Hyundai Ioniq Electric: Kenmerken van uw audiosysteem - Audio (Met Touchscreen) - Multimediasysteem - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Kenmerken van uw audiosysteem

Audiosysteem

Audiosysteem

❈ De onderdelen in de auto kunnen in werkelijkheid afwijken van de afbeelding.

(1) LCD-display

(2) Aan/uit-/volume knop

(3) RADIO

*indien van toepassing

(4) MEDIA

(5) SEEK/TRACK

*indien van toepassing

(6) RESETTEN

 1. Het systeem uitschakelen en weer starten.

Audiosysteem

(7) TELEFOON

(8) INSTELLEN

(9) Knop TUNE

■ Type B

Audiosysteem

■ Type C

Audiosysteem

(Met Bluetooth Wireless Technology)

Audiosysteem

Audiosysteem

❈ De onderdelen in de auto kunnen in werkelijkheid afwijken van de afbeelding.

(1) LCD-display

(2) Aan/uit-/volume knop

(3) RADIO

(4) MEDIA

(5) SEEK/TRACK

(6) RESETTEN

Audiosysteem

(7) UITWERPEN

(8) Opening CD-speler

(9) DISP

■ Type B

Audiosysteem

■ Type C

Audiosysteem

(10) TELEFOON

(11) INSTELLEN

(12) Knop TUNE

Afstandsbediening op het stuurwiel

Afstandsbediening op het stuurwiel

❈ De onderdelen in de auto kunnen in werkelijkheid afwijken van de afbeelding.

(1) MUTE

(2) MODUS

(3) VOLUME

(4) OMHOOG/OMLAAG

(5) BELLEN

(6) EINDE

WAARSCHUWING
 • Staar tijdens het rijden niet naar het scherm. Als u gedurende langere tijd naar het scherm staart, kunt u verkeersongelukken veroorzaken.
 • Demonteer of monteer het audiosysteem niet en breng geen wijzigingen aan. Als u dit wel doet, kan dat resulteren in ongelukken, brand of een elektrische schok.
 • Als u de telefoon gebruikt tijdens het rijden, kunt u minder goed op het verkeer letten en kunnen zich ongelukken voordoen.

  Parkeer de auto voordat u de telefoonfunctie gebruikt.

 • Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen op het apparaat terechtkomen.

  Anders kan dit leiden tot rook, brand of storingen in het product.

 • Gebruik het product niet als het scherm leeg is of als er geen geluid hoorbaar is. Dit kan duiden op een storing in het product. Als u het product in dergelijke situaties blijft gebruiken, kan dat leiden tot ongelukken (brand, elektrische schok) of storingen in het product.
 • Raak tijdens onweer de antenne niet aan, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
 • Stop of parkeer de auto niet in gebieden met een stop- of parkeerverbod om het product te gebruiken. Anders kan dit leiden tot verkeersongelukken.
 • Gebruik het systeem met het contact AAN. Langdurig gebruik met het contact UIT kan leiden tot een lege accu.

 

WAARSCHUWING
Wanneer u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor ongevallen en ernstig letsel veroorzaakt kunnen worden. De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van handheld- of andere apparatuur of van systemen in de auto die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van het veilig besturen van de auto of die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

 

AANWIJZING
 • Als u het apparaat gebruikt tijdens het rijden, kan dit leiden tot ongelukken, omdat u onvoldoende op uw omgeving let. Parkeer eerst de auto voordat u het apparaat gebruikt.
 • Pas het volume zodanig aan dat u ook de geluiden buiten de auto kunt horen. Als het volume te hoog is en u geluiden buiten de auto niet kunt horen, kan dat leiden tot ongelukken.
 • Let op het volume wanneer u het apparaat inschakelt. Een plotseling zeer hoog volume bij het inschakelen van het apparaat kan leiden tot gehoorbeschadigingen. (Pas het volume aan tot een aanvaardbaar niveau voordat u het apparaat uitschakelt.)
 • Als u het apparaat op een andere positie wilt installeren, informeer dan bij uw leverancier of servicecentrum. Er is technische kennis vereist om het apparaat te installeren of te demonteren.
 • Zet het contact AAN voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het audiosysteem niet gedurende langere perioden met het contact UIT omdat hierdoor de accu leeg kan raken.
 • Stel het apparaat niet bloot aan ernstige schokken en laat het niet vallen. Directe druk op de voorzijde van de monitor kan schade veroorzaken aan het LCD of touchscreen.
 • Wanneer u het apparaat schoonmaakt, moet u het apparaat uitschakelen en een droge, zachte doek gebruiken.

  Gebruik nooit ruwe materialen, chemische doeken of oplosmiddelen (alcohol, benzeen, thinner, enz.) omdat dergelijke middelen het paneel van het apparaat kunnen beschadigen of verkleuringen kunnen veroorzaken.

 • Plaats geen dranken in de buurt van het audiosysteem. Als u morst met dranken kan dit leiden tot storingen in het systeem.
 • Als er sprake is van een storing, neem dan contact op met uw leverancier of servicecentrum.
 • Wanneer het audiosysteem in een elektromagnetische omgeving wordt geplaatst, ontstaat mogelijk ruis.

Informatie over statusiconen

Iconen die de audiostatus aangeven, worden in de rechter bovenhoek weergegeven.

Icoon Beschrijving
Mute Dempen van geluid ingeschakeld
Accu De resterende accuduur van een aangesloten Bluetooth-apparaat
Handsfree- en audiostreamingv erbinding Bluetooth Handsfree bellen en audiostreaming zijn mogelijk
Handsfreeverbin ding Bluetooth Handsfree bellen is mogelijk
Audio streamen met Bluetooth Audio streamen met Bluetooth is mogelijk
Contacten downloaden Contacten downloaden via draadloze communicatie met Bluetooth
Oproepgeschied enis downloaden Oproepgeschiedenis downloaden via draadloze communicatie met Bluetooth
Lijn bezet Telefoongesprek bezig
Microfoon uitschakelen Werking van de microfoon onderbroken tijdens een telefoongesprek (gesprekspartner kan uw stem niet horen)
Signaalsterkte telefoon Geeft de signaalsterkte van de mobiele telefoon weer wanneer deze is verbonden met Bluetooth

Audio (Met Touchscreen)

■ Type A (Met Bluetooth Wireless Technology) ...

Radio

FM/AM (met RDS DAB (indien van toepassing) (1) Radio Schakelen tussen FM, AM en DAB*. *indien van toepassing (2) List (lijst) Bekijk alle beschikbare zenders. (3) Presets (voorkeuzezenders) ...

Zie ook:

Volvo V40. Doorwaaddiepte
Met doorwaden wordt bedoeld dat de auto op een met water bedekte rijbaan door een diepere plas water rijdt. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Stapvoets kunt u met de auto doo ...

Skoda Octavia. Kaart
In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Kaart aantippen. ■ Verkeerstekens weergeven - In-/uitschakelen van de weergave van verkeerstekens ■ Rijbaanadvies - In-/uitschakelen van de weerg ...

Modellen: