Mazda 6: Tijdelijk annuleren - Kruissnelheidsregelaar - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Tijdelijk annuleren

Gebruik voor het tijdelijk annuleren van het systeem, een van de volgende methoden:

Als de RES /+ schakelaar wordt ingedrukt wanneer de rijsnelheid 25 km/h of hoger is, keert het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid.

OPMERKING
 • Als zich een van de volgende gevallen voordoet, wordt de kruissnelheidsregelaar tijdelijk uitgeschakeld.
  • De handrem is aangetrokken.
  • (Voertuigen met afstelbare snelheidsbegrenzer) De MODE schakelaar voor de afstelbare snelheidsbegrenzer wordt ingedrukt.
  • (Automatische transmissie) De keuzehendel staat in de stand P of N.
  • (Handgeschakelde versnellingsbak) De keuzehendel staat in de neutraalstand.
 • Wanneer de kruissnelheidsregelaar tijdelijk wordt uitgeschakeld door zelfs maar één van de uitschakelomstandigheden van toepassing, kan de snelheid niet opnieuw ingesteld worden.
 • (Automatische transmissie) De kruissnelheidsregelaar kan tijdens het rijden in de handgeschakelde modus niet worden uitgeschakeld (keuzehendel is verplaatst van de stand D naar M). Ook als de transmissie terug in een lagere versnelling wordt gezet, vindt er dus geen afremmen op de motor plaats.

  Als snelheidsmindering vereist is, de ingestelde snelheid verlagen of het rempedaal intrappen.

Deactiveren

Wanneer een kruissnelheid is ingesteld (instelindicatie van kruissnelheidsregelaar (groen) gaat branden)

Houd de OFF/CAN schakelaar lang ingedrukt of druk 2 maal op de OFF/CAN schakelaar.

Wanneer geen kruissnelheid is ingesteld (hoofdindicatie van kruissnelheidsregelaar (wit) gaat branden)

Druk op de OFF/CAN schakelaar.

Verlagen van de kruissnelheid

Druk de SET- schakelaar in en houd deze ingedrukt. De rijsnelheid neemt geleidelijk aan af. Laat de schakelaar bij de gewenste snelheid los. Druk op de SET- schakelaar en laat deze onmiddell ...

Bandenspanningcontrolesysteem

Het bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) controleert de bandenspanning van alle vier banden. Als de bandenspanning van één of meerdere banden te laag is, waarschuwt het systeem de ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Luchtverdeling instellen
Instellingen voor de luchtverdeling Luchttoevoer via de ontwasemingsroosters. Luchttoevoer via de middelste luchtuitstroomopeningen en de ...

Mazda 6. Werking
Gevallen waarbij de sirene wordt ingeschakeld De sirene wordt met tussenpozen ingeschakeld en de waarschuwingsknipperlichten zullen gedurende ongeveer 30 seconden knipperen wanneer het systeem d ...

Modellen: