Volvo V40: Ruiten en buitenspiegels - elektrische verwarming - Instrumenten, schakelaars en bediening - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Ruiten en buitenspiegels - elektrische verwarming

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Instrumenten, schakelaars en bediening / Ruiten en buitenspiegels - elektrische verwarming

De elektrische verwarming dient om de voor- en achteruit en de buitenspiegels te ontwasemen en te ontdooien.

Elektrische voorruit-, achterruit- en buitenspiegelverwarming

Ruiten en buitenspiegels - elektrische verwarming

  1. Elektrische voorruitverwarming
  2. Elektrische voorruit-, achterruit- en buitenspiegelverwarming Gebruik de functie om voorruit, achterruit en buitenspiegels te ontwasemen en te ontdooien.

Bij eenmaal indrukken van de desbetreffende knop gaat de verwarming van start. Het brandende lampje in de knop geeft aan dat de functie actief is. Schakel de verwarming uit zodra het ijs/de condens verdwenen is om de accu niet onnodig te belasten. Als u echter niets doet, wordt de functie na enige tijd automatisch uitgeschakeld.

Zie ook Voorruit ontwasemen en ontdooien .

De buitenspiegels en de achterruit worden automatisch van condens/ijsvorming ontdaan, als u de auto start bij een buitentemperatuur lager dan +7 °C. Automatische ontwaseming is te selecteren in het menusysteem MY CAR, zie MY CAR .

Het kompas  wordt gedeactiveerd als de elektrische voorruitverwarming wordt geactiveerd.

Als de elektrische voorruitverwarming wordt gedeactiveerd, schakelt het kompas weer in.

Buitenspiegels

Stel de stand van de buitenspiegels bij met het hendeltje op het bedieningspaneel van het bestuurdersportier. Bedieningsknoppen voor buitenspiegels Instellen Druk op knop L voor de buiten ...

Achteruitkijkspiegel

De achteruitkijkspiegel is te dimmen met een knopje aan de onderkant van de spiegel. Ook is het mogelijk dat de autodimfunctie van de achteruitkijkspiegel actief is. Hendeltje voor dimfunc ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Telefoongesprek
Afhankelijk van de gesprekscontext kunnen de volgende functies worden uitgevoerd. Keuze beëindigen / inkomende oproep afwijzen / oproep beëindigen Inkomende oproep aannemen / naar wachtende ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Ruitensproeierinstallatie bijvullen
WAARSCHUWING Als ruitensproeiervloeistofconcentraat op hete onderdelen van de motor of het uitlaatsysteem terechtkomt, kan het ontbranden. Er bestaat gevaar voor brand en lets ...

Modellen: