Skoda Octavia: Netwerkinstellingen - Infotainment-systeeminstellingen - Infotainment-instellingen - Columbus, Amundsen, Bolero - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Netwerkinstellingen

Geldt voor het infotainment Columbus met in de externe module aangebrachte simkaart en het infotainment Amundsen met aangesloten CarStick-apparaat.

Het sensorveld en vervolgens de functietoets → Netwerk aantippen.

■ Instellingen netwerk - Instellingen van de dataverbinding van de betreffende telefoonprovider (APN-instellingen)

■  Netwerkprovider: ... - Selectie van de netwerkprovider (het menupunt is zichtbaar, wanneer de simkaart in de externe module of in het CarStick-apparaat is aangebracht)
■  Dataroaming - In-/uitschakelen van gebruik van dataverbindingsroaming
■  Details actuele verbinding - Weergave van de informatie van de gedownloade gegevens (door aantippen van de functietoets Terugzetten wordt de gegevensinformatie gewist)
■  Dataverbinding: - Gebruiksinstelling van de dataverbinding (internetverbinding) van de in de externe module of in het CarStick-apparaat aangebrachte simkaart
■  Uit - Het gebruik van de dataverbinding is niet mogelijk
■  Navragen - Het gebruik van de dataverbinding is pas mogelijk na bevestiging
■  Aan - Het gebruik van de dataverbinding is altijd mogelijk

Instellingen van de SKODA Connect online-diensten

Het sensorveld en vervolgens de functietoets → SKODA Connect (Onlinediensten) aantippen.

Systeeminformatie

Het sensorveld en vervolgens de functietoets → Systeeminformatie aantippen.

De informatie over de infotainmenthardware en -software, versie van de Bluetooth ®-software en versie van de navigatiedatabase wordt weergegeven.

De informatie over de beschikbare software-updates kan bij een SKODA Partner worden opgevraagd of staat op de volgende SKODA-website.

Instellingen van de eenheden

Het sensorveld en vervolgens de functietoets → Eenheden aantippen. Afstand: - Afstandseenheden Snelheid: - Snelheidseenheden Temperatuur: - Temperatuureenheden Volume: - Volume-eenhede ...

Instellingen van het menu Radio

...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Rolzonneschermen in de achterste zijruiten
Aanwijzing Het zonnescherm altijd met de hand geleiden. Het zonnescherm niet plotseling laten terugschieten. Anders kan het oprolmechanisme beschadigen. Niet rijden als het ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Motor
Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Koelmiddel bijvullen zie handleiding Het koelvloeistofniveau is te laa ...

Modellen: