Hyundai Ioniq Electric: Voorzorgsmaatregelen voor - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Voorzorgsmaatregelen voor

Voorzorgsmaatregelen voor

Het werkelijke uiterlijk en de laadmethode van de lader kunnen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de lader.

WAARSCHUWING
 • De elektromagnetische golven die de lader produceert kunnen ernstige problemen veroorzaken in medische apparaten, zoals een ge├»mplanteerde pacemaker.

  Vraag, als u medische apparaten, zoals een geïmplanteerde pacemaker, gebruikt, aan uw arts en de fabrikant van de lader of het laden van uw elektrische auto effect heeft op de werking van de apparatuur.

 • Controleer voor het aansluiten van de lader op de laadaansluiting of er geen water of stof aanwezig is in de laadkabelstekker en plug. Het aansluiten van de lader terwijl er water of stof in de laadkabelstekker en plug aanwezig is, kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 

WAARSCHUWING
 • Raak bij het aansluiten van de kabel op de lader en de laadaansluiting op de auto de laadstekker, de laadplug en de laadaansluiting niet aan.
 • Volg onderstaande aanwijzingen op om een elektrische schok bij het laden te voorkomen:
 • Gebruik een waterdichte lader.
 • Wees voorzichtig bij het aanraken van de laadstekker en laadkabel als uw handen nat zijn of als u in een plas water of sneeuw staat bij het aansluiten van de laadkabel.
 • Wees voorzichtig als het bliksemt.
 • Wees voorzichtig als de laadstekker en de laadplug nat zijn.

 

WAARSCHUWING
 • Onderbreek de laadprocedure direct als u abnormale symptomen signaleert (stank, rook).
 • Vervang de laadkabel als de isolatie beschadigd is om een elektrische schok te voorkomen.
 • Pak bij het aansluiten of verwijderen van de laadkabel de laadstekker en de laadplug vast bij de hendel.

  Als u aan de kabel zelf trekt (in plaats van aan de hendel) kan de bedrading in de kabel losgetrokken of beschadigd worden. Dat kan een elektrische schok of brand veroorzaken.

 

OPMERKING
 • Houd de laadstekker en de laadplug altijd schoon en droog. Berg de laadkabel op in een droge en dampvrije omgeving.
 • Gebruik voor het laden van de elektrische auto uitsluitend een speciaal daarvoor ontwikkelde lader. Gebruik van een ander type lader kan defecten veroorzaken.
 • Zet voor het laden van de hoogspanningsbatterij de auto UIT.
 • Als de auto tijdens het laden UIT wordt gezet, kan de koelventilator in de motorruimte automatisch ingeschakeld worden. Raak de koelventilator niet aan tijdens het laden.
 • Laat de laadstekker niet vallen.

  Hierdoor kan hij beschadigd raken.

Geplande laadprocedure (indien van toepassing)

U kunt voor uw auto een laadprocedure plannen via de AVN of de Blue Link-applicatie. Raadpleeg het multimediainstructieboekje of het Blue Linkinstructieboekje voor gedetailleerde informatie ...

Normale laadprocedure

Het werkelijke uiterlijk en de laadmethode van de lader kunnen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de lader. ...

Zie ook:

Mazda 6. Geavanceerde afstandbediende portiervergrendeling
WAARSCHUWINGRadiogolven van de sleutel kunnen van invloed zijn op medische apparatuur zoals pacemakers: Alvorens de sleutel te gebruiken in de nabijheid van personen die medische apparatu ...

Hyundai Ioniq Electric. Controlelampje storing TPMS (bandenspanningscontrolesysteem)
Controlelampje storing TPMS (bandenspanningsco ntrolesysteem) Het controlelampje storing TPMS gaat branden nadat het ongeveer 1 minuut heeft geknipperd wanneer er een probleem is met het bande ...

Modellen: