Skoda Octavia: MirrorLink - SmartLink+ - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: MirrorLink

Inleiding

Een verbinding opbouwen is alleen mogelijk met een extern apparaat dat het communicatiesysteem MirrorLink® ondersteunt.

Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero: Wilt u het aan te sluiten apparaat in het menu Telefoon gebruiken, koppel en verbind dan het externe apparaat vóór het opbouwen van de verbinding met het infotainment.

Geldt voor het infotainment Swing: Door de verbinding van het externe apparaat worden alle op dat moment verbonden Bluetooth®-apparaten losgekoppeld en wordt het externe apparaat automatisch verbonden als basistelefoon.

Afhankelijk van het aan te sluiten apparaat kan een verbindingsbevestiging vereist zijn.

Tijdens de duur van de verbinding kan het externe apparaat niet als audiobron in het menu Media worden gebruikt.

Hoofdmenu

MirrorLink®: Hoofdmenu
Afb. 202 MirrorLink®: Hoofdmenu

Hoofdmenu afb. 202

Terugkeer naar het hoofdmenu SmartLink
Lijst met actieve applicaties
Weergave van de displayinhoud van het aangesloten externe apparaat
Instellingen van het menu SmartLink resp.
Lijst met applicaties
Verdere pagina's met applicaties
Bedienen van de applicaties is niet mogelijk tijdens het rijden

Weergave van de functietoetsen tijdens de actieve applicatie

Terugkeren naar het hoofdmenu MirrorLink®
Weergeven van de functietoetsen onder/boven (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero)
Verschuiven van de functietoetsen in de gewenste beeldschermhoek (geldt voor het infotainment Swing)

Om de functietoetsen te verbergen/weer te geven, de regelaar indrukken (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero).

Functieproblemen

Als er problemen met de MirrorLink®-verbinding optreden, dan kan in het beeldscherm een van de volgende meldingen worden getoond.

Apple CarPlay

Inleiding Een verbinding opbouwen is alleen mogelijk met een extern apparaat dat het communicatiesysteem Apple CarPlay ondersteunt. Door de verbinding van het externe apparaat met Apple CarPlay ...

SKODA OneApp applicatie

...

Zie ook:

Mazda 6. Inzamelen/opruimen van afgedankte apparatuur/gebruikte batterijen
Informatie voor gebruikers betreffende het inzamelen en opruimen van afgedankte apparatuur en gebruikte batterijen Zie voor het opruimen van uw oude batterijen onderstaande informatie. Informatie o ...

Mazda 6. Verhogen van de kruissnelheid
Volg een van onderstaande procedures. Verhogen van de snelheid met behulp van de bedieningsschakelaar van de kruissnelheidsregelaar Druk de RES /+ schakelaar in en houd deze ingedrukt. De rijsnel ...

Modellen: