Seat Leon: Noodhulpsysteem (Emergency Assist) - Systemen ter ondersteuning van de bestuurder - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Noodhulpsysteem (Emergency Assist)

Beschrijving en werking

Het noodhulpsysteem (Emergency Assist) stelt vast of de bestuurder niet actief is en kan de wagen automatisch binnen zijn rijstrook houden of zo nodig volledig tot stilstand brengen. Op die manier kan het systeem actief helpen om een ongeval te voorkomen.

Het noodhulpsysteem (Emergency Assist) is een bijkomende functie van de rijstrookassistent (Lane Assist)  en combineert de functies daarvan met die van de automatische afstandsregeling (ACC) .

Lees daarom aandachtig deze twee hoofdstukken en houd rekening met de beperkingen van de systemen en aanwijzingen erover.

Werking van het noodhulpsysteem (Emergency Assist)

Het noodhulpsysteem stelt vast of de bestuurder geen enkele activiteit uitvoert en vraagt hem herhaaldelijk met optische en akoestische waarschuwingen alsook remschokken om de controle over de wagen weer actief over te nemen.

Als de bestuurder nog steeds niets doet, neemt het systeem automatisch het gaspedaal, de rem en stuurinrichting over om de wagen te remmen en op zijn rijstrook te houden  . Wanneer het noodhulpsysteem actief regelt, gaan de noodknipperlichten branden  en maakt de wagen lichte zigzagbewegingen binnen de rijstrook om andere weggebruikers te waarschuwen.

Als de resterende remafstand voldoende is, vertraagt het systeem zo nodig de wagen tot volledige stilstand en wordt de elektronische parkeerrem automatisch ingeschakeld .

Het noodhulpsysteem (Emergency Assist) inen uitschakelen

Het noodhulpsysteem (Emergency Assist) is automatisch ingeschakeld wanneer de rijstrookassistent (Lane Assist) ingeschakeld is .

Technische vereisten om het noodhulpsysteem (Emergency Assist) te gebruiken

De volgende situaties kunnen ertoe leiden dat het noodhulpsysteem (Emergency Assist) niet reageert of automatisch wordt uitgeschakeld:

ATTENTIE

De intelligente technologie in het noodhulpsysteem (Emergency Assist) kan de limieten opgelegd door de natuurkundige wetten niet overwinnen en werkt enkel binnen de eigen grenzen van het systeem. De bestuurder draagt altijd de verantwoordelijkheid voor het besturen van de wagen.

 •  De snelheid en de veiligheidsafstand altijd aanpassen aan de voorligger afhankelijk van het zicht, het weer, het wegdek en het verkeer.
 •  Houd de handen steeds op het stuur en wees klaar om op elk moment zelf te kunnen sturen.
 •  Het noodhulpsysteem kan op zich geen ongevallen of ernstige letsels voorkomen.
 •  Als de werking van het noodhulpsysteem verstoord is, bijvoorbeeld omdat de radar van de automatische afstandsregeling (ACC) of de camera van de rijstrookassistent (Lane Assist) bedekt of verkeerd afgesteld is, dan kan het zijn dat het systeem ongepast ingrijpt in de remmen of de stuurinrichting.
 •  Het noodhulpsysteem reageert niet bij personen of dieren, noch bij kruisende wagens of bij een tegemoetkomende wagen op dezelfde rijstrook.

 

ATTENTIE

Als het noodhulpsysteem (Emergency Assist) op ongepaste wijze ingrijpt, kunnen er zich ongevallen en ernstige letsels voordoen.

 •  Als het noodhulpsysteem niet juist werkt, schakel dan de rijstrookassistent (Lane Assist) uit . Op die manier wordt ook het noodhulpsysteem uitgeschakeld.
 •  Laat het systeem door een gespecialiseerde werkplaats controleren. SEAT raadt u aan om daarvoor een SEAT-dealer te raadplegen.

 

Let op

 • Automatische ingrepen op de remmen door het noodhulpsysteem (Emergency Assist) kunnen worden onderbroken door het gaspedaal of de rem in te trappen, of door te draaien aan het stuur.
 • De noodknipperlichten, die automatisch gingen branden, kunnen worden gedoofd door het gaspedaal of de rem in te trappen, te draaien aan het stuur of te drukken op de knop van de noodknipperlichten.
 • Zo nodig kan het noodhulpsysteem (Emergency Assist) de wagen doen vertragen tot volledige stilstand.
 • Wanneer het noodhulpsysteem (Emergency Assist) wordt geactiveerd, is het enkel opnieuw beschikbaar na uitschakelen en weer inschakelen van het contact.

Filehulpsysteem

Gerelateerde video Afb. 219 Veiligheid Beschrijving en werking Het filehulpsysteem helpt de bestuurder om de wagen binnen zijn rijstrook te houden en met de stroom voertuigen mee te rijden bi ...

SEAT rijprogramma's (SEAT Drive Profile)*

Inleiding De bestuurder heeft dankzij de SEAT Drive Profile de keuze uit vier profielen of modi, normaal, sport, eco en individueel, waarbij het gedrag van de diverse functies van de wagen wo ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Auto laten zakken
WAARSCHUWING Als de wielbouten of -moeren niet met het voorgeschreven aanhaalmoment zijn vastgezet, kunnen de wielen loskomen. Er bestaat gevaar voor ongevallen! Na het verwis ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Combischakelaar
  Grootlicht Knipperlichten rechts Lichtsignaal Knipperlich ...

Modellen: