Hyundai Ioniq Electric: Snelheid Smart Cruise Control - Advanced smart cruise control-systeem - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Snelheid Smart Cruise Control

Instellen van de snelheid van de Smart Cruise Control

Instellen van de snelheid van de Smart Cruise Control 

  1. Druk op de toets CRUISE/ op het stuurwiel om het systeem in te schakelen. Het controlelampje CRUISE ( ) gaat branden.
  2. Accelereer tot de gewenste snelheid.

    De snelheid van de Smart Cruise Control kan als volgt worden ingesteld:

Instellen van de snelheid van de Smart Cruise Control 

3. Beweeg de selectieschakelaar omlaag (SET-) en laat hem los als de gewenste snelheid is bereikt.

De ingestelde snelheid en de afstand tot de voorligger op het LCD-display gaan branden.
4. Haal uw voet van het gaspedaal.

De gewenste snelheid wordt nu automatisch aangehouden.

In het geval van voorliggers neemt de snelheid mogelijk af om de juiste afstand tot de voorligger te behouden.

Op steile hellingen kan de snelheid van de auto tijdelijk iets hoger of lager worden.

Informatie De rijsnelheid neemt mogelijk af wanneer u heuvelop rijdt en neemt mogelijk toe wanneer u heuvelaf rijdt.

Verhogen van de ingestelde snelheid van de Smart Cruise Control

Verhogen van de ingestelde snelheid van de Smart Cruise Control 

Volg één van de volgende procedures:

OPMERKING
Controleer de rijomstandigheden voordat u de selectieschakelaar gebruikt. De rijsnelheid neemt sterk toe wanneer u de selectieschakelaar omhoog drukt en vasthoudt.

Verlagen van de ingestelde snelheid van de Smart Cruise Control

Verlagen van de ingestelde snelheid van de Smart Cruise Control 

Volg één van de volgende procedures:

Tijdelijk accelereren met ingeschakelde Smart Cruise Control

Trap het gaspedaal in als u tijdelijk sneller wilt gaan rijden terwijl de Smart Cruise Control is ingeschakeld. De Smart Cruise Control wordt door de hogere snelheid niet uitgeschakeld en de ingestelde snelheid wordt niet gewijzigd.

Laat het gaspedaal los om weer terug te keren naar de oorspronkelijke rijsnelheid.

Als u de selectieschakelaar omlaag beweegt (SET-) bij een hogere snelheid, zal de rijsnelheid opnieuw worden ingesteld.

Informatie Wees voorzichtig bij het tijdelijk accelereren, aangezien de snelheid op dat moment niet automatisch wordt geregeld, zelfs niet wanneer er zich een auto voor u bevindt.

De Smart Cruise Control wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer

De Smart Cruise Control wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer 

Handmatig uitschakelen

De Smart Cruise Control wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer het controlelampje voor ingestelde snelheid en afstand tot de voorligger op het LCD-display dooft.

Het controlelampje CRUISE ( ) blijft onafgebroken branden.

Automatisch uitschakelen

Informatie Als de Smart Cruise Control om andere dan de hierboven genoemde redenen wordt uitgeschakeld, adviseren wij u om het systeem te laten nakijken door een officiële HYUNDAI-dealer.

SCC geannuleerd 

SCC geannuleerd

Als het systeem wordt uitgeschakeld, klinkt de waarschuwingszoemer en wordt er gedurende enkele seconden een melding weergegeven.

Pas actief de rijsnelheid aan door het gaspedaal of rempedaal in te trappen overeenkomstig de weg- en rijomstandigheden.

Houd altijd de wegomstandigheden in de gaten. Vertrouw niet uitsluitend op de waarschuwingszoemer.

Hervatten van de ingestelde snelheid van de Smart Cruise Control

De rijsnelheid wordt automatisch hervat wanneer de selectieschakelaar omhoog (RES+) of omlaag (SET-) wordt bewogen. Dit kan alleen als de ingestelde rijsnelheid niet onderbroken is met de selectieschakelaar en het systeem nog steeds in werking is.

Wanneer u de selectieschakelaar omhoog beweegt (RES+), wordt de eerder ingestelde snelheid hervat.

Als de rijsnelheid echter tot onder ongeveer 30 km/h is gezakt, wordt hij niet hervat wanneer zich een auto voor uw auto bevindt.

Informatie Let altijd op de wegomstandigheden wanneer u de selectieschakelaar omhoog (RES+) beweegt om de snelheid te hervatten.

Uitschakelen van de cruise control

Uitschakelen van de cruise control 

Informatie De modus wijzigt in onderstaande volgorde wanneer de toets ( ) wordt ingedrukt.

Uitschakelen van de cruise control

Overschakelen naar de cruise control - modus

De bestuurder kan ervoor kiezen om alleen de cruise control-modus (snelheidsregeling) te gebruiken door de onderstaande procedure te volgen: Schakel het Smart Cruise Controlsysteem in (het contr ...

Afstand tot voorligger Smart Cruise Control

Instellen afstand tot voorligger   Wanneer het Smart Cruise Controlsysteem is ingeschakeld, kunt u de afstand tot uw voorligger instellen en aanhouden zonder het gaspedaal of rempedaal in ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Media
Informatie - Gebruik van CD's Dit apparaat is zo gemaakt dat het compatibel is met software met de volgende logo's. Maak CD's niet schoon met chemische oplossingen, zoals sprays voor LP's, ...

Seat Leon. Pedaalruimte
Pedalen Zorg ervoor dat u het gas-, rem- en koppelingspedaal altijd ongehinderd kunt intrappen. Zorg ervoor dat de pedalen ongehinderd in hun oorspronkelijke stand kunnen terugkomen. Zor ...

Modellen: