Skoda Octavia: Hoofdbeeldscherm Skoda Octavia: Hoofdbeeldscherm "HOME"

Geldt voor het infotainment Columbus.

Hoofdbeeldscherm HOME
Afb. 171 Hoofdbeeldscherm HOME

In het hoofdbeeldscherm "HOME" bevinden zich drie vensters.

In het venster links afb. 171 wordt altijd de navigatiekaart weergegeven. Door aantippen van het beeldscherm binnen dit venster wordt het hoofdmenu Navigatie weergegeven.

De inhoud van het venster rechts kan worden gewijzigd. Door het ingedrukt houden van de functietoets A wordt de lijst met selecteerbare menu's weergegeven.

Door aantippen van functietoets A of door dubbel met de vinger te tikken op het beeldscherm binnen het betreffende venster wordt het bijbehorende hoofdmenu weergegeven.

Indien meerdere pagina's in het venster aanwezig zijn, worden in het gedeelte B de bijbehorende symbolen weergegeven. Door een vingerbeweging over het beeldscherm binnen het betreffende venster kunnen deze pagina's worden weergegeven.

Infotainmentmenu's

Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero. Afb. 169 Overzicht van de infotainmentmenu's: Rasterweergave Afb. 170 Overzicht van de infotainmentmenu's: Horizontale weergave ...

Configuratiehulp

De configuratiehulp wordt automatisch weergegeven, indien er na het inschakelen van het infotainment minimaal twee niet ingestelde menupunten zijn of als een nieuw gebruikersaccount voor de person ...

Zie ook:

Mazda 6. Voorruitenwissers
Schakel de ruitenwissers in door de hendel omhoog of omlaag te drukken. Met intervalruitenwisser Ruitenwissers met regelbare intervalwerking Zet de hendel in de intervalstand en kies de inte ...

Mazda 6. Vergrendelschakelaar van elektrische ruitbediening
elektrisch bediende ruiten buiten werking gesteld, behalve de elektrisch bediende bestuurdersruit. Houd deze schakelaar in de vergrendelstand wanneer er zich kinderen in de auto bevinden. Vergr ...

Modellen: