Volvo V40: Doorwaaddiepte - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Doorwaaddiepte

Met doorwaden wordt bedoeld dat de auto op een met water bedekte rijbaan door een diepere plas water rijdt. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Stapvoets kunt u met de auto door waterpartijen van maximaal 25 cm diep rijden. Wees extra voorzichtig bij het doorwaden van stromend water.

Houd een lage snelheid aan tijdens het waden en breng de auto niet in het water tot stilstand.

Trap na het passeren van de waterpartij lichtjes op het rempedaal om te controleren of de remwerking in orde is. Bij water en vuil op de remblokken kunnen er vertragingen in de remwerking optreden.

BELANGRIJK Als er water in het luchtfilter komt, kan er motorschade ontstaan.

Bij een diepte groter dan 25 cm kan er water in de transmissie komen. Het smerende vermogen van de oliën neemt dan af, waardoor de levensduur van deze systemen korter wordt.

Schade aan de motor, transmissie, turbocompressor, het differentieel of de inwendige onderdelen ervan als gevolg van waterlekkage (hydrolock) of een tekort aan olie valt niet onder de garantie.

Probeer de motor bij motorafslag in water niet opnieuw te starten. Haal de auto uit het water en breng deze naar de werkplaats - geadviseerd wordt een erkende Volvo-werkplaats.

Kans op motorschade.

Gerelateerde informatie

Parkeerrem

De parkeerrem voorkomt met behulp van mechanische blokkering/vergrendeling van twee wielen dat een stilstaande auto kan wegrollen. WAARSCHUWING Gebruik altijd de parkeerrem bij parkeren ...

Oververhitting

In bepaalde omstandigheden, bij zware belasting op steile hellingen en warm weer, bestaat het gevaar dat de motor en de aandrijflijn oververhit raken – vooral bij het vervoer van een zware ladin ...

Zie ook:

Mazda 6. Sneeuwkettingen
Informeer naar de plaatselijke bepalingen alvorens sneeuwkettingen te gaan gebruiken. OPGELET Het gebruik van sneeuwkettingen kan de bestuurbaarheid van de auto nadelig beïnvloeden ...

Renault Megane. Banden (veiligheid, wielen, wintergebruik)
De banden vormen de enige verbinding tussen de auto en het wegdek, het is daarom van het grootste belang dat zij in goede staat verkeren. Houd u strikt aan de wettelijke voorschriften op dit gebi ...

Modellen: