Mazda 6: Regelschakelaars - Handbediend type - Klimaatregelsysteem - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Regelschakelaars

Temperatuurregelknop

Deze knop regelt de temperatuur. Draai deze rechtsom voor verhoging van temperatuur en linksom voor verlaging van temperatuur.

Aanjagerregelknop

Door middel van deze regelknop kunnen vier verschillende aanjagersnelheden gekozen worden.

De aanjager heeft zeven snelheden.

Functiekeuzeregelknop

Draai de functiekeuzeregelknop voor het kiezen van de luchtstroomfunctie

OPMERKING
  • De functiekeuzeregelknop kan ingesteld worden op de tussenstanden ( ) tussen elke modus. Stel de regelknop in op een tussenstand als u de luchtstroom tussen de twee standen wilt verdelen.
  • Wanneer bijvoorbeeld de functiekeuzeregelknop in de stand tussen de standen en staat, is de luchtstroom vanaf de vloer minder dan die van de positie.

A/C schakelaar

Druk de A/C schakelaar in om de airconditioning in te schakelen. Het indicatielampje op de schakelaar gaat branden, zodra de aanjagerregelknop op een willekeurige stand behalve OFF ingesteld wordt.

Druk voor het uitschakelen van de airconditioning de schakelaar nogmaals in.

OPMERKING Wanneer de buitentemperatuur in de nabijheid komt van 0 ºC, het airconditioningsysteem niet gebruiken.

Luchtinlaatkeuzeschakelaar

Deze keuzeschakelaar regelt de aanvoer van de lucht welke het interieur binnenkomt.

De standen voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht kunnen worden gekozen. Druk op de schakelaar voor het kiezen van de stand voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht.

Stand voor gerecirculeerde lucht (indicatielampje is aan)

De aanvoer van buitenlucht is afgesloten.

Gebruik deze stand bij het rijden door tunnels, bij het rijden in druk verkeer (plaatsen met hoge concentraties van uitlaatgassen) of wanneer snelle koeling gewenst is.

Stand voor aanvoer van buitenlucht (indicatielampje is uit)

Buitenlucht wordt het interieur binnengelaten. Gebruik deze stand voor ventilatie of ontdooien van de voorruit.

WAARSCHUWING

Bij koud of regenachtig weer de stand niet gebruiken: Gebruik van de stand bij koud of regenachtig weer is gevaarlijk aangezien dit het beslaan van de ruiten veroorzaakt. Uw uitzicht wordt dan belemmerd, hetgeen een ernstig ongeluk tot gevolg kan hebben.

Achterruitverwarmingsschakelaar

Druk voor het ontdooien van de achterruit de achterruitverwarmingsschakelaar in.

Handbediend type

...

Verwarming

1. Zet de functiekeuzeregelknop in de stand . 2. Zet de luchtinlaatkeuzeschakelaar in de stand voor aanvoer van buitenlucht (indicatielampje is uit). 3. Zet de temperatuurregelknop in de st ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Met de hand wassen
Met de hand wassen is in sommige landen alleen toegestaan op speciaal hiervoor bedoelde wasplaatsen. De wettelijke bepalingen in de betreffende landen in acht nemen. - G ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Info-oproeptoets
Deze functie is niet in alle landen verkrijgbaar. - Bellen: De toets voor de Info-oproep indrukken. Er wordt gebeld. De melding Verbind. w. opg ...

Modellen: