Volvo V40: Motorolie - algemeen - Onderhoud en service - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Motorolie - algemeen

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken

Motorolie - algemeen
Volvo adviseert

Motorolie - algemeen  

Voor ritten onder ongunstige omstandigheden, zie Motorolie - ongunstige rijomstandigheden .

BELANGRIJK Om aan de vereisten voor de gespecificeerde service-intervallen te voldoen worden alle motoren in de fabriek gevuld met een speciaal aangepaste, synthetische motorolie. De oliesoort werd met grote zorg geselecteerd lettend op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact.

Om de aanbevolen service-intervallen aan te kunnen houden dient u een goedgekeurde motoroliesoort te gebruiken. Gebruik alleen een oliesoort van de voorgeschreven kwaliteit en dat zowel bij het bijvullen als bij het verversen van olie. Een negatieve invloed op de levensduur van de motor, de startgewilligheid, het brandstofverbruik en de milieu-impact is anders niet uitgesloten.

Volvo Car Corporation wijst alle garantieclaims af bij gebruik van een motoroliesoort die niet voldoet aan de voorgeschreven kwaliteits- en viscositeitseisen.

Volvo adviseert de olie in een erkende Volvowerkplaats te laten verversen.

Volvo hanteert uiteenlopende systemen om te waarschuwen voor een laag/hoog oliepeil of een lage oliedruk. Bij motorvarianten met een oliedruksensor wordt gebruikt gemaakt van het waarschuwingssymbool voor een lage oliedruk op het instrumentenpaneel. Bij varianten met een olieniveausensor wordt u geïnformeerd via een waarschuwingssymbool op het instrumentenpaneel en met displayteksten.

Bepaalde varianten zijn voorzien van allebei.

Neem voor meer informatie contact op met een erkende Volvo-werkplaats.

Houd voor het verversen van de motorolie en het vervangen van het oliefilter de intervallen aan die staan aangegeven in het Service- en garantieboekje.

Het is toegestaan een oliesoort te gebruiken met een hogere kwaliteit dan aangegeven. Voor ritten onder ongunstige omstandigheden adviseert Volvo een olie van een hogere kwaliteit dan aangegeven, zie Motorolie - ongunstige rijomstandigheden .

Voor de bij te vullen hoeveelheid, zie Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid .

Gerelateerde informatie

Motorruimte - controle

Bepaalde oliën en vloeistoffen dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Regelmatig controleren Controleer regelmatig de volgende oliën en vloeistoffen, bijvoorbeeld tijdens het tanken: Koe ...

Motorolie - controleren en bijvullen

Een elektronische oliepeilsensor detecteert het oliepeil. Vulpijp In sommige gevallen moet olie worden bijgevuld tussen de servicebeurten door. Aanpassing van het motoroliepeil is niet nodig v ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Informatie  De RACE START mag niet bij normaal weggebruik worden gebruikt. De RACE START mag alleen op afgesloten circuits, buiten het publieke verkeer, worden ...

Renault Megane. Accu
Om vonkvorming te voorkomen: Controleer of alle stroomverbruikers (binnenlichten enz.) zijn uitgeschakeld voordat u de accuklemmen losmaakt of aansluit; schakel de acculader uit voordat u dez ...

Modellen: