Mazda 6: Motorkoelvloeistof - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Motorkoelvloeistof

Controleren van het motorkoelvloeistofniveau

WAARSCHUWING

Geen lucifers of open vuur in de motorruimte gebruiken. VUL GEEN MOTORKOELVLOEISTOF BIJ WANNEER DE MOTOR HEET IS: Een hete motor is gevaarlijk. Als de motor gedraaid heeft, kunnen delen van de motorruimte bijzonder heet worden. U kunt daardoor brandwonden oplopen. Inspecteer voorzichtig de motorkoelvloeistof in het koelvloeistofreservoir, het reservoir echter niet openen.

Stop op een veilige plaats, zet vervolgens het contact uit en let er op dat de ventilator niet draait alvorens te proberen in de buurt van de koelventilator te werken: Werken in de buurt van de koelventilator wanneer deze draait is gevaarlijk. Als de motor is stopgezet en de temperatuur in de motorruimte hoog is, kan de ventilator gedurende onbepaalde tijd blijven draaien.

U zou door de ventilator ernstige verwondingen kunnen oplopen.

 

WAARSCHUWING

  Geen van de koelsysteemdoppen verwijderen wanneer de motor en de radiateur heet zijn: Wanneer de motor en de radiateur heet zijn, kan kokend hete koelvloeistof en stoom onder druk naar buiten spuiten en ernstig letsel veroorzaken.

 

OPMERKING Het verversen van de koelvloeistof dient door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te worden gedaan.

Controleer de anti-vries bescherming en het koelvloeistofniveau in het reservoir tenminste éénmaal per jaar-aan het begin van het winterseizoen-en alvorens naar streken te reizen waar de temperaturen tot onder het vriespunt kunnen dalen.

Controleer de toestand en aansluitingen van alle slangen van het koelsysteem en alle verwarmingsslangen.

Vernieuw eventuele uitgezette of verouderde slangen.

De radiateur dient volledig met koelvloeistof gevuld te zijn en het koelvloeistofniveau dient zich tussen de F en L streepjes op het koelvloeistofreservoir te bevinden wanneer de motor koud is.

Zelf uit te voeren onderhoud

Indien het peil zich in de nabijheid van of bij L bevindt, voldoende koelvloeistof in het reservoir bijvullen voor beveiliging tegen bevriezing en corrosie en het peil tot bij F brengen.

Na het bijvullen van koelvloeistof de dop van de koelvloeistofreservoirtank stevig vastdraaien.

OPGELET
 • Radiateurkoelvloeistof tast de laklaag aan.

  Spoel dit bij morsen onmiddellijk af.

 • Gebruik enkel zacht (gedemineraliseerd) water in het koelvloeistofmengsel. Water dat mineralen bevat doet afbreuk aan de effectieve werking van de koelvloeistof.
 • Niet enkel water toevoegen.

  Steeds bijvullen met een juist koelvloeistofmengsel.

 • De motor heeft aluminium onderdelen en dient beschermd te worden door een koelvloeistof op ethyleen-glycol basis om corrosie en bevriezing te voorkomen.
 • GEBRUIK GEEN koelvloeistofsoorten welke alcohol, methanol, boraat of silicaat bevatten.

  Deze koelvloeistofsoorten kunnen het koelsysteem beschadigen.

 • MENG GEEN alcohol of methanol met de koelvloeistof. Dit kan het koelsysteem beschadigen.
 • Gebruik geen oplossing die meer dan 60% antivries bevat.

  Dit vermindert de effectieve werking.

 

OPGELET
 • Als de aanduiding "FL22" op of in de buurt van de koelsysteemdop wordt aangegeven, wordt bij vervanging van de motorkoelvloeistof gebruik van FL-22 aanbevolen. Gebruik van andere motorkoelvloeistof dan FL-22 kan ernstige schade aan de motor en het koelsysteem toebrengen.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als het koelvloeistofreservoir leeg is of u regelmatig nieuwe koelvloeistof moet bijvullen.

Controle van het motoroliepeil

1. Controleer of de auto op een vlakke ondergrond staat. 2. Laat de motor warmdraaien totdat deze de normale bedrijfstemperatuur bereikt heeft. 3. Zet de motor stop en wacht tenminste 5 minu ...

Rem/koppelingsvloeistof

Controle van het niveau van de rem/koppelingsvloeistof WAARSCHUWINGLaat de remmen inspecteren als het niveau van de rem/koppelingsvloeistof laag is: Een laag niveau van de rem/ koppelings ...

Zie ook:

Volvo V40. Radarsensor
De radarsensor dient om personenauto’s of grotere voertuigen te registreren die in dezelfde richting als u en in dezelfde rijstrook rijden. De radarsensor wordt gebruikt voor de volgende system ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Problemen met de 230V-contactdoos
Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Het controlelampje in de 230V-contactdoos brandt niet. De boordnetspanning ...

Modellen: