Volvo V40: Brandstof - gebruik - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Brandstof - gebruik

Gebruik geen brandstof met een slechtere kwaliteit dan Volvo adviseert, omdat dit een nadelige invloed kan hebben op het motorvermogen en het brandstofverbruik.

WAARSCHUWING Zorg er altijd voor dat u geen brandstofdampen inademt of brandstofspatten in de ogen krijgt.

Bij brandstof in de ogen eventuele contactlenzen uitnemen en de ogen ten minste 15 minuten lang spoelen met een ruime hoeveelheid schoon water en medische hulp inroepen.

Brandstof nooit inslikken. Brandstoffen zoals benzine en dieselolie zijn uitermate giftig en kunnen bij inwendig gebruik aanleiding geven tot blijvend letsel met mogelijk dodelijke afloop. Roep onmiddellijk medische hulp in bij het inslikken van brandstof.

 

WAARSCHUWING Op de grond gemorste brandstof kan vlam vatten.

Schakel de verwarming op brandstof uit voordat u gaat tanken.

Heb nooit een ingeschakelde mobiele telefoon bij u als u staat te tanken. Door het belsignaal kan er vonkvorming ontstaan waardoor de benzinedampen ontsteken en dat kan tot brand en letsel leiden.

 

BELANGRIJK Door mengsels van verschillende soorten brandstoffen of het gebruik van niet aanbevolen brandstof vervallen de garanties van Volvo en evt. aanvullende serviceovereenkomsten.

Dit geldt voor alle motoren.

 

N.B. Bij extreme weersomstandigheden, rijden met een aanhanger/caravan of ritten op grote hoogte kan, afhankelijk van de gebruikte brandstofkwaliteit, het prestatievermogen van de auto te wensen overlaten.

Gerelateerde informatie

Brandstof tanken

De brandstoftank is voorzien van een doploos tanksysteem. Tanken gaat als volgt: Open de tankvulklep. Kies een brandstof die is goedgekeurd voor gebruik in de auto op basis van de aandu ...

Brandstof - benzine

Benzine is een brandstoftype dat bestemd is voor een auto met een benzinemotor. Maak alleen gebruik van benzine van gerenommeerde oliemaatschappijen. Giet nooit brandstof van twijfelachtige kwali ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Bijrijdersvoorairbag buiten werking stellen
Afb. 22 Sleutelschakelaar voor bijrijdersvoorairbag / controlelampje voor bijrijdersvoorairbag Standen van de sleutelschakelaar afb. 22 - A De bijrijdersairbag is buiten werking gesteld - na ...

Skoda Octavia. Voor- en achterruitverwarming
Afb. 72 Toetsen voor de achterruit- en voorruitverwarming: Climatronic / handmatige airconditioning De verwarming dient voor de ontwaseming resp. beluchting van de voor-/achterruit. De verw ...

Modellen: