Mazda 6: Motorstartfunctie wanneer
sleutelbatterij uitgeput is - Starten van de motor - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Motorstartfunctie wanneer sleutelbatterij uitgeput is

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Tijdens het rijden / Motor start/stop / Starten van de motor / Motorstartfunctie wanneer sleutelbatterij uitgeput is

OPGELET Wanneer de motor gestart wordt door de zender boven de startdrukknop te houden als gevolg van een uitgeputte sleutelbatterij of een defecte sleutel, er voor zorgen het volgende te voorkomen, omdat anders het signaal van de sleutel niet correct wordt ontvangen en de kans bestaat dat de motor niet start.
 • Metalen delen van andere sleutels of metalen voorwerpen komen in aanraking met de sleutel.

Motor start/stop

 • Reservesleutels of sleutels voor andere voertuigen die uitgerust zijn met een start-blokkeersysteem komen in aanraking met of in de buurt van de sleutel.

Motor start/stop

 • Elektronische betaalpassen of doorlaatpassen komen in aanraking met of in de buurt van de sleutel.

Als de motor niet gestart kan worden omdat de batterij van de sleutel is uitgeput, kan de motor met behulp van onderstaande procedure gestart worden:

1. Blijf het rempedaal stevig intrappen totdat de motor volledig gestart is.

2. (Handgeschakelde versnellingsbak) Blijf het koppelingspedaal stevig intrappen totdat de motor volledig gestart is.

3. Kijk of het startdrukknopindicatielampje (groen) gaat knipperen.

4. Raak de startdrukknop aan met behulp van de achterzijde van de sleutel (zoals getoond) terwijl het startdrukknopindicatielampje (groen) knippert.

Motor start/stop

OPMERKING Bij het aanraken van de startdrukknop met behulp van de achterkant van de sleutel zoals getoond in de afbeelding, de startdrukknop aanraken met de zijde met de vergrendelschakelaar van de sleutel omhoog gericht.

5. Kijk of het startdrukknopindicatielampje (groen) gaat branden.

6. Druk op de startdrukknop om de motor te starten.

OPMERKING
 • De motor kan niet gestart worden tenzij het koppelingspedaal volledig is ingetrapt (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal volledig is ingetrapt (automatische transmissie).
 • Als de functie van de startdrukknop defect is, gaat het startdrukknopindicatielampje (oranje) knipperen. In dit geval is het mogelijk dat de motor start, echter laat de auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Als het startdrukknopindicatielampje (groen) niet brandt, de procedure opnieuw vanaf het begin uitvoeren.

  Laat de auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren als het indicatielampje niet brandt.

 

OPMERKING
 • Voer voor het overschakelen van de stand van het contact zonder de motor te starten de volgende handelingen uit nadat het startdrukknopindicatielampje (groen) is gaan branden.

  1. Laat het koppelingspedaal (handgeschakelde versnellingsbak) of het rempedaal (automatische transmissie) los.

  2. Druk de startdrukknop in om over te schakelen naar de contactstand. Het contact schakelt over in de volgorde van ACC, ON en uit telkens wanneer de startdrukknop wordt ingedrukt.

  Voor het opnieuw overschakelen naar de contactstand, de procedure vanaf het begin uitvoeren.

Starten van de motor

WAARSCHUWINGRadiogolven van de sleutel kunnen van invloed zijn op medische apparatuur zoals pacemakers: Alvorens de sleutel te gebruiken in de nabijheid van personen die medische apparatu ...

Noodbediening voor het starten van de motor

Als het KEY waarschuwingslampje (rood) brandt of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, kan dit aangeven dat de motor niet met gebruik van de normale startmethode gestart kan worden ( ...

Zie ook:

Seat Leon. Functies van de stoelen
Inleiding ATTENTIE Een verkeerd gebruik van de stoelfuncties kan ernstig letsel veroorzaken.  Neem vóór het rijden de juiste zithouding aan en blijf tijdens het ...

Mazda 6. Starten van de motor
WAARSCHUWINGRadiogolven van de sleutel kunnen van invloed zijn op medische apparatuur zoals pacemakers: Alvorens de sleutel te gebruiken in de nabijheid van personen die medische apparatu ...

Modellen: