Skoda Octavia: Cd/dvd - Audiobronnen - Media - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Cd/dvd

Geldt voor het infotainment Columbus.

Afb. 180 Cd/dvd-opening
Afb. 180 Cd/dvd-opening

De cd-/dvd afb. 180-opening zit in een externe module in het dashboardkastje aan de bijrijderszijde.

Als de uitgeschoven cd/dvd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Hierbij wordt echter niet naar de cd/dvd-bron gewisseld.

ATTENTIE

  • De cd/dvd-speler is een laserproduct.
  • Dit laserproduct werd ten tijde van de productiedatum conform de nationale/ internationale normen DIN EN 60825-1: 2008-05 en DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J als klasse 1 laserproduct gekwalificeerd. De laserstraal in dit klasse 1 laserproduct is zo zwak dat er bij correct gebruik geen gevaar bestaat.
  • Dit product is zodanig ontworpen dat de laserstraal door het infotainment afgeschermd wordt. Dit betekent echter niet dat de aanwezige laser zonder zijn behuizing niet als een laserproduct van een hogere klasse zou kunnen worden gekwalificeerd. Om deze reden dient de behuizing van het infotainment in geen geval te worden geopend.

VOORZICHTIG

Let op

Audiobronnen

Inleiding VOORZICHTIG Geen belangrijke en onbeveiligde gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. SKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden r ...

SD-kaart

Afb. 181 Columbus, Amundsen, Bolero: SD-kaart erin schuiven Afb. 182 Swing: SD-kaart erin schuiven Inschuiven De SD-kaart in pijlrichting met de afgesneden hoek naar rechts gericht ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Beschrijving van de bediening
Afb. 276 Bedieningselementen van het snelheidsregelsysteem Overzicht van de bedieningselementen van het SRS afb. 276 Snelheidsregelsysteem activeren (regeling inactief) Regeling onde ...

Skoda Octavia. Plaats van het reflectievest
Afb. 325 Opbergvak voor reflectievest Het reflectievest kan in de houders onder de voorstoelen worden opgeborgen afb. 325. Brandblusser Afb. 326 Brandblusser losmaken De brandblusser i ...

Modellen: