Mazda 6: Wanneer het systeem in werking is - Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem
(LDWS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Wanneer het systeem in werking is

Als het contact op ON wordt gezet en het LDWS OFF indicatielampje in de instrumentengroep uit gaat, gaat het systeem over op standby.

Als het contact op ON wordt gezet en het LDWS OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden, op de LDWS OFF schakelaar drukken zodat het het systeem overgaat op standby.

Rijd met het systeem op standby naar het midden van de rijstrook. Het systeem zal beginnen te functioneren wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

Het LDWS systeem werkt niet in de volgende gevallen:

OPMERKING
  • Het LDWS functioneert niet totdat het systeem een witte of gele streep aan de linker- of rechterzijde heeft bespeurd.
  • Wanneer het systeem een witte of gele streep enkel aan één zijde bespeurt, activeert het systeem enkel de waarschuwing wanneer de auto afwijkt aan de zijde waar de witte of gele streep bespeurd wordt.
  • De afstand- en waarschuwingsgevoeligheid die door het systeem wordt gebruikt om de mogelijkheid van een rijstrookafwijking te bepalen kan gewijzigd worden.

Rijstrookweergave (voertuigen met multi-informatiedisplay) De rijstrookstrepen (standby) worden aangegeven in de multi-informatiedisplay wanneer de LDWS overgaat op standby.

Wanneer het LDWS witte (gele) strepen aan zowel de linker als de rechterzijde bespeurt en operationeel wordt, worden de rijstrookstrepen (standby) aangegeven in de multi-informatiedisplay.

Automatische uitschakeling

In de volgende gevallen wordt het LDWS automatisch uitgeschakeld en gaat het LDWS OFF indicatielampje in de instrumentengroep branden.

Rijstrookweergave (voertuigen met multi-informatiedisplay) De rijstrookstrepen (standby) worden aangegeven in de multi-informatiedisplay wanneer de LDWS automatisch geannuleerd wordt.

Waarschuwing voor automatische uitschakeling

Wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd, bepaalt het LDWS dat de bestuurder de bedoeling heeft van rijstrook te wisselen en wordt de LDWS waarschuwing automatisch uitgeschakeld.

Het LDWS wordt nadat de bestuurder de handeling heeft uitgevoerd automatisch ingeschakeld.

OPMERKING Nadat met de richtingaanwijzerhendel in werking ongeveer 30 seconden zijn verstreken, zal de LDWS waarschuwing in werking treden als de auto dicht bij een witte of gele streep komt.

Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS)

Het LDWS waarschuwt de bestuurder dat de auto van zijn rijstrook afwijkt. Als de witte (gele) strepen op de rijstrook met behulp van de vooruitrijcamera (FSC) worden gedetecteerd en het systeem ...

Uitschakelen van het systeem

Druk op de LDWS OFF schakelaar om het LDWS systeem uit te schakelen. Het LDWS OFF indicatielampje gaat branden. Rijstrookweergave (voertuigen met multi-informatiedisplay) De rijstrookstrepen ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Bedrijfsstoffen kunnen giftig en schadelijk voor de gezondheid zijn. Er bestaat gevaar voor letsel! Bij gebruik, opslag en afvoeren van bedrijfsstoffen de inform ...

Mazda 6. Stopzetten van de werking van de stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F)
De stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F) kan tijdelijk buiten werking gesteld worden. Wanneer het stadsverkeer-remassistent [Vooruit] (SCBS F) systeem wordt uitgeschakeld, gaat het stads ...

Modellen: