Skoda Octavia: Assistent voor Skoda Octavia: Assistent voor "dodehoek"-bewaking - rijsituaties en waarschuwingen

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Rijden / Hulpsystemen / Uitparkeerhulp en assistent voor "dodehoek"- herkenning / Assistent voor "dodehoek"-bewaking - rijsituaties en waarschuwingen

 Rijsituatie / controlelampje in linkerbuitenspiegel verwijst naar de rijsituatie
Afb. 258 Rijsituatie / controlelampje in linkerbuitenspiegel verwijst naar de rijsituatie

 Rijsituatie / controlelampje in rechterbuitenspiegel verwijst naar de rijsituatie
Afb. 259 Rijsituatie / controlelampje in rechterbuitenspiegel verwijst naar de rijsituatie

In de volgende rijsituaties verwijst het controlelampje in de buitenspiegel naar een herkend voertuig in de "dode hoek".

De waarschuwingsmelding gebeurt altijd in de buitenspiegel aan de wagenzijde waar een wagen in de "dode hoek" wordt herkend.

Hoe groter het snelheidsverschil tussen de beide wagens, des te vroeger volgt middels het controlelampje de waarschuwing voor de wagen, waardoor u wordt ingehaald.

Twee waarschuwingsniveaus

brandt - er is een wagen in de "dode hoek" herkend.

knippert - er is een wagen in de "dode hoek" herkend en het knipperlicht is ingeschakeld.

Aanvullende waarschuwing bij wagens met Lane Assist

knippert ook dan, als het stuurwiel in de richting van de wagen in de "dode hoek" is verdraaid. Daarvoor moet de Lane Assist zijn geactiveerd en de begrenzingslijnen tussen de wagens herkend zijn.

Als in dit geval uw wagen de begrenzingslijn passeert, wijst het systeem daarop door het stuurwiel kort te laten trillen.

Let op
De helderheid van het controlelampje is afhankelijk van de instelling van de wagenverlichting. Bij ingeschakeld dim- of grootlicht is de helderheid van het controlelampje minder.

Uitparkeerhulp - werking

Afb. 257 Infotainmentbeeldscherm: Waarschuwingsweergave / rijsituatie Bij ingeschakeld contact wordt het gebied naast en achter de wagen door het systeem bewaakt. Wordt er aan de achterzijde ...

Activering/deactivering

De activering resp. deactivering van de systemen kan op een van de volgende manieren plaatsvinden. Op het display van het instrumentenpaneel, Menupunt Hulpsystemen. In het infotainment in h ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Interieurverlichtingsregeling
Algemene aanwijzingen Behalve in de stand van de sleutel in het contactslot worden de interieurverlichtingsfuncties na enige tijd automatisch gedeactiveerd, om accu-ontlading va ...

Skoda Octavia. DriveGreen-functie
Afb. 246 Weergave op het infotainmentbeeldscherm De DriveGreen-functie (hierna DriveGreen) analyseert op basis van de informatie over de rijstijl hoe zuinig er wordt gereden. DriveGreen kan o ...

Modellen: