Skoda Octavia: Lijst met verkeersmeldingen - Verkeersinformatie - Navigatie - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Lijst met verkeersmeldingen

Lijst met verkeersmeldingen
Afb. 234 Lijst met verkeersmeldingen

Het infotainment biedt de mogelijkheid tot ontvangst van verkeersmeldingen met informatie over verkeersopstoppingen via TMC (Traffic Message Channel) of online (bij geactiveerde Infotainment Online online-diensten).

 Voor de weergave van de lijst met verkeersmeldingen het sensorveld en vervolgens de functietoets aantippen.

In de lijst met verkeersmeldingen en op de kaart worden maximaal 6 meldingen getoond, die van het symbool van een verkeersopstopping en een letter zijn voorzien (bv. ) A afb. 234.

Naar de op de route aanwezige verkeersmeldingen wordt door middel van een navigatiemelding gewezen.

Bron van de verkeersmelding

Bij C afb. 234 kunnen de volgende symbolen worden weergegeven.

TMC-verkeersmelding (bij doorgestreept symbool bevindt het infotainment zich buiten het bereik van verkeersmeldingenaanbieders)
Online-verkeersmelding

Weergaveopties

Een verkeersmelding kan enkele van de volgende punten bevatten.

Kleurmarkering voor de belangrijkheid van de verkeersopstopping in een TMC-melding

Het symbool van de verkeersopstopping (bv. ) staat voor de opstopping en de lengte van de opstopping wordt op de kaart rechts langs de route weergegeven.

Contextafhankelijk wordt het symbool van de verkeersopstopping op een van de volgende manieren weergegeven.

Er volgt geen routegeleiding

Er volgt een routegeleiding

Kleurmarkering voor de belangrijkheid van de verkeersopstopping in een online-melding

De kleurmarkering van de verkeersopstopping is afhankelijk van de aanbieder van de online-verkeersmeldingen.

Voor het instellen van de weergave van de verkeersopstopping in het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Kaart → Instellingen verkeersstroom aantippen.

Actualisering

De lijst met verkeersmeldingen wordt door het infotainment automatisch continu geactualiseerd.

Verkeersinformatie

...

Detail van de verkeersmelding

Afb. 235 Detail van verkeersmelding Detail van de verkeersmelding is afhankelijk van de bron van de verkeersmelding. Om deze weer te geven, in de lijst met verkeersmeldingen de gewenste ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Belangrijke aanwijzingen
Inleiding ATTENTIE Het infotainment alleen zo gebruiken, dat u in elke verkeerssituatie de wagen volledig onder controle hebt (bv. tijdens het rijden geen tekstberichten ...

Volvo V40. Afspraak maken voor servicebeurt en reparatie
Informatie over geplande afspraken voor service en reparatie bekijken vanuit een auto met internetverbinding. Deze dienst1 vormt een handige manier om rechtstreeks vanuit de auto een afspraak voo ...

Modellen: