Skoda Octavia: Koppeling en verbinding - Telefoon - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Koppeling en verbinding

Inleiding

Om een telefoon met het infotainment te kunnen verbinden, moeten de beide apparaten met elkaar via Bluetooth® worden gekoppeld.

Afhankelijk van het infotainmenttype kunnen maximaal 20 externe apparaten worden gekoppeld. Na het bereiken van het maximale aantal wordt door de koppeling van het volgende externe apparaat het langst niet-gebruikte apparaat vervangen.

De verbinding met een reeds gekoppelde telefoon wordt na het inschakelen van het contact automatisch tot stand gebracht. Ook kan de telefoon worden opgezocht in de lijst met gekoppelde apparaten.

Het bereik van de verbinding tussen de telefoon en het infotainment is beperkt tot het interieur van de wagen.

Compatibiliteit en update

Door het inlezen van de QR-code afb. 158 op of na het invoeren van het volgende adres in de webbrowser, kan informatie over de compatibiliteit van de telefoons en beschikbare updates voor het Bluetooth® van het infotainment worden weergegeven.

Voorwaarden voor de koppeling

Koppelings- en verbindingsprocedure

Telefoon met het infotainment koppelen

De naam van het infotainment kan in het hoofdmenu Telefoon door aantippen van de functietoets → Bluetooth in het menupunt Naam: worden vastgesteld.

infotainment met de telefoon koppelen

ATTENTIE De koppeling en verbinding van een telefoon met het infotainment niet tijdens het rijden uitvoeren - gevaar voor ongevallen!

Telefoon via het rSAP-profiel verbinden

Geldt voor het infotainment Columbus met in de externe module aangebrachte simkaart.

Een via het Bluetooth®-profiel rSAP verbonden telefoon (telecommunicatie van de simgegevens) kan voor Telefoon- en datadiensten worden gebruikt.

Telefoon met het infotainment verbinden

Als het Bluetooth®-profiel rSAP door de te verbinden telefoon wordt ondersteund, dan probeert het infotainment bij voorkeur via dit profiel verbinding met de telefoon te maken.

Functiebeperking

In de volgende gevallen is geen verbinding van de telefoon met het infotainment via het Bluetooth®-profiel rSAP mogelijk

Let op
Voor de ontvangst van het mobiele-telefoniesignaal van de verbonden telefoon worden wagenantennes gebruikt.

Mogelijke verbindingstypes

Afhankelijk van het aantal verbonden Bluetooth®-apparaten, het verbindingstype en het gebruik van de simkaart in de externe module zijn de volgende functies beschikbaar.

Geldt voor het infotainment Columbus

Verbindings-variant Eerste apparaat (basistelefoon) Tweede apparaat (extra telefoon) Derde apparaat Vierde apparaat
Telefoon Simkaart (in de externe module) Telefoon Simkaart (in de externe module)
1 rSAP binnenkomende/ uitgaande oproepen, sms, telefooncontacten, dataverbinding, Bluetooth®-speler a) - HFP (binnenkomende oproepen), Bluetooth®-speler a) - Bluetooth®-speler a) -
2 HFP (binnenkomende/ uitgaande oproepen), sms, telefooncontacten, Bluetooth®-speler a) - HFP (binnenkomende oproepen), Bluetooth®-speler a) dataverbinding Bluetooth®-speler a) -
3 HFP (binnenkomende/ uitgaande oproepen), sms, telefooncontacten, Bluetooth®-speler a) - - binnenkomende oproepen berichten, dataverbinding Bluetooth®-speler a) -
4 - binnenkomende/ uitgaande oproepen, sms, telefooncontacten b), dataverbinding HFP (binnenkomende oproepen), berichten, Bluetooth®-speler a) - telefoon-contacten b), Bluetooth®-speler a) Bluetooth®-speler a)

a) Bij elke verbindingsvariant kan telkens slechts één extern apparaat als Bluetooth®-speler met het infotainment worden verbonden.
b) Als telefooncontacten vanuit het derde apparaat naar het infotainment worden geïmporteerd, dan is het niet mogelijk om de telefooncontacten uit de simkaart die in de externe module is gestoken te gebruiken.

Geldt voor het infotainment Amundsen, Bolero

Eerste apparaat (basistelefoon) Tweede apparaat (extra telefoon)
HFP (binnenkomende/uitgaande oproepen), sms, telefooncontacten, Bluetooth®-speler a) HFP (binnenkomende oproepen), Bluetooth®-speler a)

a) Er kan slechts één extern apparaat als Bluetooth®-speler met het infotainment worden verbonden.

Geldt voor het infotainment Swing

Eerste apparaat (basistelefoon) Tweede apparaat (extra telefoon)
HFP (binnenkomende/uitgaande oproepen), telefooncontacten, Bluetooth®-speler a) Bluetooth®-speler a)

a) Er kan slechts één extern apparaat als Bluetooth®-speler met het infotainment worden verbonden.

Beheer gekoppelde externe apparaten

In het hoofdmenu Telefoon de functietoets  → Bluetooth → Gekoppelde appar.

aantippen.

In de lijst met gekoppelde externe apparaten kunnen bij de afzonderlijke externe apparaten de volgende symbolen verschijnen.

Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero

Symbool Symboolkleur Functie
Grijs Extern apparaat kan als telefoon worden verbonden
groen Extern apparaat is als telefoon verbonden
Grijs Extern apparaat kan als Bluetooth®-speler worden verbonden
wit Extern apparaat is als Bluetooth®-speler verbonden

Geldt voor het infotainment Columbus met de in de externe module aangebrachte simkaart

Symbool Symboolkleur Functie
Grijs Extern apparaat kan alleen voor het gebruik van de telefooncontacten en de functie tekstberichten van dit externe apparaat worden verbonden
blauw Extern apparaat is verbonden en het gebruik van de telefooncontacten en de functie tekstberichten van dit externe apparaat is mogelijk
wit Extern apparaat kan als telefoon worden verbonden
groen Extern apparaat is als telefoon verbonden
wit Extern apparaat kan als Bluetooth®-speler worden verbonden
groen Extern apparaat is als Bluetooth®-speler verbon

Verbinding opbouwen

Indien reeds externe Bluetooth®-apparaten met het infotainment zijn verbonden, worden door het infotainment tijdens de verbindingsprocedure meldingen en opties voor het mogelijke verbindingstype (bv. vervanging van het verbonden externe Bluetooth®-apparaat) weergegeven.

Verbinding verbreken

Wissen van het gekoppelde externe apparaat

Alle wissen resp. Alle gebieden- Wissen van alle externe apparaten
- Wissen van het gewenste externe apparaat

Hoofdmenu

Geldt voor het infotainment Swing. Afb. 189 Telefoon: Hoofdmenu Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven als een telefoon met het infotainment is verbonden. Voor de weergave de toets indru ...

Gebruik van de simkaart in de externe module

Geldt voor het infotainment Columbus met in de externe module aangebrachte simkaart Afb. 190 Simkaart in de externe module steken Er moet een simkaart van het formaat "mini" (standaardformaat ...

Zie ook:

Mazda 6. Uitschakelen van een in staat van paraatheid gebracht systeem
Een systeem dat in staat van paraatheid is gebracht kan uitgeschakeld worden met gebruik van een van onderstaande methodes: De ontgrendeltoets op de zender ingedrukt wordt. Starten ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING  Bij het openen of sluiten kunnen lichaamsdelen tussen het zonnescherm en de omlijsting of het schuifdak bekneld raken. Er bestaat gevaar voor letsel! Bij het ...

Modellen: