Skoda Octavia: Parkeerlicht - Licht - Licht en zicht - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Parkeerlicht

Het parkeerlicht is voor de verlichting van de geparkeerde wagen bedoeld.

Parkeerlicht aan een zijde inschakelen

Het parkeerlicht aan de betreffende wagenzijde wordt ingeschakeld.

Parkeerlicht aan beide zijden inschakelen

Na het verwijderen van de contactsleutel en het openen van het bestuurdersportier klinkt er een akoestisch waarschuwingssignaal. Na enkele seconden of na het sluiten van het bestuurdersportier wordt het akoestische waarschuwingssignaal beëindigd.

VOORZICHTIG

Instapverlichting

De verlichting bevindt zich aan de onderzijde van de buitenspiegel en verlicht het instapgedeelte van het voorportier.

De verlichting schakelt zich na het ontgrendelen of bij het openen van het wagenportier in (afhankelijk van de gegeven lichtomstandigheden).

De verlichting schakelt zich binnen 30 seconden na het sluiten van het voorportier of bij het inschakelen van het contact uit.

Rijden in het buitenland

Tijdens het rijden in landen waar aan de andere kant van de weg wordt gereden (links-/rechtsrijdend verkeer) kunnen de koplampen het tegemoetkomend verkeer verblinden.

Daarom kan de instelling van de Full LED-koplampen door het inschakelen van de Reismodus in het infotainment in het menu → Licht worden aangepast.

In deze modus volgt geen automatische lichtbundelaanpassing voor de wagen.

Alarmlichten

Afb. 67 Toets voor alarmlichten Om in of uit te schakelen de knop indrukken afb. 67. Bij het inschakelen knipperen alle knipperlichten en het controlelampje in de toets, samen met ...

Binnenverlichting

Inleiding voor het onderwerp De binnenverlichtingen werken ook bij uitgeschakeld contact. Bij uitgeschakeld contact (of na het openen van een portier) wordt de verlichting na ongeveer 10 min. aut ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Automatisch van buitenaf openen en sluiten
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen uit, zoals koolmonoxide. Wanneer de achterklep als de motor draait geopend is, in het bijzon ...

Skoda Octavia. Opgeslagen wegpuntenrit rijden
Afb. 233 Weergave van een wegpuntenrit / rijden van een wegpuntenrit Routegeleiding starten In het hoofdmenu Wegpuntmodus de functietoets → Wegpuntengeheugen aantippen. In de geto ...

Modellen: