Mazda 6: Aanbevolen olie - Motorolie - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Aanbevolen olie

Voor het behouden van de onderhoudsinterval en ter bescherming van de motor tegen beschadiging door slechte smering, is het van vitaal belang gebruik te maken van motorolie met de juiste specificatie. Gebruik geen olie die niet voldoet aan de hieronder vermelde specificaties of vereisten. Gebruik van ongeschikte olie kan motorschade veroorzaken welke niet door de Mazda garantie wordt gedekt.

Zelf uit te voeren onderhoud

Zelf uit te voeren onderhoud

De viscositeit van de motorolie, of dikte, is van invloed op het brandstofverbruik en op de werking van de motor (starten en oliecirculatie) bij lage buitentemperaturen.

Motoroliesoorten met een lage viscositeit verlagen het brandstofverbruik en verbeteren de prestaties bij lage buitentemperaturen.

Neem bij het kiezen van olie het bereik van de buitentemperaturen in acht waarbij u uw auto tot aan de volgende olieverversingsbeurt gaat gebruiken.

Kies vervolgens aan de hand van de tabel de aanbevolen olieviscositeit.

OPGELET
  • Het gebruik van oliesoorten met een andere viscositeit dan welke is aanbevolen voor de betreffende buitentemperatuur, kan beschadiging van de motor tot gevolg hebben.
  • (SKYACTIV-D 2.2) SKYACTIV-D 2.2 maakt gebruik van speciaal voorgeschreven olie. Controleer de specificatie in het instructieboekje. Als andere motorolie dan de voorgeschreven olie wordt gebruikt, zal de effectieve periode van gebruik van het dieseldeeltjesfilter verkort worden of bestaat de kans dat het dieseldeeltjesfilter beschadigd wordt.

 

OPMERKING

(SKYACTIV-G 2.0 en SKYACTIV-G 2.5)

  • Het is bij alle motoren normaal dat onder normale rijomstandigheden olie wordt verbruikt.

    Het is mogelijk dat het motorolieverbruik oploopt tot 0,8 liter/1.000 km. Dit kan het gevolg zijn van verdamping, interne ventilatie of verbranding van de smerende olie in de werkende motor. Het is mogelijk dat het olieverbruik hoger is wanneer de motor nog nieuw is als gevolg van het inrijdingsproces. Het olieverbruik is ook afhankelijk van het motortoerental en de motorbelasting. Onder extreme rijomstandigheden is het mogelijk dat het olieverbruik hoger is.

(SKYACTIV-D 2.2)

  • Telkens wanneer de motorolie ververst wordt, dient de motorstuureenheid van de auto zo spoedig mogelijk teruggesteld te worden. Anders bestaat de kans dat het moersleutelindicatielampje of motoroliewaarschuwingslampje gaat branden. Neem voor het terugstellen van de motorstuureenheid contact op met een deskundige reparateur of een officiële Mazda reparateur of zie de procedure voor het terugstellen van de motorstuureenheid.
  • Inspecteer het motoroliepeil regelmatig. Als bij het inspecteren van de motorolie het motoroliepeil hoger is dan het "X" merkteken op de peilstok, de motorolie verversen. Dit dient te worden uitgevoerd door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Inspecteer bij het verversen van de motorolie het motoroliepeil met behulp van de oliepeilstok en vul zodanig bij dat het motoroliepeil binnen het bereik is van MIN en MAX zoals getoond in de afbeelding.Zelf uit te voeren onderhoud

Motorolie

OPMERKING Het verversen van de motorolie dient door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te worden gedaan. ...

Terugstellen van de motorstuureenheid

OPMERKING Deze procedure is bedoeld voor voertuigen met SKYACTIV-D 2.2 en voertuigen met SKYACTIV-G 2.0 of SKYACTIV-G 2.5 waarbij de flexibele instelling voor het tijdstip van het verve ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Wegrijden en rijden
Wegrijden en tijdelijk stoppen Het rempedaal intrappen en vasthouden. De motor starten. De grendelknop indrukken en de keuzehendel in de gewenste stand zetten. Het rempedaal loslaten en g ...

Volvo V40. Afstandswaarschuwing
De afstandswaarschuwing (Distance Alert) waarschuwt u, als het tijdsverschil ten opzichte van de voorligger te klein wordt. Distance Alert is actief bij snelheden hoger dan 30 km/h (20 mph) en re ...

Modellen: