Volvo V40: Rijbaanassistent - werking - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Rijbaanassistent - werking

Het is mogelijk bepaalde instellingen te verrichten voor de rijbaanassistent (Lane Keeping Aid).

Aan & Uit

De rijbaanassistent is actief in het snelheidsinterval 65–200 km/h (40–125 mph) op wegen met goed zichtbare zijlijnen. Op smalle wegen, als de rijbaan minder dan 2,6 meter tussen de zijlijnen is, wordt de functie tijdelijk uitgeschakeld.

Rijbaanassistent - werking

Met de knop op de middenconsole kunt u de functie in- en uitschakelen. Bij een ingeschakelde functie brandt het lampje in de knop.

Bij bepaalde combinaties van opties is er geen plek vrij voor een Aan/Uit-knop op de middenconsole – in dat geval is het systeem te bedienen via het menusysteem MY CAR  van de auto. Ga als volgt te werk:

In MY CAR kunt u onder meer het volgende kiezen:

Actief sturen

De rijbaanassistent probeert de auto binnen de zijlijnen van de rijbaan te houden.

Actief sturen
LKA grijpt in en stuurt weg.

Als de auto de linker of rechter zijlijn van de rijbaan nadert zonder dat u de richtingaanwijzer hebt geactiveerd, wordt de auto bijgestuurd.

Waarschuwing met trillingen in het stuurwiel

Waarschuwing met trillingen in het stuurwiel
LKA stuurt actief bij en waarschuwt met stuurtrillingen

Als de auto een zijlijn passeert, waarschuwt de rijbaanassistent u met stuurtrillingen. Dit gebeurt ongeacht of de auto wel of niet actief wordt teruggestuurd door een opgelegd stuurmoment.

Dynamisch nemen van bochten

Dynamisch nemen van bochten
LKA grijpt niet in scherpe binnenbochten in.

In bepaalde gevallen staat de rijbaanassistent toe dat de zijlijnen worden overschreden zonder in te grijpen met actief bijsturen of een waarschuwing.

Het bij goed zicht benutten van de aangrenzende rijbaan om bochten af te snijden is een voorbeeld.

Gerelateerde informatie

Rijbaanassistent

De Rijbaanassistent is een van de functies van Driver Alert System – wordt ook wel LKA (Lane Keeping Aid) genoemd. De functie is bedoeld voor gebruik op snelwegen, hoofdwegen en dergelijke en b ...

Rijbaanassistent - bediening

De rijbaanassistent wordt in verschillende situaties gecompleteerd met duidelijke grafische voorstellingen op het instrumentenpaneel. Hier volgen enkele voorbeelden: N.B. Het LKA staat uit ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Instelling van de personalisering
In het infotainment in het menu de functietoets → Personalisatie aantippen. De volgende menupunten worden weergegeven. Personalisering Actief - Activering/deactivering van de personaliserin ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Inleiding
Het ECO start-stopsysteem zorgt er bij het stoppen van de auto onder bepaalde omstandigheden voor dat de motor automatisch afslaat. Voor opnieuw wegrijden start de motor automatisch. Op deze ...

Modellen: