Skoda Octavia: Hoofdbeeldscherm Skoda Octavia: Hoofdbeeldscherm "HOME"

Geldt voor het infotainment Columbus.

Hoofdbeeldscherm HOME
Afb. 171 Hoofdbeeldscherm HOME

In het hoofdbeeldscherm "HOME" bevinden zich drie vensters.

In het venster links afb. 171 wordt altijd de navigatiekaart weergegeven. Door aantippen van het beeldscherm binnen dit venster wordt het hoofdmenu Navigatie weergegeven.

De inhoud van het venster rechts kan worden gewijzigd. Door het ingedrukt houden van de functietoets A wordt de lijst met selecteerbare menu's weergegeven.

Door aantippen van functietoets A of door dubbel met de vinger te tikken op het beeldscherm binnen het betreffende venster wordt het bijbehorende hoofdmenu weergegeven.

Indien meerdere pagina's in het venster aanwezig zijn, worden in het gedeelte B de bijbehorende symbolen weergegeven. Door een vingerbeweging over het beeldscherm binnen het betreffende venster kunnen deze pagina's worden weergegeven.

Infotainmentmenu's

Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero. Afb. 169 Overzicht van de infotainmentmenu's: Rasterweergave Afb. 170 Overzicht van de infotainmentmenu's: Horizontale weergave ...

Configuratiehulp

De configuratiehulp wordt automatisch weergegeven, indien er na het inschakelen van het infotainment minimaal twee niet ingestelde menupunten zijn of als een nieuw gebruikersaccount voor de person ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. TIREFIT-set gebruiken
- Het binnengedrongen voorwerp, bijvoorbeeld een schroef of spijker, in de band laten zitten. - De fles bandenafdichtmiddel, de meegeleverde sticker TIREFIT en de bandenvulcompre ...

Skoda Octavia. Bevestigingselementen
Afb. 121 Bevestigingselementen: Variant 1 / variant 2 (G-TEC) Afb. 122 Bevestigingselementen: Variant 3 / variant 4 De bevestigingselementen zitten aan beide zijden van de bagageruimte. ...

Modellen: