Volvo V40: Motor- en interieurverwarming - meldingen - Klimaat - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Motor- en interieurverwarming - meldingen

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Klimaat / Motor- en interieurverwarming - meldingen

Symbolen en meldingen ten aan zien van de motor- en interieurverwarming  verschillen afhankelijk van de vraag of het om een analoog  of digitaal  instrumentenpaneel gaat.

Wanneer de verwarming ingeschakeld is, brandt het verwarmingssymbool op het informatiedisplay.

Wanneer een van de timerfuncties actief is, brandt het lampje voor een geactiveerde timer op het informatiedisplay met de ingestelde tijd ernaast.

Symbool voor een geactiveerde timer op een analoog instrumentenpaneel.

Symbool voor een geactiveerde timer op een digitaal instrumentenpaneel.

In de onderstaande tabel staan de voorkomende symbolen en tekstmeldingen.

Symbool Melding Betekenis
  De verwarming is ingeschakeld en werkt.

Verwarmingstimer geactiveerd bij uitnemen transpondersleutel en verlaten van de auto – motor en passagiersruimte warm op ingesteld tijdstip.

Brandstofkachel gestopt Zuinige stand De verwarming werd uitgeschakeld om te zorgen dat er voldoende stroom is om de motor te starten.
Brandstofkachel gestopt Brandstofpeil laag De verwarming kan niet worden geactiveerd door een te laag brandstofpeil – dit om het mogelijk te maken de motor te starten en nog ca. 50 km te rijden.
Brandstofkachel Service vereist Verwarming defect.

Neem voor reparatie contact op met een werkplaats. Volvo adviseert u contact op te nemen met een erkende Volvo-werkplaats.

Een displaymelding verdwijnt automatisch na enige tijd. U kunt een melding ook eerder laten verdwijnen met een druk op de OK-knop van de richtingaanwijzerhendel .

Gerelateerde informatie

Motor- en interieurverwarming - timers

De timers van de motor- en interieurverwarming  zijn gekoppeld aan de klok van de auto. U kunt twee verschillende uitschakeltijden instellen met de timerfunctie. Onder de uitschakeltijd word ...

Extra verwarming

Voor auto’s met dieselmotor die in landen worden verkocht met een koud klimaat4 is wellicht een extra verwarming vereist om de motor op bedrijfstemperatuur te brengen en een behaaglijke temperat ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Spoorassistent in- en uitschakelen
  - Inschakelen: De toets indrukken. Controlelampje gaat branden. Op het multifunctioneel display verschijnt de meldin ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Uit de ongevallenstatistiek blijkt, dat op de zitplaatsen achterin beveiligde kinderen veiliger zijn dan op de voorstoel beveiligde kinderen. Daarom adviseert Mercedes-Benz ...

Modellen: