Seat Leon: Bandenreparatie - Zelfhulp - Noodgevallen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Bandenreparatie

Bandenafdichtset TMS (Tyre Mobility System)*

Dankzij de bandenafdichtset* (Tyre Mobility System) kan een beschadiging of een lek veroorzaakt door scherpe voorwerpen met een maximale doorsnede van ca. 4 mm deugdelijk worden gerepareerd. Haal het scherpe voorwerp, bijv. de schroef of spijker, niet uit de band.

Na het aanbrengen van de afdichtingspasta op de band, moet u de bandenspanning altijd 10 minuten na het hernieuwd starten controleren.

Gebruik de bandenafdichtkit alleen om een band op te vullen nadat u de wagen op een veilige plaats hebt geparkeerd en als u vertrouwd bent met de nodige werkzaamheden en veiligheidsvoorschriften én over de juiste bandenafdichtkit beschikt! Roep anders de hulp van vakmensen in.

Het bandenafdichtmiddel mag niet worden gebruikt:

ATTENTIE

Het gebruik van de bandenafdichtset kan gevaarlijk zijn, met name bij het vullen van de band op de vluchtstrook of in de berm. Let op het volgende om het gevaar voor verwondingen te beperken:

 •  Breng de wagen tot stilstand zodra dit op een veilige wijze mogelijk is. Parkeer de wagen op een veilige afstand van het langsrijdende verkeer om de band te vullen.
 •  Let erop dat de ondergrond vlak en stevig is.
 • Alle inzittenden, en met name kinderen, moeten zich op een veilige afstand van de werkzaamheden bevinden.
 •  Zet de alarmlichten aan om andere weggebruikers te waarschuwen.
 •  Gebruik de bandenafdichtset alleen als u vertrouwd bent met de uit te voeren werkzaamheden.

  Roep anders de hulp van vakmensen in.

 •  De afdichtset is alleen bedoeld om in geval van nood een werkplaats te kunnen bereiken.
 •  Vervang de met de afdichtbandenset gerepareerde band zo snel mogelijk vervangen.
 •  Het dichtmiddel is schadelijk voor de gezondheid en moet onmiddellijk worden schoongemaakt als het de huid in aanraking komt.
 •  Bewaar de bandenafdichtset altijd buiten het bereik van kinderen.
 •  Alleen een krik gebruiken die door SEAT voor uw wagen is goedgekeurd.
 •  Zet de motor altijd af, trek de handrem helemaal aan en zet hem in een versnelling bij wagens met een handgeschakelde versnellingsbak om het risico op onbedoeld verrijden te reduceren.

 

ATTENTIE

Een met dichtmiddel gevulde band heeft niet dezelfde rijeigenschappen als een gewone band.

 •  Rij hiermee nooit sneller dan 80 km/h (50 mph).
 •  Vermijd acceleraties, stevig remmen en snel door bochten rijden.
 •  Rijd slechts 10 minuten op de maximumsnelheid van 80 km/u (50 mph) en controleer vervolgens de toestand van de band.

 

Milieu-aanwijzing Ontdoe u van de gebruikte of niet meer houdbare afdichtpasta volgens de toepasselijke wettelijke milieuvoorschriften.

 

Let op Nieuwe flessen bandafdichtmiddel zijn verkrijgbaar bij SEAT-dealers.

 

Let op Neem de meegeleverde gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de afdichtset* in acht.

Inhoud bandenafdichtset*

Zelfhulp

Afb. 97 Standaardweergave: inhoud van de bandenafdichtset.

De bandenafdichtset zit in de bagageruimte onder de vloerbekleding. Het bevat de volgende componenten afb. 97:

 1. Ventielsleutel
 2. Sticker die de maximum toegelaten snelheid aanduidt "max. 80 km/h" of "max. 50 mph"
 3. Vulpijp met dop
 4. Luchtcompressor
 5. Buis voor bandenspanning
 6. Controlelampje van de bandenspanningscontrole (kan ook opgenomen zijn in de compressor).
 7. Ontluchtingsbout (op die plaats kan de compressor over een knop beschikken).
 8. Schakelaar ON/OFF
 9. 12 V steker
 10. Fles met afdichtmiddel
 11. Reserveventiel

Het ventieluitbouwsysteem 1 heeft aan de onderkant een gleuf voor het ventiel. Het ventiel kan alleen zo worden in- of uitgedraaid.

Hetzelfde geldt voor het reserveventiel 11 .

ATTENTIE

Bij het oppompen kan de luchtcompressor en de pompslang heet worden.

 •  Bescherm handen en huid tegen aanraking van hete onderdelen.
 •  Leg de hete pompslang en de hete luchtcompressor niet op brandbare materialen.
 •  Laat ze eerst afkoelen alvorens het apparaat op te bergen.
 •  Lukt het niet de band tot minstens 2,0 bar (29 psi / 200 kPa) op te pompen, dan is de band te beschadigd. Het afdichtmiddel is niet in staat de band af te dichten. Rij niet verder.

  Roep de hulp van vakmensen in.

 

VOORZICHTIG Zet de luchtcompressor na maximaal acht minuten uit zodat hij niet oververhit raakt! Laat hem eerst enkele minuten afkoelen alvorens hem weer aan te zetten.

Controle na 10 minuten rijden

Draai de pompslang weer afb. 97 5 vast en controleer de druk op de manometer 6 .

1,3 bar (19 psi / 130 kPa) en lager:

1,4 bar (20 psi / 140 kPa) en hoger:

ATTENTIE

Rijden met een niet afgedichte band is gevaarlijk en kan ongevallen en ernstig letsel veroorzaken.

 •  Rij niet verder als de bandenspanning 1,3 bar (19 psi / 130 kPa) of lager is.
 •  Roep de hulp van vakmensen in.

Zelfhulp

Wagengereedschap, bandenafdichtset* Het wagengereedschap en de bandenreparatieset* zitten in de bagageruimte onder de afdekking van de laadvloer. Ga als volgt te werk om toegang te verkrijgen ...

Noodontgrendeling/-vergrendeling

Inleiding De portieren, de achterklep en het panoramakanteldak kunnen manueel worden vergrendeld en gedeeltelijk worden ontgrendeld, bijvoorbeeld als de sleutel of de centrale vergrendeling d ...

Zie ook:

Volvo V40. Richtingaanwijzer
De richtingaanwijzers van de auto zijn te bedienen met de linker stuurhendel. De richtingaanwijzers knipperen driemaal of blijven knipperen, afhankelijk van hoe ver u de hendel omhoog of omlaag be ...

Hyundai Ioniq Electric. Schuifdak kantelen
Kantel het schuifdak open : Druk de schakelaar voor het schuifdak omhoog totdat het schuifdak in de gewenste positie staat. Het schuifdak sluiten : Druk de schakelaar voor het schuifdak naar vo ...

Modellen: