Renault Megane: Snelheidsbegrenzer - Rijden - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Snelheidsbegrenzer

Snelheidsbegrenzer 

De snelheidsbegrenzer is een functie die u helpt om een door u gekozen maximumsnelheid niet te overschrijden.

U kunt als u dat wenst de functie "Waarschuwing snelheidsverklikker" koppelen aan de snelheidsbegrenzer (raadpleeg de paragraaf "Waarschuwing snelheidsverklikker" in hoofdstuk 2).

Snelheidsbegrenzer 

Bediening

  1. Hoofdschakelaar Aan/Uit.
  2. Schakelaars voor:
  1. Inschakelen, in geheugen opslaan en verhogen van de maximumsnelheid(+);
  2. Verlagen van de maximumsnelheid (-).
  1. Inschakelen met oproepen van de maximumsnelheid (R).
  2. Uitschakelen van de functie (de ingestelde maximumsnelheid blijft in het geheugen) (O).

Inschakelen

Druk op de schakelaar 1, aan de kant .

Afhankelijk van de auto brandt het controlelampje of oranje en verschijnt het bericht "Begrenzer" op het instrumentenpaneel, samen met streepjes waarmee wordt aangegeven dat de snelheidsbegrenzer is ingeschakeld en dat er een maximumsnelheid kan worden ingesteld.

Om de actuele snelheid op te slaan, drukt u op de schakelaar 2 aan a (+): de maximumsnelheid vervangt de streepjes.

De minimum te registreren snelheid is 30 km/u.

Het rijden 

Het rijden

Als een ingestelde snelheid in het geheugen staat, grijpt het systeem niet in zolang deze snelheid niet bereikt wordt. Het rijden is hetzelfde als met een auto zonder snelheidsbegrenzer.

Zodra u de ingestelde snelheid bereikt, overschrijdt de auto de ingestelde snelheid niet, ook niet als u het gaspedaal verder indrukt, behalve indien nodig (raadpleeg de paragraaf "Overschrijding van de maximumsnelheid").

Verandering van de ingestelde maximumsnelheid

Om de maximumsnelheid te verhogen drukt u een of een paar keer op de schakelaar 2 :

De snelheidsbegrenzer heeft in geen enkel geval invloed op het remsysteem.

Overschrijden van de ingestelde snelheid

Het blijft altijd mogelijk de ingestelde maximum snelheid te overschrijden door: zo snel en diep mogelijk het gaspedaal in te drukken (voorbij het "zware punt") Gedurende het overschrijden knippert de maximumsnelheid op het instrumentenpaneel.

Laat daarna het gaspedaal los: de snelheidsbegrenzer komt weer in werking zodra u langzamer rijdt dan de in het geheugen opgeslagen snelheid.

Onmogelijkheid om de ingestelde maximum snelheid vast te houden
Tijdens een steile afdaling kan de maximumsnelheid niet worden aangehouden: in dat geval knippert de ingestelde snelheid op het instrumentenpaneel en hoort u een geluidssignaal met een regelmatig interval.

Het rijden 

Onderbreken van de functie

De werking van de snelheidsbegrenzer wordt opgeschort als u drukt op de schakelaar 4 (O). In dit geval blijft de ingestelde maximumsnelheid in het geheugen en verschijnt het bericht "In geheugen" met de ingestelde snelheid op het instrumentenpaneel.

Opnieuw inschakelen van de maximumsnelheid

Als een snelheid in het geheugen is opgenomen, is het mogelijk deze op te roepen door op de schakelaar 3 (R) te drukken.

Als de begrenzer is opgeschort, komt de functie weer in werking door een druk op de kant + (2) van de schakelaar a , ongeacht de snelheid die in het geheugen is opgeslagen: het is de snelheid van de auto op dat moment waarmee rekening wordt gehouden.

Het rijden 

Uitschakelen van de functie

De werking van de snelheidsbegrenzer wordt onderbroken als u drukt op de schakelaar 1, in dat geval is er geen snelheid meer in het geheugen opgeslagen. Als, afhankelijk van de auto, het oranje controlelampje of op het instrumentenpaneel niet meer brandt, betekent dit dat deze functie is uitgeschakeld.

Waarschuwing vermoeidheidsdetectie

De vermoeidheidsdetectie is een nuttige functie op eentonige wegen (zoals autosnelwegen). Het rijgedrag van de bestuurder wordt geanalyseerd met inachtneming van de gebeurtenissen om u te informe ...

Waarschuwing snelheidsverklikker

  De waarschuwing snelheidsverklikker met verkeersbordherkenning laat de bestuurder weten wanneer hij de snelheidsbeperking voor de weg waarop hij rijdt, overschrijdt. De werking van het ...

Zie ook:

Mazda 6. Bediening van de handgeschakelde versnellingsbak
Schakelpatroon van de handgeschakelde versnellingsbak Het schakelpatroon van de versnellingsbak is conventioneel, zoals h aangegeven. Druk het koppelingspedaal tijdens het overschakelen ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Hogedrukreiniger
WAARSCHUWING De waterstraal van een roterende sproeier (vuilfrees) kan van buitenaf niet zichtbare schade aan de banden of onderdelen van het onderstel veroorzaken. Dermate be ...

Modellen: