Renault Megane: Airconditioning: informatie en tips voor het gebruik - Comfort - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Airconditioning: informatie en tips voor het gebruik

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Comfort / Airconditioning: informatie en tips voor het gebruik

Tips voor het gebruik

In sommige gevallen, (airconditioning uit, luchtkringloop in werking, ventilatiesnelheid nul of laag, enz.) kunnen de ruiten van de auto beslaan.

Als de ruiten beslagen zijn, gebruikt u de functie "helder zicht" om het doorzicht te verbeteren; gebruik bij voorkeur de airconditioning in de automatische werkstand om het beslaan te voorkomen.

Auto’s uitgerust met de ECO-modus
Als de ECO-modus actief is, kan de werking van de airconditioning verminderen.

Raadpleeg de paragraaf "Tips voor het rijden, zuinig rijden" in hoofdstuk 2.

 

Stop niets in het ventilatiecircuit van de auto (bijvoorbeeld in geval van stank enz.).

Risico van explosie of brand.

Verbruik

Het is normaal dat het brandstofverbruik hoger is (vooral in stadsverkeer) als u de airconditioning gebruikt.

Voor auto’s met een airconditioning zonder automatische werkstand, zet het systeem uit, als u het niet meer nodig hebt.

Tips voor zuinig rijden en minder luchtverontreiniging Rijd met open ventilatierooster en gesloten ruiten. Open bij zeer warm weer of als de auto in de zon heeft gestaan enkele minuten de portieren voordat u start, zodat de hete lucht uit de auto kan ontsnappen.

Onderhoud

Raadpleeg voor de controle-intervallen het onderhoudsdocument van uw auto.

Gebruik de airconditioning regelmatig, ook bij koud weer; laat de airco ten minste eenmaal per maand gedurende ongeveer 5 minuten draaien.

Storingen

Raadpleeg bij een storing altijd een merkdealer.

Water onder de auto

Maak u zich niet ongerust als er condenswater onder de auto druppelt, dit is normaal na langdurig gebruik van de airconditioning.

Maak nooit de slangen van de airconditioning los. Dit is gevaarlijk voor de ogen en de huid.

Airconditioning: informatie en tips voor het gebruik  

Het airconditioningssysteem bevat fluorhoudende broeikasgassen.

Afhankelijk van het voertuig, u kunt de volgende informatie vinden op sticker A in de motorruimte.

De aanwezigheid en de plaats van de informatie op sticker A zijn afhankelijk van de auto.

Maak het airconditioningssysteem nooit open. Dit is gevaarlijk voor de ogen en de huid.

 

Voordat u in de motorruimte werkzaamheden kunt uitvoeren, moet u absoluut het contact uitzetten (zie "De motor starten en stoppen" in hoofdstuk 2).

Type airconditioningsvloeistof

Type olie in de slangen van de airconditioning

Ontvlambaar product

Raadpleeg het instructieboekje

Onderhoud

Hoeveelheid airconditioningsvloeistof aanwezig in de auto.

Global Warming Potential oftewel aardopwarmingsvermogen (CO2- equivalent).

Hoeveelheid in gewicht en CO2-equivalent.

Thermostatische airconditioning: bedieningsknoppen B en C

  Bedieningsknoppen B en C 5. en 11 Regeling van de ingestelde temperatuur aan de linker- en rechterkant. 6. Ontdooien/verwarmen van de achterruit en, afhankelijk van de auto, van de spie ...

Functies kwaliteit van de buitenlucht en luchtzuiveringscyclus

  Met de airconditioning aan kiest u op het multimediascherm 1 "Voertuig", "Take care". Kwaliteit van de buitenlucht De luchtkwaliteit wordt aangeduid via een grafiek op het multimediascherm ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Geheugenfunctie van elektrisch verstelbare stoel
Afb. 81 Set-toets en geheugentoetsen Onder de geheugentoetsen B aan de bestuurdersstoel kunnen de instellingen van de bestuurdersstoel- en buitenspiegelstand worden opgeslagen afb. 81. Bestuu ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene informatie
Informatie De belangrijke veiligheidsaanwijzingen in het hoofdstuk "Rijveiligheidssystemen" in acht nemen.Het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie kan het gevaar van een aanrij ...

Modellen: