Mazda 6: Koplampen - Verlichtingsregelaar - Schakelaars en regelaars - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Koplampen

Draai de koplampschakelaar om de koplampen en andere buitenverlichting in of uit te schakelen.

Wanneer de verlichting wordt ingeschakeld, gaat het verlichting-aan indicatielampje in de instrumentengroep branden.

OPMERKING

  • Om te voorkomen dat de accu uitgeput raakt, de verlichting niet ingeschakeld laten wanneer de motor stopgezet is, tenzij dit in verband met de veiligheid vereist is.

  • Koplampen die weggebruikers die vanuit tegemoetkomende richting naderen niet verblinden, ongeacht aan welke kant van de weg u geacht wordt te rijden (links of rechts verkeer). Het is dus niet nodig de optische as van de koplampen af te stellen wanneer u tijdelijk naar rijden aan de andere kant van de weg moet omschakelen (links of rechts verkeer).

Zonder automatische verlichtingsregeling

Schakelaars en regelaars

*1 Tijdens het rijden wordt de verlichting ingeschakeld.
*2 Wanneer de verlichting is ingeschakeld blijft deze branden als het contact vanuit ON in een andere stand wordt gezet. De verlichting wordt uitgeschakeld wanneer het bestuurdersportier wordt geopend of als na het inschakelen van de verlichting 30 seconden zijn verstreken.

Met automatische verlichtingsregeling

Schakelaars en regelaars

*1 Tijdens het rijden wordt de verlichting ingeschakeld.
*2 De verlichting wordt ingeschakeld door de automatische verlichtingsfunctie.
*3 De verlichting wordt ingeschakeld wanneer de auto rijdt en gaat uit wanneer de koplampen door de automatische verlichtingsfunctie worden ingeschakeld.
*4 Wanneer de verlichting is ingeschakeld blijft deze branden als het contact vanuit ON in een andere stand wordt gezet. De verlichting wordt uitgeschakeld wanneer het bestuurdersportier wordt geopend of als na het inschakelen van de verlichting 30 seconden zijn verstreken.

Automatische verlichtingsregeling

Wanneer de koplampschakelaar in de stand AUTO staat en het contact op ON gezet wordt, tast de lichtsensor de helderheid of donkerte van de omgeving af en schakelt deze automatisch de koplampen en andere buitenverlichting in of uit.

OPGELET
  • De lichtsensor niet afdekken door een sticker of een label op de voorruit te plakken.

    Anders zal de lichtsensor niet correct functioneren.

  • De lichtsensor functioneert ook als een regensensor voor de automatische ruitenwisserregeling. Houd handen en ruitenkrabbers uit de buurt van de voorruit wanneer de ruitenwisserhendel in de stand AUTO staat en het contact op ON gezet is, aangezien vingers beklemd kunnen raken of de ruitenwissers en wisserbladen beschadigd kunnen worden wanneer de ruitenwissers automatisch in werking gesteld worden. Als u de voorruit gaat reinigen, er op letten dat de ruitenwissers volledig zijn uitgeschakeld - dit is vooral belangrijk bij het verwijderen van ijs en sneeuw - wanneer het bijzonder verleidelijk is om de motor te laten draaien.

 

OPMERKING
  • De koplampen en overige buitenverlichting gaan mogelijk niet onmiddellijk uit in het geval de omgeving ineens helder verlicht wordt, aangezien de lichtsensor bepaalt dat het avond is als de omgeving gedurende enkele minuten continu donker is, zoals bijvoorbeeld in lange tunnels, bij files in tunnels of in parkeergarages.

    In dit geval wordt de verlichting uitgeschakeld als de verlichtingsschakelaar naar de stand OFF gedraaid wordt.

  • De gevoeligheid van de automatische verlichtingsregeling kan gewijzigd worden.

Verlichtingsregelaar

...

Koplampen grootlicht-dimlicht

De koplampen schakelen over tussen grootlicht en dimlicht door de hendel naar voren of naar achteren te verplaatsen. Wanneer het grootlicht van de koplampen is ingeschakeld, gaat het grootlic ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Instellingen van de eenheden
Het sensorveld en vervolgens de functietoets → Eenheden aantippen. Afstand: - Afstandseenheden Snelheid: - Snelheidseenheden Temperatuur: - Temperatuureenheden Volume: - Volume-eenhede ...

Skoda Octavia. Motor inrijden
Tijdens de eerste 1 500 km is de rijstijl bepalend voor de kwaliteit van het inloopproces bij de nieuwe motor. Tijdens de eerste 1.000 km de motor niet met meer dan 3/4 van het maximaal toegestan ...

Modellen: