Skoda Octavia: 230 volt stopcontact - Elektrische stopcontacten - Praktische uitrusting - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: 230 volt stopcontact

Afdekking van het 230 volt stopcontact openklappen / 230 volt stopcontact
Afb. 113 Afdekking van het 230 volt stopcontact openklappen / 230 volt stopcontact

Het 230 volt stopcontact heeft een kinderbeveiliging. Bij het insteken van de stekker wordt de zekering ontgrendeld, het stopcontact wordt geactiveerd en het controlelampje boven het stopcontact gaat groen branden (knippert het rood, dan is het stopcontact gedeactiveerd).

Het stopcontact werkt bij draaiende motor (in stop-werking bij wagens met start-stopsysteem) en tot ongeveer 10 minuten na het afzetten van de motor, zolang er voor het afzetten van de motor een verbruiker op het stopcontact was aangesloten (het controlelampje knippert groen).

Een automatische deactivering van het stopcontact kan bijvoorbeeld om de volgende redenen gebeuren.

Als de oorzaken van de deactivering niet meer aanwezig zijn, kan het stopcontact automatisch worden geactiveerd.

Als er geen automatische activering volgt, dan moeten de aangesloten apparaten van het stopcontact worden losgemaakt en na korte tijd weer worden aangesloten.

ATTENTIE

  • Let erop dat er geen vloeistof of vocht in het stopcontact terechtkomt - levensgevaar! Als vocht in het stopcontact komt, moet het volledige stopcontact droog zijn voordat dit weer kan worden gebruikt.
  • De kinderbeveiliging van het stopcontact wordt bij het gebruik van adapters en verlengkabels die onder spanning staan ontgrendeld - gevaar voor verwondingen!
  • Geen geleidende voorwerpen (bv. breinaalden) in de contacten van het stopcontact steken – levensgevaar!

VOORZICHTIG

Inleiding voor het onderwerp

ATTENTIE Niets op het dashboard leggen. Daarop neergelegde voorwerpen zouden tijdens het rijden kunnen verschuiven en uw aandacht van de verkeerssituatie afleiden - gevaar ...

Asbakken en sigarettenaansteker

Inleiding voor het onderwerp De asbakken kunnen worden gebruikt voor het neerleggen van as, sigaretten, sigaren en dergelijke. ATTENTIE Nooit hete of brandbare voorwerpen in de asbak le ...

Zie ook:

Seat Leon. Kinderzitjes
Veiligheidsaanwijzingen ATTENTIE Tijdens het rijden moeten kinderen in de wagen worden vervoerd in een zitje dat geschikt is voor hun leeftijd, lichaamsgewicht en lichaamslengte ...

Hyundai Ioniq Electric. Voertuiggewicht
Twee labels op de dorpel van het bestuurdersportier geven aan voor welke belading uw auto ontworpen is: het informatielabel en het typeplaatje. Zorg ervoor dat u, voordat u uw auto gaat beladen, ...

Modellen: