Skoda Octavia: Cd/dvd - Audiobronnen - Media - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Cd/dvd

Geldt voor het infotainment Columbus.

Afb. 180 Cd/dvd-opening
Afb. 180 Cd/dvd-opening

De cd-/dvd afb. 180-opening zit in een externe module in het dashboardkastje aan de bijrijderszijde.

Als de uitgeschoven cd/dvd niet binnen 10 seconden wordt verwijderd, wordt deze om veiligheidsredenen weer naar binnen getrokken. Hierbij wordt echter niet naar de cd/dvd-bron gewisseld.

ATTENTIE

  • De cd/dvd-speler is een laserproduct.
  • Dit laserproduct werd ten tijde van de productiedatum conform de nationale/ internationale normen DIN EN 60825-1: 2008-05 en DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J als klasse 1 laserproduct gekwalificeerd. De laserstraal in dit klasse 1 laserproduct is zo zwak dat er bij correct gebruik geen gevaar bestaat.
  • Dit product is zodanig ontworpen dat de laserstraal door het infotainment afgeschermd wordt. Dit betekent echter niet dat de aanwezige laser zonder zijn behuizing niet als een laserproduct van een hogere klasse zou kunnen worden gekwalificeerd. Om deze reden dient de behuizing van het infotainment in geen geval te worden geopend.

VOORZICHTIG

Let op

Audiobronnen

Inleiding VOORZICHTIG Geen belangrijke en onbeveiligde gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. SKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden r ...

SD-kaart

Afb. 181 Columbus, Amundsen, Bolero: SD-kaart erin schuiven Afb. 182 Swing: SD-kaart erin schuiven Inschuiven De SD-kaart in pijlrichting met de afgesneden hoek naar rechts gericht ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Uit de ongevallenstatistiek blijkt, dat op de zitplaatsen achterin beveiligde kinderen veiliger zijn dan op de voorstoel beveiligde kinderen. Daarom adviseert Mercedes-Benz dringend het ...

Mazda 6. Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F)
De stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F) kan tijdelijk buiten werking gesteld worden. Wanneer het stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F) systeem wordt uitgeschakeld, gaat het stads ...

Modellen: