Hyundai Ioniq Electric: Media - Audio (Met Touchscreen) - Multimediasysteem - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Media

Informatie - Gebruik van CD's

Disc CD (Type B, Type C)

Disc CD (Type B, Type C)

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3) List (lijst)

Een overzicht van alle muziekstukken bekijken.

(4)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(5) Albumhoes

Informatie over het muziekstuk bekijken.

(6) Pauze

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

(7) Voortgangsbalk afspelen

Raak de balk aan op de positie vanaf waar u verder wilt gaan met afspelen.

Afspelen

Naar een ander muziekstuk gaan

Muziekstukken selecteren in een overzicht

Druk op de toets [List] (lijst) voor een overzicht van alle beschikbare muziekstukken.

Selecteer het gewenste muziekstuk en speel dit af.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om alles te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen of deze functie uit te schakelen.

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen in of uit te schakelen.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

Informatie - Gebruik van MP3

Ondersteunde audio-indelingen

Ondersteunde audio-indelingen

AANWIJZING
Andere bestandsindelingen dan de hierboven genoemde worden mogelijk niet herkend of afgespeeld. Bepaalde informatie, zoals de bestandsnaam, wordt mogelijk niet weergegeven.

Overzicht van ondersteunde gecomprimeerde bestandstypen

1. Bitrates (Kbps)

Overzicht van ondersteunde gecomprimeerde bestandstypen

2. Samplefrequentie (Hz)

Overzicht van ondersteunde gecomprimeerde bestandstypen

3. Aantal herkenbare mappen en bestanden

4. Maximaal aantal karakters (Unicode)

AANWIJZING
De scroll-functie kan worden gebruikt om de bestands- en mapnamen weer te geven die te lang zijn om op het scherm te worden weergegeven (indien van toepassing).

Ondersteunde talen (Unicode-ondersteuning)

AANWIJZING
Japanse karakters en karakters van het vereenvoudigd Chinees worden niet ondersteund.

Disc MP3 (Type B, Type C)

Disc MP3

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3) List (lijst)

Een overzicht van alle muziekstukken bekijken.

(4)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(5) Albumhoes

Informatie over het muziekstuk bekijken.

(6) Pauze

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

(7) Voortgangsbalk afspelen

Raak de balk aan op de positie vanaf waar u verder wilt gaan met afspelen.

Afspelen

Naar een ander muziekstuk gaan

Muziekstukken selecteren in een overzicht

Druk op de toets [List] (lijst) voor een overzicht van alle beschikbare muziekstukken.

Selecteer het gewenste muziekstuk en speel dit af.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om alles te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen, de map te herhalen of deze functie uit te schakelen.

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen of het in willekeurige volgorde afspelen van de map in of uit te schakelen.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

Informatie
- Gebruik van USB-apparaten

USB

USB

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3) List (lijst)

Een overzicht van alle muziekstukken bekijken.

(4)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(5) Albumhoes

Informatie over het muziekstuk bekijken.

(6) Pauze

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

(7) Voortgangsbalk afspelen

Raak de balk aan op de positie vanaf waar u verder wilt gaan met afspelen.

Afspelen

Naar een ander muziekstuk gaan

USB

Muziekstukken selecteren in een overzicht

Druk op de toets [List] (lijst) voor een overzicht van alle beschikbare muziekstukken.

Selecteer het gewenste muziekstuk en speel dit af.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om alles te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen, de map te herhalen, de categorie te herhalen of deze functie uit te schakelen.

Informatie De functie voor het herhalen van de map is alleen beschikbaar wanneer muziekstukken worden afgespeeld in de categorie [File] (bestand) onder [List] (lijst).

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen, het in willekeurige volgorde afspelen van de map of het in willekeurige volgorde afspelen van de categorie in of uit te schakelen.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

Menu

 1. File (bestand): selecteer een bestand dat u wilt opslaan.
 2. Mark all (alles selecteren): alle bestanden selecteren.
 3. Unmark all (alles deselecteren): alle bestanden deselecteren.
 4. Save (opslaan): het geselecteerde bestand/de geselecteerde bestanden opslaan.

Informatie - Gebruik van de iPod

iPod

iPod

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3) List (lijst)

Een overzicht van alle muziekstukken bekijken.

(4)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(5) Albumhoes

Informatie over het muziekstuk bekijken.

(6) Pauze

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

(7) Voortgangsbalk afspelen

Raak de balk aan op de positie vanaf waar u verder wilt gaan met afspelen.

Afspelen

Naar een ander muziekstuk gaan

Muziekstukken selecteren in een overzicht

Druk op de toets [List] (lijst) voor een overzicht van alle beschikbare muziekstukken.

Selecteer het gewenste muziekstuk en speel dit af.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om de categorie te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen of deze functie uit te schakelen.

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen van de categorie in of uit te schakelen.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

Menu

Wanneer er andere muziektoepassingen worden gebruikt

Wanneer op uw iPod opgeslagen muziekstukken worden afgespeeld terwijl op dat moment ook een andere muziek-app wordt gebruikt, wordt dit scherm weergegeven.

 1. Afspelen/pauzeren: pauzeren of afspelen van muziek.
 2. Play iPod Files (bestanden iPod afspelen): afspelen van op uw iPod opgeslagen muziekstukken.
 3. Albumhoes: afspeelinformatie bekijken.

Informatie Het apparaat kan niet goed worden bediend als gevolg van een storing in de iPod-applicatie.

Bestanden iPod afspelen

Informatie - Gebruik van Bluetooth- audio

AANWIJZING
 • Bluetooth Wireless Technology Handsfree is een functie die veiliger rijden mogelijk maakt.

  Als u een verbinding maakt tussen het audiosysteem van de auto en de Bluetooth Wireless Technology-telefoon, kunt u eenvoudig bellen, oproepen ontvangen en het telefoonboek beheren. Lees eerst zorgvuldig deze handleiding door voordat u de Bluetooth Wireless Technology gebruikt.

 • Het veelvuldig gebruiken of bedienen tijdens het rijden kan leiden tot onoplettendheid waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
 • Gebruik het apparaat niet te vaak tijdens het rijden.
 • Langere tijd naar het scherm kijken, is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken.
 • Kijk tijdens het rijden slechts kort op het scherm.

BT Audio

BT Audio

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(4) Afspelen/pauzeren

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

Informatie

Afspelen

Naar een ander muziekstuk gaan

Informatie Deze functie wordt door sommige mobiele telefoons mogelijk niet ondersteund.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om alles te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen, de categorie te herhalen of deze functie uit te schakelen.

Informatie De functie voor het herhalen is ingeschakeld, afhankelijk van de bediening van het aangesloten Bluetooth-apparaat.

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen of het in willekeurige volgorde afspelen van de categorie in of uit te schakelen.

Informatie De functie voor het in willekeurige volgorde afspelen is ingeschakeld, afhankelijk van de bediening van het aangesloten Bluetooth-apparaat.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

AUX

AUX

AUX uitvoeren

 1. Sound Settings (geluidsinstellingen): de geluidsinstellingen kunnen worden gewijzigd.

My Music (mijn muziek)

My Music (mijn muziek)

(1)Herhalen

Herhalen in-/uitschakelen.

(2)Willekeurige volgorde

In willekeurige volgorde afspelen in- /uitschakelen.

(3) List (lijst)

Een overzicht van alle muziekstukken bekijken.

(4)Menu

Navigeer naar het menuscherm.

(5) Albumhoes

Informatie over het muziekstuk bekijken.

(6) Pauze

Muziek afspelen of het afspelen pauzeren.

(7) Voortgangsbalk afspelen

Raak de balk aan op de positie vanaf waar u verder wilt gaan met afspelen.

Afspelen

Druk op de toets [MEDIA] en selecteer [My Music] (mijn muziek).

Naar een ander muziekstuk gaan

Druk op de toets [SEEK/TRACK] om het vorige of volgende muziekstuk af te spelen.

Naar een ander muziekstuk gaan

Muziekstukken selecteren in een overzicht

Druk op de toets [List] (lijst) voor een overzicht van alle beschikbare muziekstukken. Selecteer het gewenste muziekstuk en speel dit af.

Afspelen herhalen

Druk op de toets [Herhalen] om alles te herhalen, het huidige muziekstuk te herhalen, de categorie te herhalen of deze functie uit te schakelen.

In willekeurige volgorde afspelen

Druk op de toets [Willekeurige volgorde] om het in willekeurige volgorde afspelen of het in willekeurige volgorde afspelen van de categorie in of uit te schakelen.

Menu

Druk op de toets [Menu] en selecteer de gewenste functie.

Menu

 1. File (bestand): selecteer het opgeslagen bestand.
 2. Mark all (alles selecteren): alle bestanden selecteren.
 3. Unmark all (alles deselecteren): alle bestanden deselecteren.
 4. Delete (wissen): wis het geselecteerde bestand/de geselecteerde bestanden.

Delete from playlist (wissen uit afspeellijst)

Wanneer een muziekstuk wordt afgespeeld in de afspeellijst, drukt u op de toets [Menu] en selecteert u [Delete from playlist] (wissen uit afspeellijst). Selecteer het te wissen muziekstuk en druk op [Delete] (wissen).

Radio

FM/AM (met RDS DAB (indien van toepassing) (1) Radio Schakelen tussen FM, AM en DAB*. *indien van toepassing (2) List (lijst) Bekijk alle beschikbare zenders. (3) Presets (voorkeuzezenders) ...

Telefoon

Informatie - Gebruik van het Bluetooth Wireless Technologysysteem Bluetooth is een draadloze netwerktechnologie voor korte afstanden die gebruikmaakt van een 2,4 GHz frequentie om draadloos ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Kiezen van een kinderzitje (CRS)
Doe bij het kiezen van een kinderzitje altijd het volgende: Controleer of het kinderzitje is voorzien van een label waarop staat dat het desbetreffende zitje wettelijk goedgekeurd is. Een k ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
De herkenning kan vooral beperkt zijn bij: vervuilde of afgedekte sensoren sneeuw of zware regenval storing door andere radarbronnen ...

Modellen: