Mazda 6: Kilometerteller, dagteller en
dagtellerkeuzeschakelaar (Zonder
multi-informatiedisplay) - Meters en tellers - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Kilometerteller, dagteller en dagtellerkeuzeschakelaar (Zonder multi-informatiedisplay)

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Tijdens het rijden / Instrumentengroep en display / Meters en tellers / Kilometerteller, dagteller en dagtellerkeuzeschakelaar (Zonder multi-informatiedisplay)

Door het indrukken van de keuzeschakelaar kan de displayaanduiding beurtelings veranderd worden van kilometerteller naar dagteller A naar dagteller B en vervolgens terug naar kilometerteller wanneer een van deze wordt getoond. De gekozen functie zal dan op de display worden aangegeven.

Instrumentengroep en display

Kilometerteller

De kilometerteller geeft de totale door de auto afgelegde afstand aan.

Dagteller

De dagteller registreert de totale afgelegde afstand van twee ritten. De ene rit wordt geregistreerd in dagteller A en de andere in dagteller B.

Dagteller A bijvoorbeeld kan de afstand vanaf het punt van vertrek registreren en dagteller B kan het punt registreren waar de brandstoftank gevuld is.

Wanneer dagteller A wordt gekozen, zal wanneer de keuzeschakelaar binnen één seconde opnieuw wordt ingedrukt naar dagteller B overgeschakeld worden.

Wanneer dagteller A wordt gekozen, verschijnt TRIP A op de display. Wanneer dagteller B wordt gekozen, verschijnt TRIP B.

De dagteller registreert de totale door de auto afgelegde afstand, totdat de meter weer op nul teruggesteld wordt.

Zet de meter terug op "0.0" door de keuzeschakelaar één seconde of langer ingedrukt te houden. Gebruik deze meter voor het meten van reisafstanden en voor het berekenen van het brandstofverbruik.

OPMERKING
  • (Voertuigen met type C/type D audio) Als de brandstofverbruikgegevens worden teruggesteld met behulp van de brandstofverbruikmonitor, of dagteller A wordt teruggesteld met behulp van de dagteller wanneer de functie die de brandstofverbruikmonitor aan de dagteller koppelt is ingeschakeld, worden de brandstofverbruikgegevens en dagteller A gelijktijdig teruggesteld.
  • Enkel door de dagtellers worden tienden van kilometers geregistreerd.
  • De registratie van de dagteller wordt gewist, wanneer:
    • De stroomtoevoer wordt onderbroken (zekering is doorgeslagen of accu is losgekoppeld).
    • De gereden afstand 9999,9 km overschrijdt.

Meters en tellers

Snelheidsmeter Kilometerteller, dagteller en dagtellerkeuzeschakelaar Toerenteller Instrumentenpaneelverlichting Boordcomputer en INFO schakelaar Motorkoelvloeistoftemperatuurme ...

Toerenteller

De toerenteller geeft het motortoerental in duizenden omwentelingen per minuut (omw/min) aan. OPGELET Laat de motor niet met de naald van de toerentalmeter in de RODE ZONE draaien. Dit kan er ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Meldingen LCD-display
Schakelvoorwaarden niet vervuld De melding verschijnt in het LCDdisplay als de rijsnelheid te hoog is om de transmissie in een andere stand te zetten. Verlaag de rijsnelheid alvorens de tran ...

Skoda Octavia. Remvloeistof
Afb. 320 Remvloeistofreservoir De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is afgezet. Remvloeistofpeil controle ...

Modellen: