Mazda 6: Vernieuwen van de sleutelbatterij - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Vernieuwen van de sleutelbatterij

Als de toetsen op de afstandbediening niet meer functioneren en het bedrijfsindicatielampje niet knippert, is de batterij mogelijk uitgeput.

Vervang de batterij door een nieuwe alvorens de afstandbediening onbruikbaar wordt.

OPGELET
 • Let er op dat de batterij correct geplaatst wordt. De batterij kan gaan lekken, als deze niet correct geplaatst wordt.
 • Let er op bij het vernieuwen van de batterij de interne circuits en de elektrische contacten niet aan te raken, de elektrische contacten niet te verbuigen en te voorkomen dat vuil in de zender terechtkomt, aangezien dit beschadiging kan veroorzaken.
 • Er bestaat het gevaar voor ontploffing als de batterij niet correct wordt geïnstalleerd.
 • Ruim gebruikte batterijen op overeenkomstig onderstaande instructies.
  • Isoleer de plus en min polen van de batterij met behulp van cellofaan plakband of dergelijke.
  • Nooit demonteren.
  • Werp de batterij nooit in vuur of water.
  • Nooit vervormen of plat drukken.
 • Vervang uitsluitend door een batterij van hetzelfde type (CR2025 of gelijkwaardig).

De volgende condities geven aan dat de batterij nagenoeg uitgeput is:

Het wordt aanbevolen de batterij door een officiële Mazda reparateur te laten vernieuwen om beschadiging van de sleutel te voorkomen. Volg de instructie als u de batterij zelf gaat vernieuwen.

Vervangen van de sleutelbatterij

1. Druk op de knop en trek de hulpsleutel naar buiten.

Zelf uit te voeren onderhoud

2. Draai een met tape omwikkelde platte schroevendraaier in de richting van de pijl en duw de afdekking een weinig open.

Zelf uit te voeren onderhoud

3. Steek de met tape omwikkelde platte schroevendraaier in de gleuf en schuif hem in de richting van de pijl.

Zelf uit te voeren onderhoud

4. Draai de platte schroevendraaier in de richting van de pijl en verwijder de afdekking.

Zelf uit te voeren onderhoud

5. Verwijder het batterijdeksel en verwijder vervolgens de batterij.

6. Plaats een nieuwe batterij met de positieve pool naar boven gericht en dek de batterij vervolgens af met het batterijdeksel.

7. Sluit de afdekking.

8. Steek de hulpsleutel weer naar binnen.

OPGELET
 • Zorg ervoor de rubber ring aangegeven in de afbeelding niet te bekrassen of te beschadigen.
 • Als de rubber ring los is komen te zitten, deze opnieuw bevestigen alvorens een nieuwe batterij te plaatsen.

Zelf uit te voeren onderhoud

Opladen van de accu

OPMERKING Alvorens onderhoud aan de accu uit te voeren of deze op te laden, dienen alle accessoires te worden uitgeschakeld en de motor te worden afgezet. Neem voor het vernieuwen ...

Banden

Voor uw veiligheid, een minimaal brandstofverbruik en een optimale levensduur van de banden, dient u de banden steeds op de aanbevolen bandenspanning te houden en het voor uw auto aanbevolen bela ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Bagageruimte indelen
Afb. 143 Bagageruimte met variabele bagageruimtevloer indelen Om in te delen de variabele bagageruimtevloer aan greep A optillen en de achterste rand van de variabele bagageruimtevloer in ...

Volvo V40. Park Assist - storingsindicatie
Park Assist is bedoeld als hulpmiddel tijdens het parkeren. Geluidssignalen en symbolen op het display van de middenconsole geven de afstand aan tot een waargenomen obstakel. Als op het instrume ...

Modellen: