Skoda Octavia: Lijst met telefooncontacten - Telefoonfuncties - Telefoon - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Lijst met telefooncontacten

Afb. 191 Lijst met telefooncontacten / contactdetails
Afb. 191 Lijst met telefooncontacten / contactdetails

In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen, er wordt een lijst met telefooncontacten weergegeven afb. 191.

Als de basistelefoon met het infotainment is verbonden, dan worden de telefooncontacten uit deze telefoon gebruikt.

Als zich in de externe module van het infotainment Columbus een simkaart met geactiveerde telefoondiensten bevindt, dan zijn de telefooncontacten van de simkaart beschikbaar. Eventueel kan nog een ander extern apparaat voor het importeren van telefooncontacten worden geselecteerd, door de functietoets F afb. 188 op aan te tippen.

Functietoetsen

A. Contact zoeken
B. Keuze van een telefoonnummer in de lijst met telefooncontacten (indien een telefooncontact meerdere telefoonnummers bevat, wordt na de keuze van het contact een menu met de voor dit contact opgeslagen telefoonnummers getoond)
Weergave van de contactdetails
C. Keuze van het telefoonnummer in de contactdetails
Bewerken van het telefoonnummer van het contact voordat er wordt gebeld

Infotainment Columbus, Amundsen, Bolero:

Voorlezen van de contactnaam door de gegenereerde infotainmentstem
Openen van het menu voor het verzenden van een tekstbericht (sms)

Infotainment Columbus, Amundsen:

Begin van de routegeleiding naar het contactadres

Lijst importeren

Na de eerste keer verbinden van de basistelefoon resp. de simkaart (geldt voor het infotainment Columbus) met het infotainment, begint het importeren van de telefooncontacten in het infotainmentgeheugen. Het importeren kan ook meerdere minuten duren.

In het telefoonboek van het apparaat zijn 4.000 (geldt voor het infotainment Columbus) resp. 2.000 (geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero, Swing) vrije geheugenplaatsen voor geïmporteerde telefooncontacten beschikbaar.

Elk contact kan maximaal 5 telefoonnummers bevatten.

Het aantal geïmporteerde contacten kan in het menupunt → Gebruikersprofiel → Contacten importeren: resp. Cont. import. worden bepaald.

Als er tijdens het importeren een fout optreedt, verschijnt op het beeldscherm een overeenkomstige melding.

Lijst updaten

Bij het opnieuw verbinden van de telefoon met het infotainment wordt de lijst automatisch geüpdatet.

Het updaten kan ook handmatig als volgt worden uitgevoerd.

Telefoonnummer invoeren en kiezen

Telefoonnummer ingeven en kiezen In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen. Functietoetsen van het numerieke toetsenbord Ingeven van het laatst gekozen nummer / keuze van ingegev ...

Beheer voorkeurscontacten (favorieten)

Afb. 192 Favoriete contacten Favoriet toekennen In het hoofdmenu Telefoon de gewenste vrije functietoets A afb. 192 aantippen. Op het gewenste contact (eventueel een van de contactnummers ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene informatie
Met de DYNAMIC SELECT-schakelaar wordt een ander rijprogramma gekozen. Beschikbare rijprogramma's voor Mercedes-AMG C 43 4MATIC: S+ Sport Plus Bijzonder sportief ...

Hyundai Ioniq Electric. Waarschuwings- en controlelampjes
Informatie Controleer nadat de auto gestart is of alle waarschuwingslampjes uit zijn. Eventuele lampjes die nog branden, kunnen op een storing duiden. Controlelampje READY Dit controlelampje g ...

Modellen: