het menusysteem, zie MY CAR .

Tijdsduur Approach-verlichting  – Bestemd om de verlichting van de auto op afstand in te schakelen.

Achterklep  – Ontgrendelt alleen de achterklep en deactiveert de alarmfunctie voor de achterklep.

Paniekfunctie – bestemd om in noodgevallen de aandacht van anderen te trekken.

Als u de toets ten minste drie seconden lang ingedrukt houdt of tweemaal achtereen binnen drie seconden indrukt, worden de richtingaanwijzers, de interieurverlichting en de claxon geactiveerd.

U kunt deze functie met dezelfde toets weer uitschakelen, als de functie minimaal vijf seconden actief geweest is. Anders wordt deze functie na ca. drie minuten automatisch uitgeschakeld.

Gerelateerde informatie

Transpondersleutel - elektronische startblokkering

De elektronische startblokkering is een anti-diefstalsysteem dat voorkomt dat onbevoegden de auto kunnen starten . Elke transpondersleutel  heeft zijn eigen, unieke code. U kunt de auto alleen ...

Transpondersleutel - bereik

De functies van de transpondersleutel (in basisuitvoering) zijn tot op ca. 20 meter afstand van de auto te gebruiken. Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op ...

Zie ook:

Mazda 6. Instellen van de gewenste constante snelheid
1. (Met afstelbare snelheidsbegrenzer) Druk voor het activeren van het systeem van de kruissnelheidsregelaar op de MODE schakelaar. De hoofdindicatie van de kruissnelheidsregelaar gaat branden. ...

Mazda 6. Banden
Voor uw veiligheid, een minimaal brandstofverbruik en een optimale levensduur van de banden, dient u de banden steeds op de aanbevolen bandenspanning te houden en het voor uw auto aanbevolen bela ...

Modellen: