Seat Leon: Zithouding van de inzittenden - Veilig rijden - Veiligheid - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Zithouding van de inzittenden

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / Veiligheid / Veilig rijden / Zithouding van de inzittenden

Juiste zithouding van de bestuurder

Veilig rijden

Afb. 84 De juiste afstand van de bestuurder tot het stuurwiel.

Veilig rijden

Afb. 85 Juiste stand van de hoofdsteun voor de bestuurder.

Voor uw eigen veiligheid en om de kans op lichamelijk letsel bij een ongeval te vermijden, raden wij onderstaande aan de bestuurder aan:

Bestuurdersstoel verstellen .

ATTENTIE

 •  Een verkeerde zithouding van de bestuurder kan ernstig lichamelijk letsel als gevolg hebben.
 •  Bestuurdersstoel zo verstellen dat er tenminste 25 cm ruimte is tussen uw borstkas en het midden van het stuurwiel afb. 84. Als u dichterbij zit dan 25 cm, kunnen de airbags geen goede bescherming geven.
 •  Als u vanwege uw lichaamsbouw niet de minimale afstand van 25 cm kunt aanhouden, dient u contact met een gespecialiseerde werkplaats op te nemen waar zij u kunnen helpen en nagaan of het nodig is om bepaalde speciale wijzigingen aan te brengen.
 •  Het stuurwiel tijdens het rijden altijd met beide handen vasthouden aan de buitenzijde van het stuurwiel op kwart over negen. Hierdoor wordt de kans op lichamelijk letsel bij een airbagactivering gereduceerd.
 •  Houd het stuurwiel nooit op 12 uur of in een andere stand (bijv. in het midden van het stuurwiel) vast. In zulke gevallen kunnen bij activering van de bestuurdersairbag zware letsels aan uw armen, handen en hoofd worden toegebracht.
 •  Om het risico op lichamelijk letsel voor de bestuurder bij plotseling remmen of een ongeval te reduceren, nooit met sterk naar achteren gekantelde rugleuningen rijden! De optimale beschermende werking van de airbags en van de veiligheidsgordel wordt alleen bereikt wanneer de rugleuning lichtjes hellend staat en de bestuurder de veiligheidsgordel goed heeft omgegespt.
 •  Hoofdsteun juist afstellen om de optimale beschermende werking te bereiken.

Stand van het stuurwiel verstellen

ATTENTIE

 •  Stuurwiel alleen bij stilstaande wagen afstellen - gevaar voor ongelukken!
 •  Druk de hendel stevig omhoog om ervoor te zorgen dat de stand van het stuurwiel niet per ongeluk wijzigt tijdens het rijden - gevaar op ongelukken!
 •  Zorg ervoor dat u het bovenste gedeelte van het stuur kunt bereiken en stevig kunt vastnemen: gevaar op ongelukken!
 •  Als u het stuurwiel meer richting uw gezicht wilt verstellen, beperkt u daarmee de beschermende werking van de bestuurdersairbag in geval van een aanrijding. Wees er zeker van dat het stuurwiel naar het borstbeen is gekeerd.

Juiste zithouding van de bijrijder

Voor uw eigen veiligheid en om het gevaar op lichamelijk letsel bij een ongeval te vermijden, raden wij onderstaande aan de bijrijder aan:

De bijrijdersairbag kan in uitzonderlijke gevallen uitgeschakeld worden .

Bijrijdersstoel verstellen .

ATTENTIE

 • Een verkeerde zithouding van de bijrijder kan ernstig lichamelijk letsel als gevolg hebben.
 • Bijrijdersstoel zo verstellen dat er ten minste 25 cm ruimte is tussen uw borstbeen en het dashboard. Als u dichterbij zit dan 25 cm, kunnen de airbags geen goede bescherming geven.
 • Als u vanwege uw lichaamsbouw niet de minimale afstand van 25 cm kunt aanhouden, dient u contact met een gespecialiseerde werkplaats op te nemen waar zij u kunnen helpen en nagaan of het nodig is om bepaalde speciale wijzigingen aan te brengen.
 • De voeten tijdens het rijden altijd in de voetenruimte houden - leg uw voeten nooit op het dashboard of de stoelen en steek ze nooit uit het raam! Door een verkeerde zithouding stelt u zich bij remmen of een aanrijding bloot aan een verhoogd risico op lichamelijk letsel. Bij een activering van de airbag kunt u door een verkeerde zithouding levensgevaarlijk gewond raken.
 • Om het risico op lichamelijk letsel voor de bijrijder bij plotseling remmen of een ongeval te reduceren, nooit met sterk naar achteren gekantelde rugleuningen rijden! De optimale beschermende werking van de airbags en de veiligheidsgordel wordt alleen bereikt wanneer de rugleuning lichtjes hellend staat en de bijrijder de veiligheidsgordel goed heeft omgegespt. Hoe meer de rugleuning naar achteren gekanteld is, hoe groter het gevaar op lichamelijk letsel door een verkeerd gordelverloop of verkeerde zithouding!
 • Hoofdsteun juist afstellen om de optimale beschermende werking te bereiken.

Juiste zithouding van de passagiers achterin

Om het gevaar op lichamelijk letsel bij plotseling remmen of een ongeval te verminderen, moeten de passagiers op de stoelen achterin op het volgende letten:

ATTENTIE

 •  Een verkeerde zithouding van de passagiers op de bank kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
 •  Hoofdsteun juist afstellen om de optimale beschermende werking te bereiken.
 •  De optimale beschermende werking van de veiligheidsgordels wordt alleen bereikt wanneer de rugleuning in een rechte stand staat en de inzittenden van de wagen de veiligheidsgordel goed hebben omgegespt. Zitten de passagiers op de stoelen achterin niet rechtop, dan is het gevaar op lichamelijk letsel door een verkeerd verloop van de veiligheidsgordel groter.

Voorbeelden van een verkeerde zithouding

Veiligheidsgordels kunnen alleen bij een juist verloop van de gordelband hun optimale beschermende werking bieden. Verkeerde zithoudingen reduceren de beschermende werking van de veiligheidsgordels aanzienlijk en vergroten het risico op lichamelijk letsel door een verkeerd verloop van de gordelband.

Als bestuurder draagt u de verantwoordelijkheid voor uzelf, uw bijrijders en in het bijzonder voor kinderen die u in uw wagen vervoert.

Hierna wordt een aantal verkeerde zithoudingen opgesomd, die voor alle inzittenden van de wagen gevaarlijk kunnen zijn. Deze opsomming is niet volledig. Wij willen hiermee uw aandacht vestigen op dit onderwerp.

Daarom wanneer de wagen in beweging is:

ATTENTIE

 •  Elke verkeerde zithouding vergroot het risico op ernstig lichamelijk letsel. Door verkeerde zithoudingen stellen de inzittenden zich bloot aan levensgevaarlijke risico's op lichamelijk letsel wanneer de airbags worden geactiveerd en daarbij een inzittende treffen die een verkeerde zithouding heeft ingenomen.
 •  Neem vóór het rijden de juiste zithouding aan en blijf tijdens het rijden altijd zo zitten.

  Vóór elke rit de bijrijders erop wijzen de juiste zithouding aan te nemen en deze zithouding tijdens het rijden ook aan te houden  76, Zithouding van de inzittenden.

Juiste stand van de hoofdsteunen van de voorstoelen

Veilig rijden

Afb. 86 Juist afgestelde stand van de hoofdsteun, van voren en opzij gezien.

De juiste stand van de hoofdsteunen maakt een belangrijk deel uit van de bescherming van de inzittenden en kan verwondingen voorkomen in de meeste ongevalssituaties.

ATTENTIE

 • Rijden met verwijderde of niet juist afgestelde hoofdsteunen verhoogt het risico op zwaar lichamelijk letsel. Het verkeerd afstellen van de hoofdsteunen kan leiden tot fatale letsels bij ongeval en verhoogt het risico op letsels bij bruusk remmen of onverwachte manoeuvres.
 • De hoofdsteunen moeten altijd de juiste stand hebben naargelang de lichaamslengte van de inzittenden.

Juiste stand van de hoofdsteunen van de achterstoelen

Veilig rijden

Afb. 87 Hoofdsteun in gebruiksstand.

Veilig rijden

Afb. 88 Waarschuwingssticker stand hoofdsteun.

Een juiste stand van de hoofdsteunen maakt een belangrijk deel uit van de bescherming van de inzittenden en kan het risico op lichamelijk letsel in de meeste ongevalssituaties verminderen.

Hoofdsteunen achter

ATTENTIE

 •  De passagiers die op de achterbank zitten, mogen in geen geval met de hoofdsteun in de stand voor niet gebruik reizen. Zie waarschuwingssticker op de ruit van het vast zijraampje achterin afb. 88.
 •  Verwissel de middelste hoofdsteun niet met de hoofdsteunen van de linker en rechter zitplaatsen en omgekeerd. Gevaar voor letsel ingeval van een ongeluk!

 

VOORZICHTIG Neem de aanwijzingen voor de correcte stand van de hoofdsteunen in acht .

Rijadviezen

Vóór elke rit Let vóór elke rit op de volgende punten voor uw eigen veiligheid en die van uw bijrijders: Zorg ervoor dat de verlichting en de knipperlichten van uw wagen optimaal werken. ...

Pedaalruimte

Pedalen Zorg ervoor dat u het gas-, rem- en koppelingspedaal altijd ongehinderd kunt intrappen. Zorg ervoor dat de pedalen ongehinderd in hun oorspronkelijke stand kunnen terugkomen. Zor ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Handmatig bediende verwarming en airconditioning
Het verwarmings- en airconditioningsysteem kan handmatig worden geregeld met andere toetsen dan de toets AUTO. In deze stand werkt het systeem sequentieel, afhankelijk van de gekozen toetsen. Wan ...

Volvo V40. Kinderzitje
Kinderen moeten comfortabel en veilig kunnen zitten. Zorg dat u het kinderzitje op de juiste wijze gebruikt. N.B. Bij gebruik van kinderveiligheidsproducten is het belangrijk om de meege ...

Modellen: