Volvo V40: Alarmindicatie - Sloten en alarm - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Alarmindicatie

De alarmindicatie geeft de status aan van het alarmsysteem .

Alarmindicatie
Dezelfde diode als de vergrendelingsindicatie .

Een rode led op het dashboard geeft de status van het alarmsysteem aan:

Alarm - automatische herinschakeling

De automatische herinschakeling van het alarm voorkomt dat u de auto verlaat zonder het alarm  uit te schakelen.

Als u geen van de portieren noch de achterklep binnen twee minuten na uitschakeling van het alarm opent wanneer de auto met de transpondersleutel  ontgrendeld (en het alarm gedeactiveerd) werd, wordt het alarm automatisch opnieuw ingeschakeld. De auto wordt bovendien opnieuw vergrendeld.

Gerelateerde informatie

Alarm - automatische activering

In bepaalde landen wordt het alarm  na enige vertraging automatisch geactiveerd, wanneer het bestuurdersportier werd geopend en gesloten maar daarna niet werd vergrendeld.

Gerelateerde informatie

Alarm

Het alarm is een systeem dat waarschuwt als er bijvoorbeeld in de auto wordt ingebroken. Een geactiveerd alarm gaat af als: een portier, de motorkap of de achterklep wordt geopend er beweging ...

Alarm - transpondersleutel defect

Als u het alarm  niet kunt uitschakelen met de transpondersleutel (als bijvoorbeeld de batterij  van de sleutel leeg is), kunt u de auto als volgt ontgrendelen, het alarmsysteem deactive ...

Zie ook:

Mazda 6. Doorwaden van water
WAARSCHUWINGDroog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: ...

Mazda 6. Brandstofverbruikmonitor
Bij voertuigen met type C/type D audio, kan de bedrijfstoestand, het brandstofverbruik en de energiebesparing *1 beurtelings worden getoond door bediening van de pictogrammen in de display. B ...

Modellen: