Renault Megane: Waarschuwing veiligheidsafstand - Rijden - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Waarschuwing veiligheidsafstand

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Rijden / Waarschuwing veiligheidsafstand

Waarschuwing veiligheidsafstand 

Deze functie vertelt de bestuurder met behulp van de radar 1 welk tijdsinterval hem scheidt van zijn voorligger, zodat een veilige afstand kan worden bewaard tussen de twee voertuigen.

NB: zorg ervoor dat de radar 1 niet bedekt is (vuil, modder, sneeuw ...).

Deze functie wordt ingeschakeld als de auto rijdt met een snelheid die tussen ongeveer 30 km/u en 200 km/u bedraagt.

Wanneer de motor wordt gestart, komt de functie in dezelfde staat als vóór het uitzetten van de motor.

Waarschuwing veiligheidsafstand 

Inschakelen/uitschakelen van de functie

Kies op het multimediascherm 2 het menu "Voertuig", "Hulp bij het rijden", "Waarschuwing voor afstand" en kies dan "ON" of "OFF".

Om direct naar het menu "Hulp bij het rijden" te gaan, drukt u op de toets 3 .

 

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden. Deze functie kan in geen geval de waakzaamheid en verantwoordelijkheid van de bestuurder vervangen, die altijd de controle over zijn auto moet behouden.

Werking 

Werking

Wanneer de functie wordt ingeschakeld, vertelt de indicator 4 u welke afstand er tussen uw auto en uw voorligger ligt.

Als het tijdsinterval tussen de twee voertuigen minder dan ongeveer 0,5 seconden bedraagt, knippert het waarschuwingslampje 4 op het instrumentenpaneel. In bepaalde omstandigheden wordt het tijdsinterval mogelijk niet getoond:

Voor auto’s die hiermee zijn uitgerust, wordt bepaalde informatie getoond op het head-up display.

 

De functie is niet beschikbaar wanneer Adaptive Cruise Control ingeschakeld is.

 

De meting wordt getoond ter informatie: het systeem heeft geen uitwerking op de auto.

De functie is niet bestemd om gebruikt te worden in de stad of in dynamische rijomstandigheden (bochten, versnellingen, bruusk remmen ...), maar wel in stabiele rijomstandigheden.

De functie heeft geen invloed op het remsysteem.

De radarzone moet schoon blijven en mag niet worden gemanipuleerd, om de goede werking van het systeem te waarborgen.

Alle werkzaamheden in de buurt van de radar (reparaties, vervangingen, lak bijwerken) moeten worden uitgevoerd door een vakman.

Dodehoekwaarschuwing

  Dit systeem waarschuwt de bestuurder als er zich een auto in het detectiegebied bevindtA. Dit systeem schakelt in als de auto rijdt met een snelheid die tussen ongeveer 30 km/u en 140 km/ ...

Waarschuwing vermoeidheidsdetectie

De vermoeidheidsdetectie is een nuttige functie op eentonige wegen (zoals autosnelwegen). Het rijgedrag van de bestuurder wordt geanalyseerd met inachtneming van de gebeurtenissen om u te informe ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Banden
Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Bandenspanning Banden controleren Het bandenspanningswaarschuwingssysteem h ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Bij het openen van een zijruit kunnen lichaamsdelen tussen de zijruit en het ruitframe getrokken worden of bekneld raken. Er bestaat gevaar voor letsel! Bij het ope ...

Modellen: